Najnovija knjiga Sanitarna tehnika pojavljuje se gotovo dve decenije posle prethodne knjige autora Velibora Tomaševića. Nastala je kao rezultat našeg dugogodišnjeg bavljenja teorijom i praksom sanitarne tehnike.

Osnovni princip kojeg smo se pridržavali prilikom pripremanja ovog udžbenika bio je da tekst odgovara nastavnom programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete. U odnosu na prethodnu knjigu, pokušali smo, u granicama mogućnosti, da učenicima približimo i osavremenimo osnove sanitarne tehnike.

Cilj ovog teksta je pomoć sanitarnom tehničaru u što boljem rešavanju konkretnih situacija na terenu.

Autori

Sadržaj

Predgovor

Uvod – osvrt na medicinu

Pojam, zadaci, značaj i delokrug sanitarne tehnike
Uloga sanitarno-ekološkog tehničara
Osnovne mere i tehničke oznake
Terenski uviđaji – izveštajna služba
Anketiranje i vođenje evidencije
Urbanizam
Osnovni pojmovi o prostornom planiranju
Čitanje karata i planova
Razmera

Uloga prostornih i urbanističkih planova za izgradnju naselja
Značaj prirodnih faktora u urbanističkom planiranju
Izbor zemljišta za naselje ili njegovo proširenje
Zoniranje (funkcionalne strukture) naselja
Stambena zona
Zona saobraćaja
Zona odmora i rekreacije
Komunalno-administrativna zona
Industrijska zona
Rekonstrukcija naselja
Sanitarno-tehnički uslovi u zgradama
Škole

Predškolske ustanove
Studentski domovi
Hoteli
Moteli
Restorani
Bolnice
Sportsko-rekreativna zona
Hitna pomoć i asanacija u elementarnim nepogodama
Uređenje seoskih nasenja (rurizam)
Seoska naselja i njihove karakteristike
Prostorna funkcionalnost seoskog naselja
Centar sela
Arondacija i komasacija zemljišta
Lokacija industrijskih objekata i male privrede
Sanitarni uslovi za lokaciju farmi i mini-farmi
Komunalni objekti i službe
Groblja
Deponije

Asanacija zemljišta
Fizičke osobine zemljišta
Faktori ugroženosti zemljišta
Sanitarno-biološka tehnika
Izgradnja objekata
Sanitarno-tehničke karakteristike građevinskog materijala
Strukturne karakteristike materijala
Fizičko-hemijska svojstva materijala
Vrste građevinskog materijala
Izolacija (hidro,termo i zvučna); građevinski materijali za izolaciju
Stambeni objekti
Higijenski stan
Grejanje
Ventilacija

Asanacija objekata sa sanitarnog gledišta
Pregled i kontrola projekta sa sanitarnog gledišta
Saobraćaj i saobraćajni objekti
Mostovi
Snabdevanje vodom
Potrebne količine vode
Higijenski standardi vode za piće
Delokrug rada sanitarnog inspektora u odnosu na vodu za piće
Izbor vodnog objekta
Kaptaža i upotreba atmosferske vode
Projekat vodovoda
Tipovi vodovoda

Tipovi vodovodnih mreža
Instalacije za popravljanje kvaliteta vode u vodovodu
Asanacija vodovoda i vodnih objekata
Kanalizacioni objekti i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda
Vrste kanalizacionih sistema
Kućna kanalizaciona mreža
Odvod atmosferske vode
Konačna dispozicija kanalskog sadržaja
Autopurifikacija (samoprečišćavanje) vodotoka
Otklanjanje tečnih otpadnih voda
Industrijske otpadne vode

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">