Reklama

Literatura za Tehnološke operacije

Prehrambena tehnologija III

Nebojša Spasojević, Smiljka Kaluđerski, Borislava Tošić, Milena Gavrilović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

Prehrambena tehnologija za III razred

Svetomirka Cvejanov, Borislava Tošić, Milena Gavrilović, Dušanka Pejin, Olgica Grujić, Nadežda Ružić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Tehnika sušenja

Prof. dr Radivoje M. Topić, dipl. inž maš. I prof. dr Martin G. Bogner, dipl. inž. maš., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Prehrambena tehnologija IV

Svetomirka Cvejanov, Marijana Carić, Spasenija Milanović i Radomir Radovanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd , 1998.

Prehrambena tehnologija II

Svetomirka Cvejanov, Borislava Tošić, Smiljka Kaluđerski, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.

Tehnološke operacije I

D.Simonović, D.Vuković, S.Cvijović, S.Končar-Đurđević, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd, 1989.

Prehrambena tehnologija

Josip Baras, Slobodan Šušić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1982. , Beograd, 1982.

Tehnološke operacije II

Prof. dr Svetozar Stanišić, Jugoslovenski institut prehrambenog inženjerstva, Novi Sad, 1978.