Ovaj priručnik je pisan na osnovu materije koju obuhvataju, naši prvi Propisi o kvalitetu stočne hrane PK-E4 objavljeni u „Službenom listu SFRJ“, br. 42/64. Priručnik obuhvata ona područja nauke o ishrani domaćih žinotinja koja tretiraju pomenuti propisi u odredbama člana 1. do 159, a delom je obuhvaćena i materija potrebna radi poznavanja ove nauke kao celine. Pošlo se, naime, sa stanovišta da će primena odredaba ovih propisa odigrati značajnu ulogu u našem privrednom i društvenom sistemu samo ako se posveti dovoljna pažnja njihovom doslednom sprovodenju u praksi, a to je moguće ako inspekcijske službe, nadležne za kontrolu primene propisa, raspolažu priručnikom koji u celini obuhvata materiju o ishrani domaćih Sivotinja.

Cilj priručnika je, prema tome, da na prvom mestu omogući inspekcijskim službama pravilnu kontrolu primene odredaba pomenutih propisa, a isto tako da doprinese osposobljavanju kadrova interne kontrole u privrednim organizacijama. Priručnik može korisno poslužiti proizvođačkim i drugim privrednim organizacijama koje se bave proizvodnjom i prometom stočne hrane, kao i onim ustanovama i laboratorijama koje su angažovane na proveravanju kvaliteta stočne hrane pre stavIjanja u promet ili kada se ona nalazi u prometu. Na taj način omogućeno je da se lakše izbegnu ili koriguju greške deklarisanja koje su promakle u proizvodnji hraniva, krmnih smeša, u načinu deklarisanja pakovanja, transporta i čuvanja ovih proizvoda.

Celokupna materija u priručniku podeljena je na tri dela koja se u suštini podjednako odnose na kvalitet stočne hrane posmatran sa različitog aspekta.

U prvom, opštem, delu izložene su karakteristike propisa o kvalitetu stočne hrane čime su naglašeni bitni elementi ovih propisa.

U drugom, posebnom, delu izložena je materija koju tretiraju propisi, kao i materija za koju propisi nisu odredili elemente kvaliteta, ali je ona gotovo konstantna komponenta krmnih smeša. To su mineralne materije, vitamini, antibiotici i sl. Način izlaganja materije u ovom delu priručnika je, uglavnom, sledeći: definicija, hemijski sastav, uslovi kvaliteta, proveravanje kvaliteta, deklaracija, pakovanje, transportovanje, mešanje i čuvanje. Posebno je izložen organoleptički način pro veravanja kvaliteta stočne hrane i uopšte način kontrole kao i uzimanje uzoraka i pripreme za slanje na fizičko-hemijska i druga ispitivanja.

U trećem delu izložene su povrede Propisa o kvalitetu stočne hrane i inspekcijski postupak utvrđivanja povreda ovih propisa. U ovom delu izložena su najvažnija uputstva o postupku i kontroli kvaliteta stočne hrane, kao što su prava i dužnosti organa inspekcije i privrednih organizacija, metodu rada inspekcije i pravne sankcije u slučajevima utvrđivanja privrednih prestupa i prekršaja, pravni odnos Propisa o kvalitetu stočne hrane prema drugim propisima itd.

Pri izradi teksta priručnika uzete su u obzir i izmene i dopune Propisa o kvalitetu stočne hrane na osnovu donetog rešenja Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju u “Službenom listu SFRJ“, br. 57/65 Ove izmene i dopune odnose se na čl. 53, 74, 75, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 106, 115, 119. 120, 129. 130. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. 143. 144. 145. i 150.
Radi bolje preglednosti na kraju knjige dat je registar pojmova (indeks) po abecednom redu i oznakama strana na kojima je materija obrađena, čime je čitaoc upućen na lako i brzo snalaženje u knjizi.

Za pripremu ovog priručnika korišćena je obimna strana i domaća literatura.

Stručnu recenziju priručrvika izvršili su dr Simeon Pribičević i dr Nemanja Ševković, profesori Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Pošto je ovo prvi priručnik koji tretira odredbe Propisa o fakultetu stočne hrane postoji mogućnost da ima izvesnih nedostataka koje bi trebalo korigovati. Stoga će se eventualni saveti i predlozi rado primiti i biti od velike koristi kod daljeg usavršavanja ovakve publikacije.

AUTOR

SADRŽAJ

PREDGOVOR
OPŠTI DEO
KARAKTERISTIKE PROPISA O KVALITETU STOČNE HRANE
POSEBNI DEO
UVOD

I OSNOV ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Sastav stočne hrane i životinjskog tela
Organska i neorganska jedinjenja biljaka i životinja
Uslovi kvaliteta za stočnu hranu
Način ishrane biljaka i životinja i uloga hrane
Sastojci stočne hrane

1. Voda
Utvrđivanje vode u stočnoj hrani
Sadržaj vode u hrani i njen značaj
Potrebe životinja u vodi

2. Ugljeni hidrati
Učešće ugljenih hidrata u stočnoj hrani
Klasifikacija ugljenih hidrata
Iskoriščavanje ugljenih hidrata

3. Lipidi
Značaj lipida u životinjskom organizmu
Podela lipida

1) Masti
Masne kiseline
Podela masnih kiselina
Uloga masti u životinjskom organizmu
2) Složeni lipidi
3) Derivati lipida
4) Pratioci lipida
Esencijalne masne kiseline
Uticaj masti iz hrane na kvalitet slanine

4. Proteini
Elementarni sastav proteina
Određivanje proteina u hrani
Sadržaj belančevina u stočnoj hrani
Aminokiseline i njihov biološki značaj
Podela aminokiselina
Biološka vrednost belančevina
Klasifikacija proteina
Azotna jedinjenja neproteinske prirode („Amidi“)
Ureja kao izvor proteina

5. Mineralne materije
Značaj i uloga minerala
Esencijalni mineralni elementi
Kalcijum
Prirodni izvori
Pojave deficitarnosti
Fosfor
Sadržaj fosfora u stočnoj hrani
Nastajanje deficitarnosti u fosforu
Magnezijum
Natrijum, kalijum i hlor
Natrijum
Kalijum
Hlor
Natrijumhlorid
Gvožđe
Bakar
Kobalt
Jod
Sumpor
Mangan
Cink
Molibden
Selenijum
Fluor
Ostale mineralne materije

6. Vitamini
Izvori vitamina
Vitamin A
Prirodni izvori
Uticaj fizičko-hemijskih faktora na održivost vitamina A i karotina
Fiziološka funkcija
Vitaminske i druge jedinice
Vitamin D
Fiziološka funkcija vitamina i potrebe u njemu
Pojave deficitarnosti
Prirodni izvori
Vitamin E
Fiziološka funkcija i simptomi deficitarnosti
Prirodni izvori
Vitamin K
Grupa vitamina B
Vitamin B1 — tiamin
Vitamin B2 — riboflavin
Pantotenska kiselina
Nikotinska kiselina
Piridoksin
Biotin
Holin
Folna kiselina
Vitamin B12
Vitamin C
Prirodni izvori
Fiziološka funkcija

7. Fermenti (enzimi)

II ODREĐIVANJE HRANLJIVE VREDNOSTI HRANE
Određivanje hranljive vrednosti hrane hemijskom analizom
Određivanje svarljivosti hrane
Određivanje produktivnog dejstva hrane

III HRANIVA — KRMIVA
Biološko ocenjivanje hranljive vrednosti hrane
Definicije i opšte osobine hraniva
Faktori koji utiču na sastav i hranljivu vrednost hraniva

Klasifikacija hraniva

1. Brašno od lucerke
a) Brašno od prirodno osušene lucerke
b) Brašno od veštački sušene lucerke
c) Brašno od lucerkinog lišća
Proveravanje kvaliteta brašna od lucerke
Pakovanje, deklaracija i čuvanje

2. Zrnasta hraniva
Kukuruz
Sastav pojedinih delova kukuruznog zrna
Hranljive karakteristike i hemijski sastav kukuruza
Ovas — zob
Ječam
Raž
Pšenica
Sirak
Proso
Pirinač
Zajednički uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Utvrđivanje hektolitarske mase zrna žita
Pakovanje, deklaracija i čuvanje
Grašak, bob i grahorica
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Lupina
Soja
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Način upotrebe

3. Sporedni proizvodi prerade žita mlinske industrije
a) Mekinje
Pšenične mekinje
Ražane mekinje
Kukuruzne mekinje
Pirinčane mekinje
b) Stočna (krmna) brašna
Pšenično stočno brašno
Ražano stočno brašno
c) Klice žita
Kukuruzne klice
Pšenične klice
d) Izlomljena zrna žita

4. Sporedni proizvodi industrije skroba
a) Kukuruzni gluten
b) Kukuruzni gluten sa sitnim mekinjama
c) Kukuruzna droždina

5. Sporedni proizvodi industrije alkohola i vrenja
a) Osušena džibra
b) Osušeni stočni (krmni) kvasac
c) Osušeni pivski kvasac
d) Osušeni pivski kom
e) Ječmene sladne klice

6. Sporedni proizvodi industrije šećera
a) Suvi rezanci šećerne repe
b) Melasa

7. Sporedni proizvodi industrije ulja
a) Sačme i pogače od suncokretovog semena
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Pakovanje, čuvanje i deklaracija
b) Sačme i pogače od sojinog zrna
Botanički opis
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Termička obrada sačme
c) Sačme i pogače od oljuštenog arašida — kikirikija
Botanički opis
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta

Proveravanje kvaliteta
d) Sačme i pogače od oljuštenog bundevinog semena
e) Sačme i pogače od uljane repice
f) Sačme i pogače od oljuštenog pamukovog semena
g) Sačme i pogače od makovog semena
h) Sačme i pogače od lanenog semena
i) Sačme i pogače od sezamovog semena
j) Sačme i pogače od kukuruznih klica
k) Sačme i pogače od jezgra uljanih palmi
l) Sačme i pogače od jezgra kokosovog oraha — kopra

8. Hraniva životinjskog porekla
Vrste hraniva životinjskog porekla
a) Riblje brašno
Definicija
Sastav i hranive osobine
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Pakovanje, čuvanje i deklaracija
b) Mesno brašno
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
c) Krvno brašno
d) Jetreno brašno
e) Obrano mleko u prahu
Definicija
Hemijski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Pakovanje, čuvanje i deklaracija
f) Osušena surutka
g) Kazein
h) Laktoalbumin

9. Mineralna hraniva
a) Koštano brašno
b) Sirovo koštano brašno
c) Stočna kreda (krečno brašno)
d) Stočna so
Definicija
Klasifikacija stočne soli
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Pakovanje, transportovanje i čuvanje

10. Zajednički principi proveravanja kvaliteta za hraniva iz člana 10. Propisa
Uzimanje uzoraka i pripremanje za slanje na laboratorijska ispitivanja
Uzimanje uzoraka kod melase

IV HRANLJIVI I OSTALI DODACI

Hranljivi dodaci
1. Mineralna jedinjenja
2. Masti
3. Ureja
4. Aminokiseline
5. Vitamini i vitaminski preparati

Ostali dodaci (aditivi)
1. Antibiotici
2. Antioksidansi
3. Emulgatori
4. Boje (pigmenti)
5. Kokcidiostatici i antihelmintici
6. Mirisi i enzimi

V KRMNE SMEŠE (MEŠANA STOČNA HRANA)

Opšti principi sastavljanja obroka (smeša)
Podela krmnih smeša
Kompletne — potpune krmne smeše
Dopunske krmne smeše
Predsmeše ili premiksi
Podela krmnih smeša prema vrstama životinja
A. Krmne smeše za ishranu svinja

1. Krmna smeša — zamena mleka za rano odbijanje prasadi
Definicija
Sirovinski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta

2. Krmna smeša za rano odbijanje prasadi (prestarter smeša)
Definicija
Sirovinski sastav
Uslovi kvaliteta
Pakovanje, čuvanje, transportovanje i deklaracija

3. Krmna smeša za rano odlučenu prasad — starter smeša
Definicija i sirovinski sastav
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta

4. Krmna smeša za prasad
Krmna smeša za odbijenu prasad — grower

5. Krmne smeše za svinje u porastu i tovu
Podela na težinske grupe i specifičnost ishrane
Krmna smeša za svinje u porastu i tovu težine od 20 do 50 kilograma
Krmna smeša za svinje u porastu i tovu težine preko 70 kilograma

6. Krmna smeša za suprasne krmače i priplodne nazimice
Osobenosti ishrane
Krmna smeša za svinje u porastu i tovu težine od 50 do 70 kilograma
Uslovi kvaliteta

7. Krmna smeša za dojne krmače

8. Krmna smeša za ishranu nerasta
Osobenosti ishrane
Krmna smeša za ishranu nerasta u sezani pripusta
Krmna smeša za ishranu nerasta u sezani mirovanja
Krmna smeša za ishranu nerasta u sezoni mirovanja
1. Dopunska krmna smeša za ishranu rano odlučene prasadi, prasadi starosti do 10 nedelja, svinja u porastu i tovu do 70 kilograma, suprasnih krmača I priplodnih nazimica i dojnih krmača
2. Dopunske krmne smeše za svinje u porastu i tovu preko 70 kilograma
B. Krmne smeše za goveda
Osobenosti ishrane goveda

Podela krmnih smeša za ishranu goveda
1. Krmna smeša — zamena mleka za rano odbijanje teladi
Osobenosti ishrane teladi
Definicija smeše
Uslovi kvaliteta
2. Krmna smeša za rano odlučenu telad — starter smeša
3. Krmna smeša za telad
4. Krmna smeša za junad
5. Krmna smeša za krave muzare sa najmanje 12% proteina
6. Krmna smeša za krave muzare sa najmanje 18% proteina
Dopunske belančevinske krmne smeše za goveda
1. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda sa najmanje 25% proteina
2. Dopunska belančevinska krmna smeša za goveda sa najmanje 32% proteina
C. Krmne smeše za ishranu živine
Opšte karakteristike ishrane živine

Podela krmnih smeša za živinu
1. Krmna smeša za ishranu pilića
2. Krmna smeša za priplodni podmladak živine
Definicija
Uslovi kvaliteta
Proveravanje kvaliteta
Pakovanje, transportovanje, čuvanje i deklaracija
3. Krmna smeša za nosilje
Osobenosti ishrane nosiija
Uslovi kvaliteta
4. Krmna smeša za ćuriće i fazančiće
Dopunske krmne smeše za ishranu živine
1. Dopunska krmna smeša za gajenje i tov pilića i ćurica
2. Dopunska krmna smeša za nosilje
D. Krmne smeše za ostale životinje, ptice, divljač i ribe
E. Predsmeše (premiksi)
F. Ostali opšti uslovi kvaliteta za krmne smeše
a — Organoleptički uslovi i sadržaj stranih primesa
b — Usitnjenost
c — Izmešanost
d — Pakovanje, transportovanje i čuvanje krmnih smeša
e — Deklaracija

VI ZABRANJENE MATERIJE U PROIZVODNJI KRMNIH SMEŠA

Zajednički principi proveravanja kvaliteta za krmne smeše (kompletne i dopunske krmne smeše i premiksi)

VII PROIZVODNJA I STAVLJAN JE U PROMET KRMNIH SMEŠA PO POSEBNOM ODOBRENJU JUGOSLOVENSKOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU

POVREDE PROPISA O KVALITETU STOČNE HRANE
INSPEKCIJSKI POSTUPAK UTVRĐIVANJA POVREDE PROPISA O KVALITETU STOČNE HRANE

INDEX

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">