Reklama

Postoje tri načina na koja se može prenositi toplota: provodjenje, kondukcija i zračenje. Ono što je zajedničko za svа tri načina prenosа je činjenica da sе toplota može prenositi samo ako postojl razlika temperatura i da se prenosi u sredini u kojem opada temperatura. Pri tome treba imati u vidu da se ovakav načina prenosa u potpunosti razlikuju prema fizičkom mehanizmu i osnovnim zakonima kojima se objašnjavaju i definišu.

MEHAMZMI PRENOSA TOPLOTE
S. Cvijović Provodjenje, mešanje, zračenje, prolaz, nestacionarni рrеnоs toplote

1. PRENOS TOPLOTE PROVOĐENJEM
S. Cvijović Staoionarno. provodjenje, odredjivanje toplotnog protoka- anilitičkom, numeričkora i grafičkom metodom. Nestacionarno provodjenje i primena analitičke, numeričke i grafičke metode na rešavanje Furijeove jednačine. Specijalni slučajevi prenosa toplote.

2. PRENOS TOPLOTE МЕŠАNJEM
D.Simonović, D.Vuković Teorijuke osnove konvektivnog prenosa toplote, Prirodna i prinudna konvekcija, Furije-Kirhofova. jednačina, primena teorije sličnosti i dimenzione analize na prenoa toplote, analogije. Prenoa toplote sа promenom faza ključanja i kondenzacija.

3. PRENOS TOPLOTE ZRAČENJEM
D. Vukovj.ć
Osnovni zakoni zračenja toplote, razmena toplote zračenjem, uticaj geometrije površina na razmenu toplote, intenzifikacija i zaštita od zračenja, zračenje gasova.

IZVOR I NOSIOCI TOPLOTE
S.Končar-Djurdjevid Električna energija, hemijski izvori toplotne energije, nosioci toplote u hemijskoj industriji.

RAZMENA TOPLOTE
S.Končar-Djurdjević razmena toplote, prenos kroz grejne površine, razmenjivači toplote, hladjenje, kondenzacija i kondenzatori.

ISPARAVANJE I UKUVAVANJE
S.Končar-Djurdjević i D. Vuković Ukuvači, konotrukcije ukuvača, ukuvači sa prirodnim i prinudnim- kretanjem, racionalizaciја ukuvavanje višestepeno ukuvavanje, proračun ukuvača, matorijalni i toplotni bilans ukuvača, Stacionarno i nestacionarno ukuvavanje

AUTOKLAVI I PEĆI ZA SINTEZU
S.Končar-Djurdjević Autoklavi – konstrukcija i rad, neki ргоcesi u pećima za sintezu; konstrukcija i rad peći za sintezu amonijaka.

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">