Prehrambeni proizvodi su najvažniji i najmasovniji proizvodi široke potrošnje. Koliki je obim proizvodnje, prometa i potrošnje ovih proizvoda vidi se i iz podatka da se preko 60% domaćeg budžeta troši na nabavku namirnica, odnosno na ishranu.

S obzirom na tako veliki privredni značaj, specifičnosti prehrambene robe i potrebe bližeg poznavanja ovih proizvoda i zahteve koji se postavljaju novim saznanjima i iskustvima, kao i u brojnim međunarodnim i nacionalnim propisima o proizvodnji, internom prometu, izvozu-uvozu, transportu, skladištenju i drugim delatnostima vezanim za prehrambenu robu, neophodno je i angažovanje mnogih kadrova raznih profila. Stoga se javila potreba i kod nas za univerzalnim priručnikom koji bi zainteresovanim mogao u svako doba dati potrebne informacije radi uspešnog poslovanja prehrambenim proizvodima, jer je rad s ovom robom veoma odgovoran i zahteva dobro poznavanje.

U ovom priručniku, koji predstavlja drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, izloženo je, pregledno i sistematizovano, sve o prehrambenim proizvodima i pićima: poznavanje robe i minimalni uslovi kvaliteta; kvalitetne kategorije i klase, po propisima i JUS-u; proizvođačke specifikacije; sastav i hranljiva vrednost; dozvoljene i zabranjene sirovine i aditivi; pakovanje i deklaracija; uskladištenje i prevoz; izlaganje prodaji; proveravanje kvaliteta i ispravnosti; uvozni i licencni proizvodi i proizvodi za izvoz, i drugo.

Materija u priručniku obrađena je s aspekta najnovijih stručnih saznanja i propisa i aktuelizovana zaključno sa januarom 1987. godine. Radi jednostavnijeg snalaženja proizvodi su obrađeni i sistematizovani po abecednom redu.

Odredbe važećih propisa o kvalitetu, higijenskoj ispravnosti, pakovanju, deklarisanju i slično, štampane su u tekstu priručnika masnim slovima, te se lako zapažaju.

U mnogim zemljama, kao SAD, Kanadi, SSSR-u, Francuskoj, SR Nemačkoj i drugim postoje stručni priručnici i bogata stručna literatura posvećena namirnicama u proizvodnji, internom prometu i zaštiti potrošača, kao i međunarodnoj i prekomorskoj trgovini ovim robama i sirovinama. U njima je poseban naglasak stavljen na pripremu prehrambene robe za izvoz, kako ne bi dolazilo do reklamacija, vraćanja robe iz zemalja uvoznica i plaćanja bonifikacija. Na žalost, u našoj praksi još nisu retki slučajevi vraćanja robe iz izvoza i plaćanja bonifikacija zbog isporučenih roba koje nisu dobro sortirane ili su nižeg i neujednačenog kvaliteta, zaražene ili sa drugim manama. Takođe ima slučajeva nastajanja problema pri uvozu nekih roba (pšenica, soja, pirinač, kafa, kakaovac, kikiriki i dr.), bilo zbog sačinjavanja nepovoljnog ugovora, bilo zbog propusta pri kontroli, odnosno preuzimanju takve veoma skupe robe.

Autor je na osnovu dugogodišnjeg iskustva u kontroli prehrambene robe u internom prometu, izvozu i uvozu, kao i na bazi stručne literature iz ove oblasti, pripremio ovaj priručnik s ciljem da poslovanje prehrambenom robom učini uspešnijim, da se izvoz i uvoz obavIjaju stručnije i kvalitetnije i da se nesporazumi na relaciji proizvodnja —trgovina—inspekcija svedu na najmanju meru. Takođe, priručnik treba da doprinese stvaranju uslova da potrošač bude sigurniji u to da kupuje namirnicu odgovarajućeg kvaliteta i da neće biti obmanut.

Priručnik je namenjen poljoprivrednim stručnjacima, tehnolozima i komercijalistima u poljoprivrednim radnim organizacijama, zadrugama i kooperaciji; tehnolozima i kadrovima na kontroli u prehrambenoj industriji, uključujući i proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, i organizacijama udruženog rada za doradu i pakovanje robe; kadrovima u trgovinskim radnim organizacijama i spoljnotrgovinskim organizacijama, u skladištima, lukama, špedicijama, inspekcijama (poljoprivredna, tržišna, sanitarna), organizacijama za ugovornu kontrolu kvaliteta, zavodima za kontrolu i analize namirnica, službama za zaštitu potrošača, studentima poljoprivrede i prehrambene tehnologije, učenicima stručnih škola i svima onima koji posredno ili neposredno rade sa prehrambenim proizvodima.

Beograd, januara 1987. Autor

SADRŽAJ
Propisani kvalitet
Sastav i hranljiva vrednost
Sirovine i dodaci
Pakovanje i označavanje
Skladištenje i izlaganje prodaji
Kontrola

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">