PREGDOVOR

Proizvodi REVITA, koje je na tržištu promovisalo preduzeće ALTAMED, baziraju se na retkom i skupocenom prirodnom proizvodu – matičnom mleču. Sarađujući sa ALTAMEDOM, postepeno sam ulazio u osobine matičnog mleča, divne supstance koja je mnogo više nego samo dodatak hrani. Srećom da me je prethodno školovanje uputiio u osnovne karakteristike prirodnih proizvoda, pa donekle i pčelinjih. U školskoj literaturi uglavnom se pominju med, propolis, voskovi i dr, a znatno manje pažnje obraća se matičnom mleču. To me je posebno zainteresovalo te sam intenzivno počeo da pratim literaturu i časopise koji obraduju baš ovaj pčelinji proizvod. Krenuo sam od osnovne literature koju mi je na raspolaganje stavio ALTAMED, nastavio sa proučavanjem dostupnih podataka i došao do interesantnih rezultata.
Konačno je i zapadna medicina shvatila i prihvatila činjenicu da je mleč mnogo više od pogodnog dodatka ljudskoj ishrani, da je to sredstvo koje čuva zdravlje, omogućava da se bolje osećamo, da lakše savladavamo svakodnevne napore, da se izborimo sa stresom a, ako se i razbolimo, da lakše i brže ozdravimo uz korišćenje minimuma lekova.

U literaturije dosta pisano o opravdanosti upotrebe mleča, ali on je veoma složena i raznovrsna supstanca da se tek sad izdvajaju pojedine komponente koje su nosioci farmakološki aktivnih osobina. Tek uz pomoć savremene analitike polako se otkrivaju tajne ove predivne prirodne supstance.

Nisam imao namera da pisanjem ovog teksta napravim neko „veliko, kapitalno“ delo. Osnovni cilj bio je da prezentacije programa REVITA postanu kvalitetnije i da se na jednom mestu objave naučni dokazi za svaku tvrdnju koju o opravdanosti upotrebe mleča iznosimo.
Prateći domaću literaturu uvideo sam da nema ni jedne knjige posvećene isključivo mleču. Postoji nekoliko knjiga u kojima su prikazani pčelinji proizvodi, ali ni jedna se ne bavi samo mlečom. Trebaloje da iz mnoštva prikaza i naučno – stručnih radova izvučem podatke koji se odnose na primenu mleča. Ti podaci obično se zbirno prikazuju u grupnom dejstvu apiterapije.

Ovaj tekst namenjen je prvenstveno korisnicima REVITE da se upoznaju s naučnim radovima koji potkrepljuju opravdanost primene matičnog mleča. Takođe, tekst treba da posluži saradnicima MLM sistema REVITA Plus, koji nisu zdravstveni radnici i ne poznaju karakteristike i farmakološka svojstva mleča, za održavanje prezentacija. Tekst sam namenio i zdravstvenim radnicima koji nisu u potpunosti upoznati sa ovom prirodnom supstancom, i osnovnim stanjima gde se mleč preporučuje: imune snage, stres, kardiovaskularni sistem, sideropenične anemije i dr, trudeći se da kod svake oblasti potvrdim koja je to komponenta mleča koja deluje baš na to stanje.

I na kraju, ova publikacija je namenjena i svima koji žele da se upoznaju s mlečom, a da pri tom ne moraju da pretražuju obimnu literaturu. Za čitaoce koje ova oblast više interesuje na kraju knjige, objavljen je spisak šire literature.

Dok sam radio na ovom tekstu, pored mene su, osim velike čaše REVITE, bili udžbenici bromatologije, fannakologije, organske hemije, medicinske fiziologije i čitav niz populamih i stmčnih radova o pčeli i pčelinjim proizvodima i sad sve nezaobilazniji intemet. Navodeći podatke o primeni mleča trudio sam se da uvek nadem uzrok navedenog patološkog stanja i da ukažem na komponentu mleča koja deluje na to stanje. Nadam se da sam u tome bar delimično uspeo.

Ovo je prvo izdanje i očekujem da će čitaoci reagovati na tekst. Molim sve koji su pročitali knjigu da mi dostave svoje kritike ili pozitivna iskustva o upotrebi mleča kako bih u sledećem izdanju korigovao i dopunio tekst vašim iskustvima u primeni tako dobre i korisne supstance kao što je matični mleč.

U Beogradu, maja 2000.
dr Dragan Panić,
diplomirani farmaceut naučni saradnik

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar



<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">