Literatura za Mikrobiologiju hrane

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike , Beograd, 2009.

Sanitarna tehnika

Dobrila Jovanović, Milena Stojičić, Snežana Milanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

Mikrobiologija

Mirjana Jarak, Mitar Govedarica, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2003.

Mikrobiologija II

Božidar S. Marković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.

Mikrobiologija

Milorad Stojanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989.

Kontrola namirnica

Milenko Potparić, Marija Mijušković, Nikola Mrvoš, Boris Sancin, Privredni pregled, Beograd, 1979.

Deratizacija

Nebojša Hrgović, Radovan Pavlović, Milan Šurjanović, Veterinarski institut, Novi Sad, 1976.

Lična higijena

Dr Milan Mitrović, Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb, 1968.

Higijena

Dr Milan Prica, Naučna knjiga, Beograd, 1952.