Reklama
Knjige  |  

Knjiga „Naše Gljive“ autora Milenka Martića, sadrži poglavlja u okviru kojih obuhvata:
-Gljive naših krajeva koje najčešće susrećemo, verno fotografisane, propraćene kvalitetnim tekstom opisa, periodom rasta i ocenom kvaliteta gljiva u ishrani:
-Gljive u domaćoj ishrani i
-Gljive u inostranoj kuhinji.

U prvom delu „Naše gljive“ dat je pregled 782 vrste gljiva: jestivih, nejestivih, otrovnih i smrtno otrovnih.
Pregled sadrži najčešće upotrebljavan naziv gljive sa kratkim, preciznim karakteristikama koje čine opis raspoznavanja.

Autor je vernom i kvalitetnom fotografijom prikazao svoja dugogodišnja istraživanja u ovoj oblasti i kao ogroman doprinos o brojnim vrstama gljiva, koje se mogu evidentirati u našem okruženju.
Drugi deo „spremanje gljiva“ sadrži poglavlja obrade gljiva u domaćoj i inostranoj kuhinji sa proverenim kulinarskim iskustvima prema vrstama gljiva. Recepti u kratkim crtama – opisima, daju mogućnost izbora čitaocu da od najjednostavnijih do pravih specijaliteta napravi adekvatan izbor.

Nakon detaljnog pregleda ove knjige smatram da je od izuzetnog značaja i koristi jer na jednostavan način prikazuje pregled mnogobrojnih vrsta gljiva od kojih većina mogu se naći na našim područjima.
Knjiga „Naše gljive“ biće od velike koristi sve brojnijim istraživačima iz ove oblati kao i onima koji prvi put požele da se posvete ovoj problematici.

Dr. Prof. Aleksandar Marković

SADRŽAJ

Uvod

Agaricus abruptibulbus – Gomoljasta šumarica
Agaricus arvensis – Lipka
Agaricus augustus – Velika pečurka
Agaricus bisporus – Plemenita pečurka
Agaricus campester – Rudnjača
Agaricus nivescens – Snežnobela pečurka
Agaricus silvaticus – Šumarica
Agaricus xanthoderma – Otrovna pečurka
Agrocybe aegerita -Jablanovača
Amanita caesarea – Blagva
Amanita citrina -Žućkasta pupavka
Amanita echinocephala – Naježena muhara
Amanita fulva – Smeđa preslica
Amanita gemmata – Svetložuta muhara
Amanita muscarina – Muhara
Amanita muscarina var. aureola – Ogolela muhara
Amanita pantherina – Panterova muhara
Amanita phalloides – Zelena pupavka
Amanita rubescens – Biserka
Amanita spissa – Prava tigrica
Amanita spissa var. ekcelsa – Visoka siva muhara
Amanita umbrinolutea – Siva preslica
Amanita vaginata – Bela preslica
Amanita verna – Bela pupavka
Amanita virosa – Smrdljiva pupavka
Armillariella mellea Puza
Armillariella tabescens -Grmača
Eloletinus cavipes – Šupljikavac

Boletus aereus – Crni vrganj
Boletus appendiculatus – Smeđa kraljevka
Boletus calopus – Kravlja balega
Boletus edulis – Letnji vrganj
Boletus erythropus – Zelenjača
Boletus gestivalis – Mrežasti vrganj
Boletus lupinus – Vatreni vrganj
Boletus luridus – Kovara
Boletus piriicola – Borov vrganj
Boletus queleti – Glatkonoša
Boletus reglus – Kraljevka
Boletus satanas – Ludara
Boletus fechtneri – Fechtnerov vrganj
Boletus speciosus. – Ljupki vrganj
Calocvbe gambosa – Đurđevka
Canthaerellus cibarius – Lisičarka
Canthaerellus cinereus – Pepeljasta lisičarka
Canthaerellus tubaeformis – Levkasta lisičarka
Chroogomphus ratilus – Borov klinčić
Clavariadelphus pistillaris – Veliki buzdovan
Clitocybe candicans – Belkasta martinčica
Clitocybe geotropola – Velika martinčica
Clitocuye gibba – Mala martinčica
Clitocybe maxima – Velika grlašica
Clitocybe odora – Mirisna martinčica – anisovka
Clitocybe brumalis – Zimska grlašica
Clitocybe clavipes – Grlašica – kišobranka
Clitocybe vibecina – Valovita grlašica
Clitopilus prunulus – Brašnjača

Collybia fusipes – Hrastovača
Coprinus atamentarius – Jajasta gnojištarka
Coprinus comatus – Velika gnojištarka
Cortinarius armillatus – Opasna koprenka
Cortinarius bolaris – Ljuskasta koprenka
Cortinarius glaucopus – Zelenkasta koprenka
Cortinarius orellanus – Crvenjača
Cortinarius preaesrtans – Debelonoška
Cortinarius speciocissimus – Otrovna koprenka
Cortinarius traganus – Lilasta debelonoška
Cortinarius trivialis – Obična koprenka
Cortinarius varius – Promenljiva koprenka
Craterellus corncopiciodles – Mrka trubača
Cystoderma granulosum – Zrnasta hrapavica
Entoloma clupeatum – Šljivovača
Entoloma lividoalbum – Bleda rudoliska
Entoloma sinuatum – Olovna rudoliska
Eomes fomentarius – Bukova guba
Geastrum fimbriatum – Resasta zvezdača
Gloeophvmmum saepiarium – Smeđa lisnatica
Gomphidius glutinosus – Veliki slinar
Qyrodon lividus – Žuti johovac
Gyromitra exculenta – Rani hrčak
Gyroporus castaneus – Kestenov vrganj
Gyroporus cyanescens – Modri vrganj
Hydnum repandum – Prosenjak gorki
Hygrophoropsis auratiaca – Lažna lisičarka
Hygrophorus eburneus – Bela puževica
Hygrophorus hypotheius – Jesenja puževica
Hygrophorus marzuolus – Martovka
Hygrophorus poetarum – Pesnička puževica
Hvgrophorus russula – Voštana puževica
Hypholoma capnoides – Sivolisnata panjevka
Hyphoioma fasciculare – Sumporača

Kuehneromycec mutabilis – Panjevčica
Laccaria amethystina – Ljubičasta gljiva
Lactarius camphoratus – Kamforova mlečnica
Lactarius deliciosus – Rujnica
Lactarius fuliginosos – Čađava mlečnica
Lactarius piperatus – Bela mlečna pečurka
Lactarius sanguifluus – Krvotočna rujnica
Lactarius theiogalus – Žučna mlečnica
Lactarius torminosus- Brezovka
Lactarius volemus – Presnac
Lactiporus sulphureus – Sumporasti žbun
Langermannia gigantea – Velika puhara
Leccinum aurantiacum – Turčin
Leccinum griseum – Grabov djed
Leccinum quericinum – Hrastov djed
Leccinum scabrum – Brezov djed
Leccinum testaceum – scabrum – Opekasti djed
Lpntinellus cochleatus – Žilava aniska
Lepiota cristata – Haringača
Lepista inversa – Uvijena grlašica
Lepista nuda – Modrikača
Lycoperdon caelata – Puhara
Lycoperdon perlatum – Tikvasta puhara
Lyophyllum fumosum – Kostanjevčica
Lyophyllum loricatum – Hrskavica
Macrolepiota procera – Sunčanica
Macrolepiota rhacodeus – Sunčanica sa Ijušturom
Macropetiota gracilenta – Sisata sunčanica
Malanoleuca cognata – Rana gustoliska
Marasmius oreades – Vilin klinčić
Marchella conica – Stožasti smrčak
Melanoleuca stricitipes – Tankonoga gustoliska
Melanoleuca subalpina – Gustoliska
Morchella costata Rebrasti smrčak
Morchella e lata – Visoki smrčak
Morchella esculenta – Svetli smrčak
Morchella rimosipes – Šiljati smrčak – smrčkovica
Omphalotus olearius – Zavodnica
Oudemansiella longipes – Vitka korenjača
Oudemansiella mucida – Ledenjača
Oudemansiella radicata – Korenjača
Paxillus atrotomentosus – Crnonoga uvijača
Peziza vesiculosa – Zdeličarka
Phaeolus schweinitzii – Rupičar
Phallus inpudicus – Stršak
Pholiota sguarosa – Hrapava Ijuskavica
Pleurotus ostreatus – Bukovača
Pluteus atricapillus – Krovnjača
Poluporus squamorus – Škripac – Ijuskavi rupičar
Polyporus mori – Korasti rupičar
Ramaria botrytis – Crvena griva
Rjimaria flava – Žuta griva
Ramaria formosa – Trobojna griva
Rozites caperata – Ciganin
Russula aeruginea – Zelena krasnica
Russula aurata – Zlatna krasnica
Russula cyanoxantha – Ljubičastozelena krasnica
Russula decolorans – Bleda krasnica
Russula delica – Modrolisna krasnica
Russula emetica var. silvestris – Šumska bljuvara
Russula fellea – Žučna krasnica
Russula foetens – Smrdača
Russula lutea -Žuta krasnica
Russula mustelina -Glinasta krasnica
Russula nigricans – Crnkasta krasnica
Russula paludosa – Močvarna krasnica
Russula sardonia – Trpka krasnica
Russula vesca – Jestiva krasnica
Russula virescens – Golubača

Sarcodon imbricatus – Srnjača
Sarcoscyha coccinea – Babino uvo
Scleroderma aurantium – Krompirača
Scutiger pes-caprea – Maglen
Sparassis crispa – Kokičarka
Suillus bovinus – Kravara
Suillus granulatus – Slinavka
Suillus luteus – Osinac
Suillus variegatus – Peščana glava
Trametes querona – Hrastova višecevka
Tricholoma ferreum – Zemljasta vitezovka
Tricholoma orirubens – Crvenkasta vitezovka
Tricholoma portentosum – Sivka – listopadna vitezovka
Tricholoma scalpturatum – Žućkasta vitezovka
Tricholomopsis rutilans – Žutocrvena vitezovka
Tylopilus felleus – Žučara
Verpa digitaliformis – Prstasta smrčkovica
Xerocomus badius – Kostanjevka
Xerocomus chrysenteron – Zlatača
Xerocomus rubellus – Crveni baršunovac
Xerocomus spadiceus – Baršunovac
Xerocomus subtomentosus – Podstavka
Spremanje gljiva
Gljive u inostranim kuhinjama
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">