REGISTAR:
-narodnih imena biljaka
-naučnih imena bljaka

Kroz svoj višegodišnji rad na uređivanju časopisa „Jugoslovensko pčelarstvo“, uz našeg poznatog i uvaženog pčelarskog veterana Tihomira E. Jevtića, i kasnije prateći tematiku koju naša pčelarska literatura obrađuje i mišljenje pčelara o tome, došao sam do zaključka da se medonosnom bilju (pčelinjoj paši) ne posvećuje ona pažnja, koja joj u pčelarskoj proizvodnji pripada. Članci, brošure i dr. o medonosnom bilju odnosno pčelinjoj paši po broju, obimu i kvalitetu daleko zaostaju za onima o biologiji i gajenju pčela, tehnici rada na pčelinjaku, pčelarskom priboru i alatu i dr. Čak se i više pažnje obraća pčeli kao oprašivaču, pa se brojnim radovima razrađuje već poznata i u praksi potvrđena činjenica o vrednosti pčele kao oprašivača u biljnoj proizvodnji.

Ne osporavajući ni najmanje važnost poznavanja svega onoga što se odnosi na život i rad pčela i rad sa njima, za uspešno pčelarenje uopšte, a posebno za intenzivno pčelarenje, poznavanje i korišćenje medonosnog bilja za pčelare praktičare je barem toliko važno, koliko i poznavanje ostale problematike. Pčelinjak se može zasnovati samo tamo gde će pčele imati pašu, moći opstati i pčelaru doneti koristi. Međutim, i najbolji rejoni ne pružaju uvek i dovoljno paše u sezoni. Mnogobrojni su faktori koji na to utiču – vrste medonosnog bilja i zemljišni, klimatski i atmosferski uslovi, pa će skoro redovno biti potrebno da se „ide za pašom“, da bi se pčelama stvorili uslovi za punu aktivnost u toku čitave sezone. Da bi se za pašom moglo da ide, potrebno je poznavanje medonosnog bilja i poznavanje svih faktora koji na pčelinju pašu utiču. Često neće biti dovoljno poznavanje samo užeg, a možda i šireg područja, već će se za pašom morati da ide i na veća udaljenja, što uslovljava daleko šire i temeljitije poznavanje medonosnog bilja.

Za pčelara i pčela kao oprašivač nije neinteresantna. Međutim, za nju treba da bude zainteresovan prvenstveno biljni proizvođač, kome treba da je stalo do povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta proizvoda, a pčelar treba da nađe svoj interes u pružanju ovakvih usluga sa svojim pčelama, da se prilagodi takvom radu, a da istovremeno i ovakav rad do maksimuma iskoristi i za redovnu pčelarsku proizvodnju.

Poznavanje medonosnog bilja je osnovni preduslov za njegovo maksimalno korišćenje. To se odnosi podjednako na sve pčelare, mlade i stare, jer dok će početnik sa prvim koracima u radu sa pčelama morati da upoznaje i medonosno bilje kao izvora pčelinje paše, dotle će onaj stari i iskusni pčelar, u obilju vrsta medonosnog bilja, pronalaziti nove izvore i proširivati mogućnosti za korišćenje pčelinje paše. Jer pčelinju pašu ne daju samo „osnovne medonoše“ odnosno biljke koje daju glavnu pašu – bagrem, lipa, beli bosiljak, maslačak, uljana repica, bela detelina i dr., već ogroman broj biljnih vrsti, koje najčešće u zajednicama daju dobru i sigurnu pašu i u dužim vremenskim periodima. Time sam se i ja rukovodio u izboru i sistematizaciji materijala i nadam se da je iz toga proistekao „priručnik“ koji će podjednako biti koristan i mladim, a i starim pčelarima. Raspoznavanju medonosnog bilja, među mnogobrojnim drugim vrstama, treba da doprinesu i ilustracije, koje su baš zbog toga date u velikom broju.

Raspoloživa literatura, kako ona pčelarska, tako i ona ostala, omogućila mi je ostvarenje zamisli, zbog čega njihovim autorima dugujem posebnu zahvalnost. Zahvalnost dugujem i stručnjacima Jugoslovenskog poIjoprivredno-šumarskog centra iz Beograda, posebno inž. Popoviću, inž. Novakoviću, inž. Tošiću i inž. Buri. Njihova pomoć je vidan doprinos uspešnom okončanju ovog obimnog posla.
Tehnička strana priručnika – izrada ilustracija delo je moga saradnika Ljiljane Jašmak, dipl. arh. za unutrašnju arhtekturu.

K. J.

SADRŽAJ

PREDGOVOR
OPŠTE O PČELINJOJ PAŠI
a) nektar
b) cvetni prah
c) medljika
d) biljni sokovi
e) smole

STANIŠTA I BILJNE ZAJEDNICE
A. Šume
a) drveće
b) žbunje
c) zeljaste biljke

B. Livade i pašnjaci
C. Ledine, sušna mesta i usevi
D. Obale reka i sprudovi
E. Voćnjaci
F. Njive i bašte
G. Parkovi i vrtovi
H. Primorje (Mediteran)
PREDVIĐANJE (PROGNOZA) PČELINJE PAŠE
POPRAVLJANJE PČELINJE PAŠE

LITERATURA

 • Autor
  Članci
 • Komentari (3)
  Član 17.082

  Pomaže Bog !

  Interesuje me kako doći do knjige.

  Svako dobro od Gospoda.

  o.Luka

   

  Član 24.896

  Poštovana Gospodo,

  kako doći do ove knjge.

  Unapred zahvalan.

   

  Srdačan pozdrav.

  Član 32.994

  Poštovana Gospodo,

  kako doći do ove knjge.

  Unapred zahvalan.

Odgovor na: Medonosno bilje

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">