…Knjiga Industrijska proizvodnja stočne hrane autora dr Vitomira Bekrića. naučnog savetnika, napisana je jasnim i direktnim stilom, pa usled toga može da bude razumljiva ne samo onima koji se bave ovom problematikom, već i ostalim, manje upućenim čitaocima.

Kroz poglavlja: 1. činioci koji su uslovili pojavu i razvoj industrije stočne hrane, 2. šta traže životinje a šta njihovi odgajivači? 3. hraniva – izvor hranljivih materija, 4. aditivi – dodaci krmim smešama, 5. metode poboljšanja hranljive vrednosti hraniva pre integrisanja u krmne smeše. 6. tehnika i tehnologija za proizvodnju krmnih smeša, 7. racionalna proizvodnja krmnih smeša i 8. perspektive i pravci unapređenja tehnologije industrijske proizvodnje stočne hrane – autor čitaoca upoznaje sa svim aspektima ove zanimljive, a široj javnosti nedovoljno poznate oblasti. Pri tome je uvek prisutan, i veoma interesantan, autorov lični stav, koji na knjizi ostavlja snažan pečat. Dr Vitomir Bekrić je tokom svoje profesionalne karijere bio aktivni učesnik mnogih značajnih događaja u razvoju jugoslovenske industrije stočne hrane. Stoga su, pored naučnih i stručnih činjenica iznetih u ovoj knjizi veoma dragocena i njegova svedočenja o razvoju naše industrije stočne hrane.

Knjiga Industrijska proizvodnja stočne hrane popunjava izraženi nedostatak ovakve literature u našoj zemlji. Napisao ju je vrhunski poznavaoc ove oblasti koji je u nju ugradio svoja drago-cena iskustva. Prilaz materiji je takav da knjiga može da bude zanimljiva za široku čitalačku publiku: studente, agronome, veterinare i sve koji su iz nekog razloga zainteresovani za proizvod-nju stočne hrane, a broj takvih je sa razvoj naše industrije stočne hrane sve veći i veći.

prof. dr. Goran Grubić Poljoprivredni fakultet, Zemun

… Već duže vreme osećala se velika potreba za knjigom koja bi bila posvećena savremenoj industrijskoj proizvodnji koncentrovane stočne hrane. Ovo naročito zbog toga, što je ova industrija narasla u značajnu privrednu delatnost koja raspolaže ogromnim društvenim kapitalom, instaliranom savremenom tehničkom opremom za proizvodnju i dobro obučenim kadrovima.

Pored izgraćenih velikih industrijskih sistema u ovoj industriji, u poslednjim godinama, podignuto je dosta malih preraćivačkih pogona – mešaonica za proizvodnju koncentrovane stočne hrane u privatnom vlasništvu. Ova knjiga predstavlja svojevrstan transfer znanja i savremene tehnologije u proizvodnji koncentrovane stočne hrane i može biti korisno upotrebljena od strane svih onih koji se ovom proizvodnjom bave.

Ovom prilikom želim posebno da istaknem da je velika privilegija čitalaca ove knjige i zbog toga što je pisana od autora dr Vitomira Bekrića, izvanrednog čoveka i vrhunskog stručnjaka u ovoj oblasti, koji je ceo svoj radni vek posvetio iznalaženju boljih i savremenijih rešenja u oblasti proizvodnje stočne hrane i ishrani domaćih životinja. Dosta složena materija je pisana jednostavnim i razumljivim rečnikom, sveobuhvatno i celovito, a hronološkim redom su obuhvaćeni najvažniji aspekti proizvodnje stočne hrane.

prof. dr Mihailo Milošević Institut PKB-Agroekonomik – Beograd

ČINIOCI KOJI SU USLOVILI POJAVU I RAZVOJ INDUSTRIJE STOČNE HRANE

Briga čoveka za hranu i ishranu domaćih životinja

Prvi pokušaji proizvodnje krmnih smeša

Razvoj prehrambene industrije i promene tržišta stočnih proizvoda

Promene u strukturi ishrane stanovništva

Naučna osnovna racionalne proizvodnje krmnih smeša

Stanje proizvodnje krmnih smeša u svetu

Industrijska proizvodnja hrane za kućne ljubimce

Razvoj industrije stočne hrane u Jugoslaviji

ŠTA TRAŽE DOMAĆE ŽIVOTINJE, A ŠTA NJIHOVI ODGAJIVAČI

Proteini građa za izgradnju i obnovu ćelija

Ugljeni hidrati i masti za obebećenje energije

Minerali za razvoj i održavanje organizma i zdravlja

Vitamini za porast i zdravlje

Voda

HRANIVA-IZVORI HRANLJIVIH MATERIJA

Žita

Kukuruz

Ječam

OvasBiljni izvori proteina

Sačme i pogače uljanog semena

Krupnozrne leguminoze kao izvori proteina

Ostali biljni izvori proteina

Animalni izvori proteina

Sintetički izvori proteina

Ocenjivanje hranljive vrednosti hraniva prema njihovom

produktivnom dejstvu

ADITIVI-DODACI KRMNIM SMEŠAMA

Esencijalni i neesencijalni aditivi

Lekovi

Antibiotici

Probiotici-prebiotici

Hormoni

Pufer supstance

Korigensi mirisa i ukusa

Antioksidanti

Emulgatori

Konzervansi

Enzimi

Organske kiseline

Lekovi

METODE POBOLJŠANJA HRANLJIVE VREDNOSTI HRANIVA PRE INTEGRISANJA U KRMNE SMEŠE

Krupljenje i mlevenje

Zaparivanje i valjanje

Mikroniziranje

Kokanje

Ekstrudiranje

Peletiranje

Naklijavanje zrna

Separacija proteinskih i ugljenohidratnih frakcija

Poboljšavanje hranljive vrednosti kabastih hraniva

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ZA PROIZVODNjU

KRMNIH SMEŠA

Mlinovi za mlevenje i krupljenje zrnastih hraniva

Mešalice i mešanje hraniva i dodataka

Peletirke i peletiranje krmnih smeša

PRAKTIČNA PROIZVODNjA KRMNIH SMEŠA

Propisi o kvalitetu hraniva i krmnih smeša

Uslovi za proizvodnju krmnih smeša

Strategija proizvođača krmnih smeša

Analiza i evidencija kvaliteta hraniva i sirovina

Tipovi krmnih smeša u prometu

Recepture i kako se izračunavaju odnosi hranljivih materija

Programiranje obroka za proizvodnju mleka

Kompjutersko – izračunavanje optimalnog sastava i najniže cene

Proizvođačka specifikacija

Deklaracija i etiketiranje

Osiguranje svežine i ukusa hrane

Problem održavanja konstantnog kvaliteta

PERSPEKTIVE I PRAVCI UNAPREĐENJA TEHNOLOGIJE

INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE STOČNE HRANE

REZIME

LITERATURA

ANEKSI

O AUTORU

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">