„ U našoj zemlji je do sada objavljen veoma mali broj publikacija iz ribarstva, posebno onih koji se bave problematikom gajenja riba, a dosadašnje publikacije su rasprodate, pa dostavljeni rukopis treba da doprinese da se popuni ova praznina. Ovo utoliko pre, što akvakultura poslednjih godina privlači sve veću pažnju kako pojedinih radnih organizacija tako i privatnika. Novi objekti se intenzivno podižu, a u ovu delatnost se upušta bez minimuma teoretskog i praktičnog znanja. Rukopis knjige „Gajenje slatkovodnih riba “ je tako koncipiran da može da pruži veći deo osnovnih informacija o mogućnostima gajenja riba u nekoj vodenoj površini i načinima na koji se to ostvaruje. Logičnim redom se iznose podaci o životnoj sredini, rasprostranjenim oblicima gajenja kod nas, tehnološkim postupcima i pojedinim fazama proizvodnje, to bi mogao da posluži kao praktičan priručnik za sve one koji se bave ili žele da se bave gajenjem slatkovodnih riba.

Mišljenja sam da će knjiga „Gajenje slatkovodnih riba“poslužiti kao dobar i koristan osnovni priručni materijal za sve one koji žele da se bave ovim, vrlo specifičnim, oblikom zootehničke proizvodnje. “
Dr Vera Mitrović-Tutundžić profesor za predmet Ribarstvo, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

„Ova knjiga predstavlja koristan prilog već postojećoj literaturi iz slatkovodnog ribarstva, osobito iz područja uzgoja riba. Pisana je razumljivo i stručno, popularnim načinom, te je dostupna širokom krugu čitateljstva. Kotisno će poslužiti postojećim i budućim ribarskim stručnjacima u praksi na ribnjačarstvima, ribogojilištima kao i drugim zainteresiranim poduzećima i osobama, osobito onima koji se u okviru male privrede žele baviti uzgojem riba (npr. u kavezima). Isto tako može pridonijeti poboljšanju nastave iz ribarstva. Dosadašnja literatura na našem jeziku pisana je za krug stručnjaka koji su morali imati izvjesna saznanja o ribarstvu. No i te knjige već se veoma teško nalaze u prodaji. Poslednja je izašla pre desetak godina. Prema tome iz- lazak ove knjige dolazi u pogodno vrijeme. Ona sadrži bitne i najsuvremenije elemente iz uzgoja riba u slatkim vodama, dobro je ilustrirana, te njenim korištenjem svaki pojedinac može dati svoj skromni doprinos poboljšanja uzgoja riba u slatkim vodama. “

Dr Dobrila Habeković naučni savetnik Instituta za stočarstvo i mlekarstvo Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

PREDGOVOR

Gajenje riba je već odavno postala važna oblast industrijske proizvodnje. Ona se i dalje neprekidno razvija i unapređuje sa ciljem da se i na taj način što više zadovolje rastuće potrebe u ishrani stanovništva. Takvom razvoju ribarstva doprinose napori i dostignuća naučnika i stručnjaka na rešavanju mnogih genetskih pitanja iz života riba, takođe i problema u vezi sa njihovom ishranom i obezbeđenjem što boljih zdravstvenih uslova.

I kod nas se gaji veliki broj riba, slatkovodnih i morskih. Osnovni cilj gajenja je proizvodnja konzumne ribe za tržište i obezbeđenje mlađa za potrebe ribnjačke proizvodnje kao i za poribljavanje voda izvan ribnjaka u cilju održavanja ribljeg fonda u njima i doprinosa razvoju sportskog ribolova.

Poštujući želju izdavača pripremili smo knjigu o gajenju slatkovodnih riba u našim uslovima. Nadamo se da će, kao podsetnik, korisno poslužiti zaposlenima na ribnjačkim gazdinstvima koji se ovom delatnošću bave profesionalno, a takođe i svima onima koji žele da sa ovom proizvodnjom tek započnu.

Autori su spremni da korisniku knjige, u svakom konkretnom slučaju, pruže i sva druga objašnjenja za koja mogu biti zainteresovani, takođe i stručne savete onima koji se odluče na zasnivanje novih ribnjaka.

U toku pripremanja teksta dragocenu pomoć su nam pružili recenzenti dr Vera Mitrović-Tutundžić, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Dobrila Habeković, naučni savetnik Instituta za stočarstvo Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te im se i ovim putem najsrdačnije zahvaljujemo. Našu zahvalnost upućujemo i publicisti prevodiocu Živadinu Simiću, na saradnji u vezi sa opštim uređenjem knjige.

Zahvalnost dugujemo i izdavaču „Građevinskoj knjizi“ njenom direktoru i saradnicima na uloženim naporima da se knjiga što pre pripremi i izda.

U Beogradu, jula 1991. godine

SADRŽAJ

VODA KAO ŽIVOTNA SREDINA

FIZIČKE KARAKTERISTIKE VODE

Temperatura vode
Svetlost i boja vode
Gustina vode
Kretanje vode

HEMIJSKE KARAKTERISTIKE VODE

pH vrednost (kiselost i alkalnost vode)
Rastvoreni kiseonik
Ugljen dioksid
Mineralne soli
Fosfor
Azot
Slobodan amonijak
Kalcijum
Magnezijum

SADRŽAJ MIKROELEMENATA

POJAM OTPADNE VODE I NJEN UTICAJ NA ŽIVI SVET U VODI

Industrijske otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Poljoprivredne otpadne vode
Otpadne vode po načinu delovanja
Razvrstavanje vode na klase
Kvalitet vode za ribnjake

VODA I RREDSTAVNICI ŽIVOTA U NJOJ
Planktonski organizmi,
Fitoplankton,
Zooplankton
Bentos
Viševodeno bilje
Nadvodno vodeno bilje
Plivajuće vodeno bilje
Podvodno vodeno bilje
Ostali organizmi značajni za ribarstvo
Insekti kao štetni organizmi
Ribe kao štetni organizmi
Vodozemci i gmizavci kao štetni organizmi
Štetne ptice
Štetni sisari
Ostali štetni organizmi,

KRUŽNO KRETANJE MATERIJE U VODI,

KATEGORIZACIJA I PODELA VODE,

ANATOMSKO-FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE RIBA

OBLIK TELA I PERAJA RIBA

Kožni pokrov
Skelet riba
Mišićni sastav
Organi za krvotok
Organi za disanje
Organi za varenje

PODELA RIBA PREMA HRANI

Nervni sistem riba
Organi za izlučivanje
Čula riba
Organi za razmnožavanje
Žlezde sa unutrašnjim lučenjem

RIBE I TEMPERATURA

RIBLJE VRSTE ZNAČAJNE ZA GAJENJE

Šaran
Linjak
Beli amur
Beli tolstolobik
Sivi tolstolobik
Kečiga
Lipljen
Smuđ
Som
Štuka
Jegulja
Pastrmski grgeč
Kalifornijska pastrmka
Potočna pastrmka
Jezerska pastrmka
Potočna i jezerska zlatovčica
Mladica
Bucov
Manić
Krupatica
Klen
Jaz
Skobalj
Srebrni karaš (babuška)
Karaš
Bodorka
Kescga (Jpicer)
Crnookica
Crvenperka
Buborak plavonosa
Sabljarka,
Uklija
Krkuša,
Gavčica (gorčak)
Balavac
Američki patuljasti somič (cvergl)
Sunčanica,
Čebaček (kineska bradavičarka)
Deverika
Mrena

TOPLOVODNI RIBNJACI

POJAM TOPLOVODNIH RIBNJAKA I NJIHOVI TIPOVI

Toplovodni ribnjaci
Ribe koje se gaje u toplovodnim ribnjacima

IZGRADNJA TOPLOVODNIH RIBNJAKA

Količina potrebne vode za napajanje ribnjaka
Kvalitet vode za napajanje ribnjaka
Konfiguracija terena
Pedološki sastav zemljišta i propustljivost terena
Hidrotehnička postrojenja toplovodnih ribnjaka
Ostali građevinski ribnjački objekti
Proizvodni objekti toplovodnih ribnjaka

RIBARSKI ALATI, PLOVNI OBJEKTI I OSTALA SREDSTVA ZA RAD NA RIBNJACIMA

Ribarski mrežasti alati

OSTALA SREDSTVA ZA RAD U RIBNJACIMA

MEHANIZACIJA ALATI I UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE RIBNJAKA

RAZMNOŽAVANJE TOPLOVODNIH RIBA

OPŠTA SAZNANJA O RAZMNOŽAVANJU RIBA

Načini razmnožavanja riba u toplovodnim ribnjacima
Sakupljanje, konzervacija hipofiza i hipofiziranje

IZGRADNJA I OPREMLJENOST MRESTILIŠTA ZA KONTROLISANI MREST

Razmnožavanje šarana

RAZMNOŽAVANJE BILJOJEDIH RIBA

Razmnožavanje štuke
Razmnožavanje smuđa
Razmnožavanje soma
Razmnožavanje linjaka

GAJENJE MLAĐA TOPLOVODNIH RIBA

GAJENJE MLAĐA ŠARANA

Gajenje mlađa biljojedih riba
Gajenje mlađa štuke
Gajenje mlada smuđa
Gajenje mlada soma

GAJENJE MLAĐA TOPLOVODNIH RIBA U POSEBNIM USLOVIMA

Gajenje jednomesečnog mlađa
Gajenje jednogodišnjeg mlađa

GAJENJE KONZUMNE RIBE U TOPLOVODNIM RIBNJACIMA

Agrotehničke mere na ribnjacima-odgajivalištima konzumne ribe
Gajenje konzumnog šarana
Gajenje konzumnog šarana u polikulturi
Izlov konzumne ribe

GAJENJE PATAKA NA RIBNJACIMA

HLADNOVODNI ILI PASTRMSKI RIBNJACI
USLOVI ZA IZGRADNJU PASTRMSKIH RIBNJAKA
Potrebna količina vode
Ribnjački objekti na pastrmskim ribnjacima

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE NA PASTRMSKIM RIBNJACIMA

Razmnožavanje kalifornijske pastrmke
Sprovođenje veštačkog mresta
Inkubacija ikre,
Gajenje mlađa kalifornijske pastrmke
Gajenje mlađa do 30 dana
Gajenje mlađa do 3 meseca starosti
Gajenje pastrmskog mlađa od 3-9 meseci starosti
Gajenje pastrmskog mlađa od 9-12 meseci starosti
Gajenje konzumne pastrmke

OSNOVNI TEHNOLOŠKI ELEMENTI NA PASTRMSKIM RIBNJACIMA

Sortiranje
Čišćenje ribnjaka
Proračun gustine nasada
Smrtnost kalifornijske pastrmke u toku gajenja
Ishrana kalifornijske pastrmke
Energetski i gradivni deo hrane
Način davanja hrane
Čuvanje i uskladištenje hrane
Osnovna oprema pastrmskih ribnjaka

GAJENJE RIBE U KAVEZIMA
Određivanje lokacije i osnovne konstrukcije kaveza
Nasađivanje i gajenje riba u kavezima

TRANSPORT RIBA

Transport toplovodnih riba
Transport oplođene ikre
Transport predlarvi
Transport mladunaca do 30 dana starosti
Transport mlađa
Transport konzumne ribe
Transport ribe na suvom
Transport hladnovodnih riba
Transport ikre
Transport larvi i mlada pastrmke
Transport pastrmke pod anestezijom
Transport sveže mrtve pastrmke

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RIBA

BOLESTI RIBA

Virusna obolenja
Virusna hemoragična septikemija pastrmke

BAKTERIJSKE BOLESTI

Furunkuloza
Bakterijski nefritis
Eritrodermatitis šarana
Bakterijska bolest škrga

BOLESTI PROUZROKOVANE GLJIVICAMA

Trulež škrga (Branhimikoza)
Ihtiosporidioza
Saprolegnia

BOLESTI IZAZVANE PRAŽIVOTINJAMA

Vrtičavost
Ihtioftrijaza
Zapalenje ribljeg mehura

BOLESTI IZAZVANE CRVIMA

Daktilogiroza
Diplostomoza
Botriocefaloza
Liguloza

BOLESTI PROUZROKOVANE RAČIĆIMA

Lerneoza,
Arguloza,

BOLESTI USLED GREŠAKA U ISHRANI

Masna degeneracija jetre
Zapalenje želuca i creva

BOLESTI NASTALE TROVANJEM I NEPOVOLJNIM GAJENJEM

Mehaničke ozlede
Nedostatak kiseonika (Asphyxia)
Bolest gasnih mehurića
Trovanje amonijakom i nekroza škrge

SAVETI GRADITELJIMA MALIH RIBNJAKA

KALENDAR RIBARSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA GAJENJE RIBA

Toplovodni ribnjaci
Pastrmski ribnjaci

LITERATURA
IZ RECENZIJA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">