U časopisu „KGH“, u brojevima 1-4. u 1993. godini, objavljena je, u četiri dela, otprilike polovina ove knjige; tačnije, prva četiri poglavlja; peto poglavlje i oba tabelarna dodatka su uneseni u knjigu, da bi se upotpunila građa i zaokružio tehnološki ciklus pripreme i hlađenja odnosno smrzavanja hrane.

U prvom delu knjige, objašnjeni su osnovni pojmovi o čovečjoj ishrani, njenim sastojcima, uslovima čuvanja i uticajima skladištenja na njena svojstva. Opisane su i promene životnih namirnica i posledice tih promena na kvalitet odnosno pogoršanje svojstava hrane (razlaganja izazvana bakterijama i sl., na disanje i enzimno delovanje, transpiraciju, oslobađanje i upijanje mirisa i dr.). Navedeni su sanitarno-higijenski uslovi rada, prema određenim zahtevima u postupku skladištenja, a detaljno su izložene i mogućnosti i uslovi skladištenja.

Hlađenje i smrzavanje su posebno prikazani sa stanovišta uslova i tehnoloških parametara, imajući u vidu određene namirnice. U tekstu su i preporuke za projektovanje prostora za mašinske instalacije i brojčane vrednosti parametara hlađenja, smrzavanja i skladištenja najvažnijih prehrambenih proizvoda.

U drugom delu knjige su dva opširna dodatka: u prvom su tabelarno izloženi osnovni parametri skladištenja različitih vrsta voća i povrća, a u drugom uslovi njihovog smrzavanja (za manja pakovanja).
Indeks pojmova na kraju knjige će sigurno olakšati čitaocu nalaženje informacija o određenim aspektima hlađenja i smrzavanja hrane.

Štampanje ove knjige pomogla su sledeća preduzeća: „BS Inženjering“, „Frigostem“, „PI“, „Frigomontaža“, „Frigoremont“, „Jugofrigo“ i „Jugostroj“ iz Beograda, „Carbo-dioxid“, iz Bečeja, i „Pađo“ i „T&RM Inženjering“ takođe iz Beograda. Izdavač im i na ovaj način najtoplije zahvaljuje na značajnoj podršci.

U Beogradu, maja 1994.

1. Uvod o ishrani
Hemijski sastav i hranljiva vrednost namirnica
Uticaji spoljne sredine
Načini zaštite životnih namirnica
Uticaj niskih temperatura i medijuma koji odvode toplotu na životne namirnice
Prijem proizvoda na hlađenje
Sanitarno-higijenski uslovi rada

2. Hlađenje
Zadatak i cilj hlađenja
Faktori koji regulišu dejstvo hlađenja
Utrošak toplote
Načini hlađenja
Promene u namirnicama u toku hlađenja
Promene u proizvodima biljnog porekla
Promene u proizvodima životinjskog porekla

3. Smrzavanje
Zadatak i cilj smrzavanja
Brzina smrzavanja
Utrošak hladnoće
Vreme smrzavanja
Načini smrzavanja
Tehnologija smrzavanja
Promene u namirnicama pri smrzavanju

4. Skladištenje
Zadatak i cilj skladištenja
Faktori koji utiču na vek skladištenja
Pomoćna sredstva pri skladištenju
Delovanje gasova
Hemijska sredstva
Energija zračenja
Uslovi prijema i održavanja
Tehnološki uslovi
Tehnologija rada
Meso u salamuri, suvi kobasičarski proizvodi, suvo meso,konzerve, mast i creva
Ribe
Mlečni proizvodi
Promene u namirnicama u toku skladištenja
Promene u namirnicama biljnog porekla
Promene u namirnicama životinjskog porekla

5. Termičke karakteristike prehrambenih proizvoda
Karakteristike proizvoda za hlađenje
Entalpija, specifična toplota i temperaturska provodnost
Toplotna provodljivost
Površinski koeficijenti prelaza toplote

Dodalak A
Dodatak B
Registar pojmova
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">