Od izlaska iz štampe prvog izdanja „Ribe Bosne i Hercegovine“ proteklo je 13 godina. Ubrzo nakon objavljivanja knjiga je bila rasprodana, tako da autor, nažalost, nije mogao udovoljiti brojnim molbama i zahtjevima iz zemlje i inostranstva za nabavku knjige. Iako tehnički skromno opremljena, može se reći da je ispunila cilj kome je bila i namijenjena. Taj prvi ključ za određivanje slatkovodnih riba na srpskohrvatskom jeziku je omogućio studentima prirodno-matematičkih, poljoprivrednih, veterinarskih fakulteta, pedagoških akademija i drugih viših škola i izvan Bosne i Hercegovine, učenicima srednjih i osnovnih škola, sportskim ribolovcima i svima onima koji su profesionalno ili amaterski zainteresovani za ribe da bolje upoznaju ribe naših rijeka i jezera. Autor se zahvaljuje svima onima koji su mu u proteklom periodu dali određene primjedbe na knjigu. Nažalost, nekim od tih primjedbi, sa kojima se autor inače u potpunosti slaže, ni ovom prilikom se nije moglo izaći u susret, a to je prijedlog da se knjiga ilustruje slikama u boji.

U ovom izdanju su izvršene veće izmjene i dopune u odnosu na prvo izdanje. Prije svega treba istaći da se u ovom izdanju daje znatno veći broj podataka o vrstama riba koje naseljavaju vode Bosne i Hercegovine. U novom poglavlju se, pored osnovnih morfoloških odlika, navode i najvažniji podaci o životu riba — razmnožavanju, ishrani, rasprostranjenju itd. To je učinjeno na osnovu prijedloga većeg broja čitalaca prvog izdanja ove knjige. Doduše, opisi su kratki i jezgroviti kod jedne grupe vrsta, koje su i inače slabije proučene u našim vodama, a opširniji kod onih vrsta o kojima je u proteklom periodu prikupljen znatan broj podataka. Može se reći da su opširniji opisi dati za vrste koje imaju izražen privredni značaj u vodama naše republike, kao i one koje predstavIjaju specifičnost ihtiofaune Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Protekli period od 13 godina se karakteriše intenzivnim proučavanjem raznovrsnih svojstava naših slatkovodnih riba, pa iako u ovoj knjizi iz razumljivih razloga nisu mogli biti izloženi svi ti rezultati, autor je, prema svojim kriterijumima, odabrao najvažnije i najinteresantnije. Tako se, na primjer, za većinu vrsta navodi broj hromozoma, prema najnovijim podacima iz literature. U tablicama za određivanje vrsta su izostavljene podvrste. Pošto podvrste iste vrste naseljavaju različite riječne slivove, a pošto se i inače teško mogu morfološki razlikovati, to njihovo unošenje u tablice za određivanje nema opravdanja. S druge strane, u tablice za određivanje su unijete vrste koje su u međuvremenu unijete u vode Bosne i Hercegovine (bijeli amur, obični i šareni tolstolobik, kanalski som). Poglavlje o hibridima je znatno bolje obrađeno, zahvaljujući tome što je u periodu od objavljivanja prvog izdanja do danas u vodama Bosne i Hercegovine nađeno još nekoliko hibrida ranije nepoznatih u nauci.

Promjene koje su se dešavale u proteklom periodu, nažalost, imale su negativni uticaj na ribe u našim rijekama i jezerima. Teško je riječima opisati šta za čovjeka znače čiste rijeke bogate plemenitim vrstama riba. Poznavajući bolje riblje bogatstvo voda naše republike, lakše i sa više odlučnosti se mozemo boriti za njegovu zaštitu i unapređenje. Potrebni uslovi za to postoje. Upravo u pokretanju takvih razmišljanja i akcija i leži cilj koji je sebi postavio autor radeći na pripremi ovog drugog izdanja knjige „Ribe Bosne i Hercegovine“.

Sarajevo, juna 1976. godine
Prof. dr Tihomir Vukovič

SADRŽAJ

1. Predgovor
2. Uputstva o načinu korišćenja ključem
Biosistematske kategorije
Kako se upotrebljava ključ
3. Tablice za određivanje familija
4. Tablice za određivanje rodova
5. Tablice za određivanje vrsta
6. Pregled viših sistematskih kategorija
7. Opisi slatkovodnih riba Bosne i Hercegovine
8. Hibridi
9. Abecedni registar naučnih naziva
10. Abecedni registar narodnih imena
11. Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">