Reklama

Krompir spada među najznačajnije poljoprivredno-prehrambene proizvode na našim prostorima. Najčešće se gaji kao baštenska kultura. Komercijalna proizvodnja krompira zahteva veliko ulaganje materijalnih sredstava i živog rada. Relativno mali broj robnih proizvođača suočen je sa problemima oko nabavke kvalitetnog semena i skupe mehanizacije, a mnogobrojne bolesti i štetočine često umanjuju značajan deo prinosa.

Proizvodnja krompira je svuda u svetu posao koji traži puno rada, novca, znanja, kao i određen stepen organizovanosti proizvođača i prerađivača. Savremenu proizvodnju karakteriše učešće kvalitetne i skupe mehanizacije za rad u polju i magacinu, kao i upotreba različitih preparata za hemijsku zaštitu u polju i skladištu. Stručno-obrazovni nivo proizvođača je veoma bitan faktor u postizanju visokih prinosa i proizvodnju sa što manje rizika, a u cilju dobijanja veće zarade.

Pisanjem ovog priručnika, želeo sam da dam svoj skroman doprinos unapređenju proizvodnje krompira kod nas. Priručnik je rezultat mog naučno-istaraživačkog i stručnog rada, stečenih saznanja za vreme usavršavanja u inostranstvu i tokom višegodišnje intenzivne saradnje sa mnogim uzornim proizvođačima kod nas i u Holandiji. Obzirom da se i sam bavim ovom proizvodnjom, nadam se da će priručnik jasnim, razumljivim jezikom ponuditi niz praktičnih rešenja proizvođačima krompira. Izražavam veliku zahvalnost sponzorima na pomoći i razumevanju.

Uz iskrene želje za dobijanje visokih prinosa i dobar kvalitet krompira, pozivam Vas na saradnju i razmenu iskustava.

Autor
Dr Živko Bugarčić

Sadržaj

PREDGOVOR

UVOD

Značaj krompira
Proizvodnja krompira u Jugoslaviji

UPOTREBA KROMPIRA
MORFOLOGIJA KROMPIRA
HEMIJSKI SASTAV KRTOLA

AGROEKOLOŠKI USLOVl ZA GAJENJE KROMPIRA
Klimatski faktori
Zemljište
Plodored

OBRADA ZEMLJIŠTA
ĐUBRENJE

IZBOR SADNOG MATERIJALA I PRIPREMA ZA SADNJU
Fiziološke faze semena
Upotreba sečenog krompira za sadnju
Naklijavanje krompira
Veličina semenskih krtola

SADNJA KROMPIRA
NEGA KROMPIRA
Međuredna obrada
Suzbijanje korova
Prihranjivanje

NAVODNJAVANJE KROMPIRA
PROIZVODNJA RANOG KROMPIRA
VAĐENJE KROMPIRA

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE KROMPIRA
Konstrukcija skladišta
Skladištenje i čuvanje
Oprema u skladištu

SELEKCIJA
SEMENARSTVO
SORTIMENT
Sortna lista
Izbor sorte

BOLESTI I ŠTETOČINE KROMPIRA
Bolesti krompira
Viroze
Mikoze
Bakterioze
Štetočine krompira

HEMIJSKA SREDSTVA U ZAŠTITI KROMPIRA
Herbicidi
Insekticidi
Fungicidi
Trovanje, prva pomoć i lečenje
Rečnik pojmova u zaštiti

NEINFEKTIVNE BOLESTI I OŠTEĆENJA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">