Izlazak iz štampe udžbenika Posebno ratarstvo ima višestruki značaj. Pre svega, to je prvi jugoslovenski univerzitetski udžbenik iz poljoprivrednih nauka za blizu 70 godina od stvaranja Jugoslavije. U poslednjih 25 godina osim udžbenika „Posebno ratarstvo“, profesora Vlaste Đorđevića (1961) nije izašao nijedan udžbenik posebnog ratarstva, izuzimajući skripta i „privremene udžbenike“ u većini naših univerzitetskih centara (Jevtić S., Stanaćev S. i sar., Gotlin J. i sar., Spasojević B. i sar., Klimov S., Đorđevski J. i sar., Uzunovski M., Vasilevski G. i dr.).
Nadalje, prvi put je nastavna materija iz Posebnog ratarstva podeljena u dva toma usled obimnosti i zbog toga što se na nekim poljoprivrednim fakultetima predaje kao dva posebna kursa. Prvi tom obuhvata: a) Prava žita (pšenica, raž, tritikale, ječam i ovas); b) Prosolika žita (kukuruz, sirak, proso, pirinač i heljda); c) Zrnene mahunjače pasulj, grašak, soja, lupine, kikiriki, naut, bob, sastrica, sočivo). Drugi tom obuhvata: a) Biljke za proizvodnju ulja (suncokret, uljana repica, ricinus, mak, sezam); b) Eterično-uljane, začinske i lekovite biljke (28 kultura koje se gaje ili se mogu gajiti kao ratarske kulture, na većim ili manjim površinama); c) Biljke za proizvodnju skroba, šećera i alkohola (krompir, slatki krompir, šećerna repa, cikorija); d) Biljke za proizvodnju vlakna — tekstilne biljke (pamuk, konoplja, lan, abutilon, kenafa); e) Duvan; f) Hmelj.

Zahvaljujući dobroj volji i entuzijazmu autora, koji su se prihvatili pisanja pojedinih poglavlja, odnosno obrade pojedinih kultura, od početne ideje krajem 1981. god. do završetka rukopisa prošlo je svega dve godine, tako da su poslednji rukopisi bili redigovani u toku prve polovine 1984. godine. Udžbenik je mogao izaći još krajem 1984. godine da nije bilo materijalnih i drugih teškoća, što je zahvaljujući dobroj volji Izdavačke radne organizacije „Naučna knjiga“ iz Beograda savladano.

Udžbenik Posebno ratarstvo I i II pisan je po jedinstvenoj shemi, a svaka kultura je obrađena monografski, a njen obim prema važnosti koju ima za našu zemlju. Tako su najopširnije obrađene najvažnije kulture u nas: pšenica, kukuruz, krompir, šećerna repa, suncokret, soja; nešto manjeg obima: duvan, ječam, uljana repica, konoplja, lan, pamuk, hmelj; a ostale manjeg ili znatno manjeg obima. Međutim, kod svake kulture je obrađeno: privredni značaj i način korišćenja, površine i prinosi u svetu i našoj zemlji (ukoliko postoje statistički podaci), geografska rasprostranjenost, morfološke osobine, biološke osobine, zahtevi i odnos prema uslovima uspevanja, tehnologija (agrotehnika) proizvodnje: izbor sorte, plodored, obrada zemljišta (osnovna i predsetvena), problemi đubrenja (vrste đubriva, količine i odnos NPK hraniva, raspored unošenja hraniva), problemi setve (vreme, način, gustina, dubina), nega useva od setve do žetve (zaštita od bolesti, štetočina i korova; međuredna kultivacija kod širokoredih useva, navodnjavanje i druge mere nege), problemi žetve i skladištenja proizvoda.

Kod svake kulture, pored književnog srpskohrvatskog naziva i naučnog naziva na latinskom jeziku, dati su i najčešći sinonimi kojima se kulture nazivaju u pojedinim krajevima Jugoslavije, kao i nazivi na četiri svetska jezika (ruskom, engleskom, francuskom i nemačkom).

Iako udžbenik ima više autora trudili smo se da (stil, stručna i naučna terminologija budu ujednačeni, radi ostvarenja jedinstvene jugoslovenske terminologije iz ratarstva, da fakultetski obrazovani stručnjaci na teritoriji naše zemlje u tom pogledu lakše komuniciraju. Ovome su pored redaktora doprineli i svi autori.

Udžbenik Posebno ratarstvo I i II namenjen je prvenstveno studentima ratarstva, a zatim ostalim biološkim i drugim odsecima poljoprivrednih fakulteta, na kojima se ovaj kurs predaje u određenom obimu, uglavnom kao osnovni predmet (odsek za zaštitu bilja, hortikultura, mehanizacija, melioracije, ekonomika poljoprivrede i dr.), a takođe i kao priručnik za svršene studente — diplomirane inženjere poljoprivrede, i sve one koji se bave i poljoprivrednom proizvodnjom.

Pre svega zahvaljujem se svim kolegama, autorima ovog udžbenika, koji su se odazvali pozivu da napišu pojedina poglavlja.

Zahvaljujem se svim organizacijama koje su materijalno pomogle štampanje ovog udžbenika znatnim finansijskim sredstvima, koje su navedene u prilogu.

Takođe se zahvaljujem Anki Todorović, Dobrini Simonović, Ružici Varga-Šomođi i Zorici Dragojević, koje su mi pomogle oko tehničke opreme knjiga.
Unapred se zahvaljujem svim čitaocima koji budu ukazali na dobre strane i eventualne nedostatke, kako bi sledeće izdanje ovog udžbenika bilo još uspešnije.

Novi Sad, decembra 1985. godine Redaktor prof. dr Stevan Jevtić

SADRŽAJ

Predgovor (S. Jevtić)
Uvod u posebno ratarstvo (S. Jevtić)
Uljane biljke
Suncokret (M. Šuput)
Uljane repice (Z. Mustapić)
Mak (J. Đorđevski, S. Klimov)
Ricinus (M. Šuput)
Sezam (J. Đorđevski, S. Klimov)
Eterično-uljane, začinske i lekovite biljke (S. Jevtić)
Predivne-tekstilne biljke (S. Jevtić)
Pamuk (J. Đorđevski, S. Klimov)

Lan (S. Jevtić)
Konoplja (S. Jevtić)
Kenaf (J. Gotlin)
Abutilon (J. Gotlin
Biljke za proizvodnju skroba, šećera i alkohola (S. Jevtić)
Krompir (S. Jevtić)
Slatki krompir (S. Jevtić)
Šećerna repa (R. Milošević)
Cikorija (S. Jevtić)
Duvan (M. Uzunovski, S. Jevtić)
Hmelj (S. Jevtić, J. Španring)

Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">