Voda je najrasprostranjenija supstanca na Zemlji. Zbog te činjenice i zbog svojih osobina ona se koristi kao:

  • životna namirnica (za piće, pripremu hrane),
  • sirovina u industriji i poljoprivredi,
  • izvor i prenosilac energije (kao rashladni i zagrevni fluid, u hidroelektranama),
  • transporter (hidraulički transport),
  • sredstvo za održavanje higijene i zdravlja,
  • medijum za razvoj i uzgoj akvakultura,
  • sredina za rekreaciju i sport,
  • sredina za odvijanje saobraćaja itd.

Da bi se mogla koristiti za određene svrhe voda u najvećem broju slučajeva treba da zadovolji određeni kvalitet. Zadatak tehnologije vode je da odgovarajućim postupcima obrade postigne zahtevani kvalitet vode. Ulazna „sirovina“ u tehnološki proces je voda, a izlaz iz tehnološkog procesa – „proizvod“ je takođe voda, kojoj je kvalitet promenjen do željenog stepena. Na koji način će se postići željeni kvalitet zavisi od mnogih činilaca, a to su: kvalitet sirove vode, kvalitet obrađene vode koji je potrebno postići, količina vode koju je potrebno obraditi, investicioni troškovi, troškovi eksploatacije, prostorne i infrastrukturne mogućnosti, prirodni uslovi itd. Sa druge strane, sva voda koja se upotrebi za neke svrhe i koja se nakon toga vraća nazad u prirodno okruženje, predstavlja otpadnu vodu. Otpadne vode mogu biti vrlo malo do veoma zagađene, a mnoge otpadne vode sadrže različite toksične materije. Danas je u svetu razvijena svest o potrebi očuvanja kvaliteta voda u prirodi, da bi se one mogle, kao nezamenljiva supstanca, i dalje koristiti za različite svrhe bez opasnosti po zdravlje ljudi i drugih živih bića. Zadatak tehnologije otpadnih voda je da ukloni nepoželjne i štetne materije iz otpadnih voda pre njihovog ispuštanja u prirodu, i na taj način spreči dalju degradaciju voda u prirodi.

Voda može da sadrži suspendovane i koloidno rastvorene čestice, rastvorene materije neorganskog i organskog porekla i rastvorene gasove. Za korekciju sadržaja pojedinih materija u vodi primenjuju se različiti tehnološki postupci. Pri tome se često za korekciju jednog parametra može primeniti nekoliko postupaka, a takođe se jednim postupkom često može uticati na korekciju više parametara.

Od velikog broja tehnoloških procesa koji se primenjuju za obradu vode i otpadnih voda u ovom praktikumu će biti razmotreni proračuni za neke od njih, za koje su potrebna posebna znanja karakteristična za ovu oblast.

Dr Marina B. Šćiban
Dr Mile T. Klašnja

Sadržaj

1. UVOD

2. BISTRENJE VODE

2.1. TALOŽENJE
2.1.1. TALOŽENJE DISKRETNIH ČESTICA
2.1.1.1. Idealni taložnik
2.1.1.2. Realni taložnik
2.1.1.3. Ukupna efikasnost idealnog taložnika
2.1.2. TALOŽENJE ČESTICA KOJE FLOKULIŠU
2.1.3. GRAVITACIONO UGUŠĆIVANJE
2.2. FLOTACIJA
2.2.1. FLOTACIJA POD PRITISKOM
2.3. FILTRACIJA
2.3.1. PRANJE FILTRA

3. UKLANJANJE MINERALNIH SASTOJAKA IZ VODE

3.1. TVRDOĆA VODE
3.2. JONOIZMENJIVAČI
3.2.1. MENJAČI KATJONA
3.2.2. MENJAČI ANJONA
3.3. OBRADA VODE JONOIZMENJIVAČIMA
3.3.1. DIREKTNO OMEKŠAVANJE VODE
3.3.2. DEKARBONIZACIJA VODE
3.3.2.1. Dekarbonizacija vode slabo kiselim katjonitima
3.3.2.2. Dekarbonizacija vode jako kiselim katjonitima
3.3.3. OMEKŠAVANJE VODE UZ PRETHODNU DEKARBONIZACIJU
3.3.4. DEMINERALIZACIJA VODE
3.3.5. POTREBNA KOLIČINA JONOIZMENJIVAČA

4. VODA ZA HLAĐENJE

5. ADSORPCIJA

5.1. RAVNOTEŽNA ŠARŽNA ADSORPCIJA
5.1.1. JEDNOSTEPENI POSTUPAK ŠARŽNE ADSORPCIJE
5.1.2. VIŠESTEPENI POSTUPAK ŠARŽNE ADSORPCIJE
5.2. KONTINUALNA ADSORPCIJA

LITERATURA
DODATAK

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">