Pokojni Mihajlo Ristić je bio naš poznati ihtiolog koji je upornim radom stekao, kako teoretsko, tako i praktićno znanje iz oblasti kojom se bavio. Pored ove knjige, čije izlaženje iz štampe, na žalost nije dočekao, napisao je čitav niz stručnih članaka i publikacija, koje su se dobrim delom temeljile na njegovim sopstvenim istraživanjima. U svakom od tih napisa autor je studiozno prilazio temi koju je obrađivao, a istim metodom se služio i pri pisanju ove knjige. Zato se ona prilično razlikuje od drugih knjiga i priručnika o privrednom i sportskom ribolovu objavljenih poslednjih godina kod nas.

Možda će nekom čitaocu izgledati da je knjiga nepotrebno opterećena opširnim izlaganjima o mehanizmu i uslovima života i razmnožavanja riba i faktorima od kojih zavisi unapređenje ribarstva u celini. Međutim, ozbiljan čitalac, bilo da je profesionalni ribar ili sportski ribolovac, shvatiće da uspešni ribolov nije slučajnost, već rezultat poznavanja zakonitosti koje vladaju u životu riba.

Upravo po tome se ova knjiga i razlikuje od sličnih, koje se najčešće svode na prikazivanje načina i tehnike ribolova, mamaca i ribolovnog pribora. Svakako da je i to potrebno, ali ne i đovoljno za uspeh u ribolovu. Zato se autor ovog dela nije poveo za ovako ustaljenom praksom, već je dao kompleksno delo koje pored onoga što se nalazi u drugim priručnicima — obuhvata: hidrografsku mrežu naših slatkih voda; životni prostor naših slatkovodnih riba, posebno u tekućim i posebno u stajaćim vodama; riblja naselja, biološke zakonitosti i mehanizam riblje populacije; migraciju riba i njen uticaj na ribolov; karakteristike i opis pojedinih vrsta riba, kao i specifičnosti načina njihovog života. Pored toga, pisac je ukazao i na faktore koji ugrožavaju naše vode i život u njima, sugerišući pri tome i mere koje treba preduzeti da se ova opasnost otkloni.

S obzirom na ovako kompleksno sagledan i obrađen problem privrednog i sportskog ribolova, knjiga se može preporučiti svim privrednim i sportskim ribolovcima i njihovim organizacijama, kao i onima koji se bave proučavanjem ihtiologije. Svaki od njih će u ovoj knjizi naći sve ono što će mu omogućiti veći uspeh — jednima u ribolovu, a drugima u izučavanju života riba i problematike ribarstva.
Dr Mihajlo KRSTIĆ

SADRŽAJ

Predgovor
Uvod
Hidrografska mreža Jugoslavije
Ihtiofauna slatkih voda Jugoslavije
Životni prostor slatkovodnih riba, njegova regionalna podela i ihtiološka karta Jugoslavije
Riblja naselja po područjima i slivovima, njihove osnovne karakteristike i značaj u privrednom i sportskom ribolovu
Biološka osnova populacija riba
Mehanizam riblje produkcije na potocima, rekama, jezerima i akumulacijama
Migracija riba i njen uticaj na ribolov
Život ekonomski važnih slatkovodnih riba i ribolov
Pribor za privredni i sportski ribolov i načini njegovog korišćenja
Sredstva u sportskom ribolovu
Čuvanje ulovljene ribe
Kalendar ribolova u vezi s vremenskim prilikama i razmnožavanjem riba
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">