Literatura za Tehnološke operacije

Bioprocesna oprema

Prof. dr Siniša Dodić i prof. dr Stevan Popov, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2011.

Prehrambena tehnologija III

Nebojša Spasojević, Smiljka Kaluđerski, Borislava Tošić i dr Milena Gavrilović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

Prehrambena tehnologija za III razred

Svetomirka Cvejanov, Borislava Tošić, Milena Gavrilović, Dušanka Pejin, Olgica Grujić i Nadežda Ružić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Tehnika sušenja

Prof. dr Radivoje M. Topić, dipl. inž maš. I prof. dr Martin G. Bogner, dipl. inž. maš., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Tehnološke operacije I

D.Simonović, D.Vuković, S.Cvijović, S.Končar-Đurđević, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 1989.

Tehnološke operacije II

Prof. dr Svetozar Stanišić, Jugoslovenski institut prehrambenog inženjerstva, Novi Sad, 1978.