Ova se knjiga nastavlja na moj raniji leksikon, koji je bio objavljen u nakladi nekadašnje »Panorame« i u tri izdanja (1965-67) brzo rasprodan. Od tada, već dvadeset godina, nemamo nikakvog leksikona kemije. Potaknut mnogim upitima i s više strana izraženom potrebom za ponovnim štampanjem takvog priručnika, pripremio sam ovaj novi, opsežniji i suvremeniji Mali kemijski leksikon. Zamišljen je tako da pruži temeljne informacije i kratka objašnjenja svima koji se susreću s mnoštvom danas upotrebljavanih termina iz čiste i različitih područja primijenjene kemije.

Za korisne primjedbe i sugestije i za pomoć u radu na ovoj knjizi dugujem zahvalnost recenzentima prof. dr. ing. Mirku Filajdiću i doc. dr. ing. Vladislavu Smolčiću, zatim posebno prof. dr. Željku Fuksu i dipl. ing. Dunji Rogić. Zahvalan sam i autorima ilustracija mr. ing. Frani Delašu i Borisu Šarotaru.

Rad na leksikonima oduvijek je bio nezahvalan i težak. Lexicographi maximus post Herculem labor. Zato će sigurno i ova knjiga imati propusta i nedostataka, pa će mi svaka objektivna primjedba dobro doći.

Autor
Ljubiša Grlić

A

abrazivi, tvari velike tvrdoće, koje služe za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. dijamant, kvarc, korund, karborund.

Ac, kemijski simbol za aktinij (lat. actinium).

acetaldehid (etanal), CH3CHO, lako hlapljiva tekućina (vrelište 21 °C). Nastaje oksidacijom etanola i lako se dalje oksidira na octenu kiselinu. Vrlo je reaktivan. Služi za proizvodnju mnogih važnih kemijskih produkata, npr. umjetnih smola.

acetali, bezbojne tekućine ugodna mirisa koje nastaju iz alkohola i aldehida uz otcjepljenje vode.

acetamid, / amidi.

acetanhidrid, (CH3CO)2O, anhidrid octene kiseline, bezbojna tekućina oštra mirisa. Služi za acetiliranje kod organskih sinteza.

acetanilid, C6H5-NH CO CH3, bijela kristalna tvar; dobiva se iz octene kiseline i anilina. Služio je kao lijek (antifebrin): danas je zamijenjen manje otrovnim analgeticima.

acetati, soli ili esteri octene kiseline, npr. natrij-acetat CH3COONa.

acetatna svila, vrsta umjetne svile, dobivena iz acetonske otopine acetilceluloze.

acetil, CH3CO-, radikal octene kiseline

acetilceluloza (celulozni acetat), bijeli prah, dobiven djelovanjem anhidrida octene kiseline na celulozu. Služi za izradu plastičnih masa, acetatne svile, lakova, nesagorljivih filmova itd.

acetilen (etin), HC≡CH, nezasićeni ugljikovodik, bezbojan, otrovan i eksplozivan plin, gori lijepim svijetlim plamenom (karbidske lampe). Dobiva se djelovanjem vode na kalcij-karbid. Pri sagorijevanju s kisikom daje plamen veoma visoke temperature, pa se upotrebljava za autogeno zavarivanje. U kemijskoj industriji služi za proizvodnju mnogih sintetičkih organskih spojeva. U trgovini dolazi otopljen u acetonu, u čeličnim bocama, pod visokim tlakom (disu-plin).

acetilenidi (acetilidi), spojevi koji nastaju zamjenom vodikovog atoma u acetilenu metalom, npr. srebro-acetilenid Ag2C2. Suhi a. su eksplozivni.

acetilenski niz, / alkini.

acetilholin, C7H17NO2, biogeni amin, djeluje kao kemijski prenosilac nervnih impulsa u autonomnom nervnom sistemu. Snizuje krvni tlak, širi krvne žile, izaziva kontrakciju mišića.

acetilidi, / acetilenidi.

acetiliranje, uvodenje acetilne grupe CH3CO Cl, organske spojeve.

acetilklorid, CH3 CO Cl, dimljiva bezbojna tekućina oštra mirisa. Služi u organskim sintezama za acetiliranje.

acetilsalicilna kiselina, C6H4O4, bijeli kristalni prašak, teško topljiv u vodi. Služi kao poznati analgetik i antipiretik (aspirin).

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">