Reklama

Literatura za Mikrobiologiju hrane

Higijena

Radojka I. Kocijančić, Zavod za udžbenike, Univerzitet u Beogradu medicinski fakultet, Beograd, 2009.

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike , Beograd, 2009.

Sanitarna tehnika

Dobrila Jovanović, Milena Stojičić, Snežana Milanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

Mikrobiologija

Mirjana Jarak, Mitar Govedarica, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2003.

Deratizacija

Nebojša Hrgović, Zoran Vukićević, Dragan Kataranovski, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1991.

Mikrobiologija II

Božidar S. Marković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989.

Deratizacija

Nebojša Hrgović, Radovan Pavlović, Milan Šurjanović, Veterinarski institut, Novi Sad, 1976.

Lična higijena

Dr Milan Mitrović, Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb, 1968.

Higijena

Dr Milan Prica, Naučna knjiga, Beograd, 1952.

Zoohigijena

Josip Ivoš, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1950.