Ova knjiga sastavljena je na temelju osnovnih zakona i pojmova iz prirodnih nauka, pre svega fizike i hemije, a sadrži kratke članke ili definicije iz raznih oblasti i grana nauke.

Fizika je najvećim delom prikazana kroz tehniku (mašine, aparati itd.), a hemija kroz tehnologiju (procesi, postupci itd.), odnosno najveći deo knjige posvećen je objašnjavanju pojmova iz fizike, hemije, mehanike, elektrotehnike, mašinstva, tehnologije itd.

Svaki članak sadrži definiciju pojma, često i opis pojedinog tehnološkog procesa, konstrukcije ili mehanizma nekog uređaja ili aparata, a veličina pojedinih članova varira od kratke definicije, u jednom, od manjeg članka, u drugom slučaju, zavisno od prirode i važnosti materije. Moguće je da neki od njih nisu dovoljno obrađeni, da nije sve obuhvaćeno, a mogući su i nedostaci pri obradi pojma, jer je ravnomerno prikazivanje ovako obimne i raznovrsne materije poseban problem i teško je sve obuhvatiti i postići idealnu ujednačenost.

Svi pojmovi su svrstani po abecednom redu, a svaki od njih predstavlja maksimalno zaokruženu celinu i, svagde gde je to bilo neophodno, oznaku vezivanja za druge pojmove.

Pri obradi sam nastojao, polazeći od definicije nekog prirodnog zakona ili pojma iz fizike i hemije, da dalja objašnjenja budu što jednostavnija i u velikom broju slučajeva s ilustracijom (crtežom) kako bi se dobila sažeta, popularna i kompletna informacija.

Međutim, ne treba shvatiti da je ova knjiga univerzalni priručnik za sve grane tehnike. To je podsetnik koji će u najsažetijem obliku dati objašnjenja osnovnih pojmova s kojima se čitalac može susresti u štampi, časopisima, knjigama, na predavanjima, odnosno kao kratki opšti pregled najosnovnijih naučno-tehničkih dostignuća za sve one koje interesuje tehnika.

Jedan od problema pri sastavljanju knjige bio je ujednačavanje pojmova i termina, jer kod nas još uvek nema jedinstvene jugoslovenske tehničke terminologije, čak ni za pojedina jezična područja, pa sam se, pored niza domaćih i međunarodnih terminoloških publikacija, koristio i terminima mašinske i elektrotehničke terminologije Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Jugoslavije, koja je objavljivana u časopisu „Tehnika“ u toku 1960—1962. godine.

Knjiga sadrži više od 7000 pojmova i gotovo 1300 crteža (ilustracija), kao i tablice raznih fizičkih, hemijskih, mernih i drugih veličina, konstanti itd. u prilogu.

Zemlji koja izgrađuje socijalizam, koja ulaže maksimalne napore za podizanja blagostanja naroda, potrebno je neprekidno podizanje proizvodnosti rada, a znanja koja pružaju prirodne i druge nauke predstavljaju moćnu snagu za ostvarivanje takvog programa socijalističkog društva.

Razvoj savremene civilizacije i kulture zahteva da nauka postane što neposrednija proizvodna snaga, tj. da tekovine nauke i tehnike dobijaju svoj odraz u unapređenju industrijske proizvodnje i povećanju Ijudskog blagostanja, a to pretpostavlja sticanje naučno-tehničkih znanja i kulture. Tome cilju treba u skromnoj meri da posluži i ova knjiga.

Pri radu na obradi materijala za knjigu, cenjene usluge mi je pružio Ganović Branimir iz Beograda, koji je umešno i savesno izradio sve crteže, koje sam koristio iz različitih izvora, na čemu sam mu zahvalan.
Zahvalan sam inž. Matović Vladislavu iz Beograda koji je izvršio stručnu redakciju knjige.

Beograd, 1963. M.Velimirović

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">