Vrlo rado sam se odazvao pozivu Farmaceutskog društva SR Srbije koje je, podstaknuto ,,sa terena”, predložilo izradu jednog ovakvog priručnika, koji bi trebalo da posluži kao orijentaciona informacija u slučajevima trovanja, s obzirom da je broj toksičnih supstanci koje okružuju savremenog čoveka veoma veliki i da se zbog toga pri pružanju pomoći nije lako snaći, bar ne uvek.

Postojeći podaci pokazuju da je broj trovanja svuda u svetu veliki i da se nalazi u stalnom porastu – podaci o trovanjima u našoj zemlji su nepotpuni, znatan broj trovanja prolazi neregistovano, ali u suštini nema razloga za verovanje da je kod nas situacija u tom pogledu povoljnija. Naprotiv.

Jedna organizovana služba pružanja prve pomoći u slučajevima trovanja predstavlja imperativ u današnjim uslovima života. Ovo pitanje se i kod nas ne može više odlagati, rešenju se mora pristupiti onako kako je to urađeno u drugim zemljama, jer pružanje pravovremene i efikasne pomoći u slučajevima trovanja od bitnog je značaja, a svaki gubitak u vremenu može biti presudan.

U tom cilju su u mnogim zemljama formirani centri za informacije o trovanjima, preko kojih je moguće dobiti, trenutnim telefonskim kontaktom, uputstvo kako postupiti u prvom trenutku, tj. šta valja učiniti, a šta je kontraindikovano u datom slučaju, jer se često događa da se pogrešno postupi i time stanje otrovanog pogorša. Ovakvi centri takođe daju uputstva gde treba otrovanu osobu uputiti radi daljeg tretmana, održavaju kontakt sa zdravstvenom ustanovom gde je otrovani smešten, upućuju na terapiju koju treba sprovoditi i dr. Ideja o formiranju ovakvih centara postoji već nekoliko godina i kod nas, ali za sada nije realizovana. Nadajmo se da će do formiranja ovakvih centara doći u bližoj budućnosti, a u međuvremenu ovaj Priručnik može da posluži za popunjavanje ove praznine. Finansijska sredstva za formiranje ovakvih centara treba da obezbede, kao uostalom i u drugim zemljama, pored zajednice, i fabrike lekova, hemijskih proizvoda, apoteke, odgovarajuća preduzeća – ukratko, svi oni koji proizvode i vrše distribuciju i prodaju sredstava koja mogu biti uzrok trovanja.

Očigledno je da se zdravstveni radnici, u današnje vreme kada je čovek izložen mogućem dejstvu mnogih toksičnih supstanci, ne mogu najbolje da snađu pri pružanju pomoći u slučajevima trovanja – pogotovu ako se nalaze udaljeni od većih gradova – te je zato formiranje ovakvog centra postala realna potreba. Njemu se obraćaju i zdravstveni radnici i građanstvo. Renomirani centri u inostranstvu imaju i po 20 do 30 poziva dnevno, a više od polovine odnose se na trovanje dece.

SADRŽAJ
Predgovor
Predgovor II izdanju
Opšti deo
Važnija terapeutska sredstva
A-A Acetaldehid – Azotovi oksidi
B-B Bacitracin – Butilaldehid
C-C Cerezan – Citostatika
D-D Datura stramonium – Dodecilbenzensulfonat – Na
E-E Edta – Ezerin
F-F Faloidin – Ftalna kiselina
G-G Ganglioplegika – Gvožđe karbonil
H-H Hašiš – Hrom i jedinjenja
I-I Imipramin – IzopropiIbenzen
J-J Jod – Jonizirajuća zračenja
K-K Kadmijum i jedinjenja – Kvaternerna amonijumova jedinjenja
L-L Laksantna – purgativna sredstva – Luizit
M-M Magnezijumove soli – muskarin i muskaridin
N-N Nafazolin – Novokain
0-0 Oksalna kiselina – Organofosforni estri
P-P Pab – Prostigmin
R-R Radijum – Rodanidi
S-Š Sabinae oleum – Švajnafurtsko zelenilo
T-T Tabun – tujoni
U-U Ugljen-dioksid – Urotropin
V—V Valium – Vodonik-peroksid
Z-Ž Zlato i jedinjenja – Životinjski otrovi
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">