Literatura za Tehnologiju vode

Aeracija otpadnih voda

Miroslav Stanojević, Stojan Simić, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, ETA, Beograd, 2006.

O vodama

Martin Bogner, Miodrag Stanojević, ETA, Beograd, 2006.

Hemija vode

Radisav Vidić, Građevinski fakultet, Beograd, 2005.

Mikrobiologija voda

Dragutin Đukić, Slavka Gajin, Milan Matavulj, Leka Mandić, Prosveta, Beograd, 2000.

Vazdušni okean

Momčilo Jovetić, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1965.