Botanika se na Sveučilištu u Zagrebu predaje već oko stotinu godina. Unatoč tome do danas nije napisan, iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga, udžbenik koji bi obuhvatio čitavo to golemo znanstveno područje. Budući da su potrebe za takvim udžbenikom postajale iz godine u godinu sve veće, odlučili smo prevesti najpoznatiji udžbenik u Europi, a to je onaj koji su 1894. god. zasnovali i prvi put u Bonnu tiskali : STRASBURGER, F. NOLL, H. SCHENCK i A.F.W SCHIMPER. Taj već klasični udžbenik upravo je izašao u 31. izdanju, a preveden je na devet stranih jezika, od toga na četiri slavenska.

Ovaj je prijevod namijenjen ponajprije studentima Sveučilišta i drugih visokih škola, te treba da kod njih pobudi znanstveni interes i omogući im stjecanje znanstvenih spoznaja. Dakako, najčešće će se njime služiti studenti biologije, ali će on jednako dobro koristiti i studentima šumarstva, poljoprivrede, farmacije i medicine. Zbog velikog obilja činjenica koje sadrži, ova će knjiga biti neophodan priručnik i za sve nastavnike srednjih i osnovnih škola, učenike srednjih stručnih (npr. šumarskih, poljoprivrednih, vrtlarskih itd.) škoia, kao i za sve one koji se zanimaju za biljke i njihov život. Tome će u znatnoj mjeri pridonijeti velik broj slika i ilustracija.

Originalni „Udžbenik botanike“ odlučili smo iz tehničkih, a i praktičnih razloga, podijeliti na dva dijela i izdati ga kao dvije zasebne knjige, koje, naravno, čine organsku cjelinu. Tako je sistematiku s evolucijom i geobotaniku preveo dr. Radovan DOMAC, a morfologiju i fiziologiju dr. Zvonimir DEVIDE, redovni profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Treba istaknuti da je morfologija i fiziologija prevedena iz 31. izdanja originalnog udžbenika, a sistematika s evolucijom i geobotanika iz 30. izdanja.

Podjela udžbenika na dva dijela uzrokovala je, uz određene prednosti, i neke tehnički teško rješive probleme. lako su originalni udžbenik obradila četiri autora, oni su stalno usko surađivali, pa se u pojedinim dijelovima autori često pozivaju na određene slike ili stranice drugih dijelova. Budući da obje knjige prijevoda „Udžbenika botanike“ neće izaći istodobno, bilo je nemoguće unijeti brojeve slika i stranica iz prve knjige (morfologije i fiziologije), na koje se poziva u tekstu druge knjige (sistematike s evolucijom i geobotanike), koja će izaći prva, jedino moguće rješenje bilo je da se umjesto brojeva na ta mjesta stavi zvjezdica (*): čitalac će znati da je riječ o pojmu ili slici iz prve knjige, te će ga moći potražiti u registru te knjige. Nadamo se da će ta teškoća moći biti uklonjena ako se jednom objavi drugo izdanje ovog prijevoda.

Treba spomenuti da je u originalnom „Udžbeniku botanike“ navedena na kraju knjige na dvanaest stranica specijalna literatura, koja omogućuje dublje poznavanje materije. Kako se to odnosi na djela koja bi u našim uvjetima bila uglavnom nepristupačna, a najvećim dijelom nisu ni potrebna za osnovni studij, nismo, u dogovoru s izdavačima u Stuttgartu i Zagrebu, to poglavlje prevodili.

Na kraju obiju knjiga prijevoda dodano je vrlo opširno kazalo koje će čitaocu omogućiti brzo pronaiaženje pojma koji ga zanima.

Ugodna mi je dužnost na ovome mjestu posebno zahvaliti mr. Jasenki Topić, asistentici Botaničkog zavoda, koja je izradila najveći dio kazala dodanog na kraju ove knjige.
U nadi da smo ovim prijevodom popunili osjetnu prazninu u pogledu udžbenika botanike sve do vremena kada ćemo imati odgovarajući visokoškolski udžbenik botanike naših autora, bit ćemo zahvalni svima, naročito kolegama u struci, ako nas upozore na eventualne nedostatke ovog prijevoda.

Zagreb, siječnja 1977.

Prof. dr. sc. Radovan Domac

SADRŽAJ

Predgovor
Sistematika i evolucija

Prvi odsječak: Opće osnove

I. Znanost o descendenciji i istraživanje evolucije
A. Dokazi za znanost o descendenciji
B. Uzroci varijacije
C. Prilagođivanje, diferencijacija i divergencija
D. Mikroevolucija i makroevolucija
II. Sistematika i filogenetika
III. Taksonomija i nomenklatura
Drugi odsječak: Pregled biljnog carstva
Prvi odjeljak: Schizophyta
I. razred: Schizomycetes
II. razred: Cyanophyceae

Drugi odjeljak: Phycophyta

I. razred: Euglenophyceae
II. razred: Pyrrhophyceae
III. razred: Chrysophyceae
IV. razred: Xanthophyceae
V. razred: Chlorophyceae
VI. razred: Phaeophyceae
VII. razred: Rhodophyceae

Treći odjeljak: Mycopbyta

I. razred: Myxomycetes
II. razred: Phycomycetes
III. razred: Ascomycetes
A. podrazred: Protascomycetidae
B. podrazred: Plectomycetidae
C. podrazred: Loculomycetidae
D. podrazred: Pyrenomycetidae
E. podrazred: Discomycetidae
IV. razred: Basidiomycetes
A. podrazred: Phragmobasidiomycetidae
B. podrazred: Holobasidiomycetidae

Četvrti odjeljak: Lichenes

Peti odjeljak: Bryophyta
I. razred: Hepaticae
II. razred: Musci

Šesti odjeljak: Pteridophyta
I. razred: Psilophytatae
II. razred: Lycopodiatae
III. razred: Equisetatae
IV. razred: Filicatae
A. podrazred: Primofilices
B. podrazred: Eusporangiatae
C. podrazred: Leptosporangiatae
D. podrazred: Hydropterides

Sedmi odjeljak: Spermatophyta
Vegetativni organi
Cvjetovi
Prašnici i plodni listovi
Peludnice
Pelud
Sjemeni zameci
Gametofiti
Oprašivanje
Oplodnja, formiranje sjemenke i ploda
Klijanje sjemenke
Izmjena generacija i faza
Podrijetlo i sistematika

1. pododjeljak: Coniferophytina
I. razred: Ginkgoatae
II. razred: Pinatae
A. podrazred: Cordaitidae
B. podrazred: Pinidae
C. podrazred: Taxidae
2. pododjeljak: Cycadophytina
I. razred: Lyginopteridatae
II. razred: Cycadatae
III. razred: Bennettitatae
IV. razred: Gnetatae
3. pododjeljak: Magnoliophytina (=Angiospermae)
Vegetativni organi
Cvjetovi
Cvatovi
Cvjetna os
Ocvijeće
Prašnici
Pelud
Plodni listovi
Sjemeni zameci
Gametofiti
Oprašivanje
Oplodnja
Formiranje embrija, endosperma i sjemenke
Plodovi
Rasprostranjivanje sjemenki i plodova
Klijanje sjemenke
Podrijetlo i sistematika

I. razred: Magnoliatae (=Dicotyledoneae)
A. podrazred: Magnoliidae
B. podrazred: Hamamelididae
C. podrazred: Rosidae
D. podrazred: Dilleniidae
E. podrazred: Caryophyllidae
F. podrazred: Asteridae

II. razred: Liliatae (=Monocotyledoneae)
A. podrazred: Alismatidae
B. podrazred: Liliidae
C. podrazred: Arecidae
Kratak osvrt na filogeniju Magnoliophytina
Kratak osvrt na filogeniju biljnog carstva
Geobotanika
I. Rasprostranjenje sistematskih jedinica i uzroci
II. Biljne zajednice
III. Povijest flore i vegetacije
IV. Florna carstva Zemlje i njihova florna vegetacijska područja

Kazalo

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">