Literatura za Nutricionizam

Ishrana

Branka Trbović, Mira Nikolić, Slobodanka Banković Paunović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.

Ishrana i zdravlje

Budimka Novaković, Fatima Jusupović, Medicinski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2014.

Bromatologija

Budimka Novaković, Ljilja Torović, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014.

Vitamini

Slavica Šiler-Marinković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2009.

Tajna hrane

Dušan Živić, Specijalistička lekarska ordinacija „Dr Živić“, Novi Sad, 2009.

1001 Kućni lek

Pamela Mejson i grupa autora, Mladinska knjiga, Beograd, 2009

Nauka o ishrani

Slobodanka Banković-Paunović i Mira Nikolić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Josip Bakić, Dušan Čolić, Vojteh Linther, Miodrag Micković, Radomir Rajšić, Dragoš Stevanoviš, Milenko Uvalin , Narodna knjiga, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2003.

Hrana

Mirko Vlahović, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2002.

Sve o kafi

Milovan Ljubisavljević, Vikend knjiga, Beograd, 2001.

Kafa

Dragić Lacković, IPP-CENTAR, Beograd, 1996.

Šećerna bolest i ishrana

Eva Arsenić, Bogdan Burić, Georgina Pudar Branković, Desanka Mijalković Stambolić, Srboštampa i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda, Beograd, 1990.

Makrobiotika

Emira Karabeg i Milica Šibalić, Exportpress, Beograd, 1989.

Hrana i razvoj

Budimir Milojić, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, 1987.

Jela iz leda

Ivanka Biluš, Ivanka Božić, Cirila Rodé, August Cesarec , Zagreb, 1985.

Sve o ishrani I

Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Sve o ishrani II

Dr Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Vojnoizdavački zavod, Narodna knjiga, Beograd, 1977.

Ishrana i zdravlje

de J. Lefrene, G. Bartoli- A. Jaigu, Vuk Karadžić, Intereksport, Beograd, 1971.

Higijena ishrane

Borislav Žarković, Zavod za stručno usvršavanje zdravstvenih radnika, Beograd, 1967.

Higijena ishrane

, Grujica Žarković, Miroslav Radovanović, Beograd, Zagreb, 1954.