Literatura za Nutricionizam

Ishrana

Branka Trbović, Mira Nikolić i Slobodanka Banković Paunović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.

Ishrana i zdravlje

Budimka Novaković, Fatima Jusupović, Medicinski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2014.

Bromatologija

Budimka Novaković, Ljilja Torović, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014.

Tajna hrane

Dr Dušan Živić, Specijalistička lekarska ordinacija „Dr Živić“, Novi Sad, 2009.

Nauka o ishrani

Slobodanka Banković-Paunović i Mira Nikolić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Josip Bakić, Dušan Čolić, Vojteh Linther, Miodrag Micković, Radomir Rajšić, Dragoš Stevanoviš, Milenko Uvalin , Narodna knjiga, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2003.

Hrana

Prof. dr Mirko Vlahović, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2002.

Sve o kafi

Milovan Ljubisavljević, Vikend knjiga, Beograd, 2001.

Kafa

Dragić Lacković, IPP-CENTAR, Beograd, 1996.

Šećerna bolest i ishrana

Eva Arsenić, Bogdan Burić, Georgina Pudar Branković, Desanka Mijalković Stambolić, Srboštampa i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda, Beograd, 1990.

Makrobiotika

Emira Karabeg i Milica Šibalić, Exportpress, Beograd, 1989.

Hrana i razvoj

Budimir Milojić, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, 1987.

Jela iz leda

Ivanka Biluš, Ivanka Božić i Cirila Rodé, August Cesarec , Zagreb, 1985.

Sve o ishrani I

Dr Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Sve o ishrani II

Dr Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Vojnoizdavački zavod, Narodna knjiga, Beograd, 1977.

Ishrana i zdravlje

de J. Lefrene, G. Bartoli- A. Jaigu, Vuk Karadžić, Intereksport, Beograd, 1971.