Reklama

Literatura za Nutricionizam

Ishrana

Branka Trbović, Mira Nikolić, Slobodanka Banković Paunović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.

Ishrana i zdravlje

Budimka Novaković, Fatima Jusupović, Medicinski fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2014.

Bromatologija

Budimka Novaković, Ljilja Torović, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014.

Sanitarna hemija

Darinka Stanimirović, Sava Stanimirović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

Vitamini

Slavica Šiler-Marinković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2009.

Tajna hrane

Dušan Živić, Specijalistička lekarska ordinacija „Dr Živić“, Novi Sad, 2009.

1001 Kućni lek

Pamela Mejson i grupa autora, Mladinska knjiga, Beograd, 2009

Nauka o ishrani

Slobodanka Banković-Paunović i Mira Nikolić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Gojaznost

Tatjana Ivković Lazar, Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet, Novi Sad, 2004.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Josip Bakić, Dušan Čolić, Vojteh Linther, Miodrag Micković, Radomir Rajšić, Dragoš Stevanoviš, Milenko Uvalin , Narodna knjiga, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2003.

Hrana

Mirko Vlahović, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2002.

Sve o kafi

Milovan Ljubisavljević, Vikend knjiga, Beograd, 2001.

Kafa

Dragić Lacković, IPP-CENTAR, Beograd, 1996.

Šećerna bolest i ishrana

Eva Arsenić, Bogdan Burić, Georgina Pudar Branković, Desanka Mijalković Stambolić, Srboštampa i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda, Beograd, 1990.

Makrobiotika

Emira Karabeg i Milica Šibalić, Exportpress, Beograd, 1989.

Hrana i razvoj

Budimir Milojić, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, 1987.

Jela iz leda

Ivanka Biluš, Ivanka Božić, Cirila Rodé, August Cesarec , Zagreb, 1985.

Sve o ishrani I

Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Sve o ishrani II

Dr Emil-Gaston Peters, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Ishrana u prirodi

Borivoj Vračarić, Vojnoizdavački zavod, Narodna knjiga, Beograd, 1977.

Ishrana i zdravlje

de J. Lefrene, G. Bartoli- A. Jaigu, Vuk Karadžić, Intereksport, Beograd, 1971.

Higijena ishrane

Borislav Žarković, Zavod za stručno usvršavanje zdravstvenih radnika, Beograd, 1967.

Higijena ishrane

, Grujica Žarković, Miroslav Radovanović, Beograd, Zagreb, 1954.