Literatura za Mikrobiologiju hrane

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike , Beograd, 2009.

Sanitarna tehnika

Dobrila Jovanović, Milena Stojičić, Snežana Milanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

Mikrobiologija

Mirjana Jarak, Mitar Govedarica, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2003.

Mikrobiologija II

Božidar S. Marković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989.

Kontrola namirnica

Milenko Potparić, Marija Mijušković, Nikola Mrvoš, Boris Sancin, Privredni pregled, Beograd, 1979.

Deratizacija

N. Hrgović, R. Pavlović i M. Šurjaković, Veterinarski institut, Novi Sad, 1976.

Lična higijena

Dr Milan Mitrović, Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb, 1968.

Higijena ishrane

Borislav Žarković, Zavod za stručno usvršavanje zdravstvenih radnika, Beograd, 1967.

Higijena ishrane

, Grujica Žarković, Miroslav Radovanović, Beograd, Zagreb, 1954.

Higijena

Dr Milan Prica, Naučna knjiga, Beograd, 1952.