Snabdevanje naselja vodom (vodovod) i odvođenje otpadnih voda sa prečišćavanjem (kanalizacija) su dve delatnosti koje se bave istim medijumom, odnosno vodom. Zahvaćena kao sirova voda, prerađena u pijaću vodu i isporučena do potrošača, koji je pretvara u otpadnu vodu, potom se prikuplja i prečišćava, voda se vraća u vodeni ciklus.

Radeći ceo radni vek u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, skoro pola svog radnog veka sam proveo neposredno na problemima održavanja i izradnje kanalizacije. Godine 1997. publikovao sam knjigu „Veliki vodovodni sistemi“. Ovom prilikom se pojavljujem sa knjigom „Izgradnja i održavanje kanalizacionih sistema”. Nadam se da ovom publikacijom vraćam svoj dug i ovoj delatnosti važnoj za svaki grad.

Čovek je, neposredno tragajući za novim, od davnina rešavao probleme kanalisanja naselja; u XIX veku počeo da gradi savremene i moderne objekte kanalizacije, a u XX i XXI otkriva životnu sredinu kao veoma ograničavajući životni resurs zbog čega se mora čuvati i veoma racionalno eksploatisati.

Loše stanje sistema kanalizacije u našoj zemlji imperativno zahteva rad u ovoj oblasti u nekom budućem vremenu. Stoga sam odlučio da se posvetim temi za koju smatram da je zapostavljena, ne samo u svom razvoju već i u izdavaštvu.

U ostvarivanju ciljeva za publikovanje ove knjige je svakako i želja da se zaštiti životna sredina izgradnjom savremenih, modernih i dugovečnih kanalizacionih objekata i sistema. Poznavanje urbanih sistema za odvođenje otpadnih voda definisalo je i sadržaj ove knjige.

U prvom delu „Osnovi tehnike kanalisanja naselja“ date su rezimirane teorijske postavke ove važne delatnosti.

U drugom delu, koji nosi naziv „Izgradnja kanalizacionih objekata“, obrađene su tri oblasti:

  1. Investiciona izgradnja (od organizacionih formi vođenja investicionih objekata, preko programiranja i planiranja, do tehničkog pregleda i primopredaje objekata),
  2. tehnologija gradjenja kanalizacionih objekata i
  3. primeri izgradnje velikih kanalizacionih objekata – građevinski poduhvati. Ovde su obrađeni primeri izgradnje karakterističnih velikih kanalizacionih objekata u gradovima: Beč, Berlin, Bordo, Bukurešt, Beograd, Moskva, Pariz, Prag, Sidnej, Stokholm, kao i Roterdam i Solun u užem obimu.

Treći deo knjige obrađuje savremenu tehniku održavanja kanalizacionih objekata uz modernu opremu i oruđa. Ovaj deo posebno je obradio planiranje i normative tehničkog održavanja.

Knjiga sadrži i odgovarajuće priloge o propisima, standardima, kao i tehničke podatke o kanalizacionim sistemima u Jugoslaviji, kao i nekih gradova u inostranstvu.
Knjiga je po mnogo čemu za ovu oblast hidrotehnike – netipična.

U poglavlju o gradnji objekata kanalizacije više se insistiralo na kvalitetu izgradnje hidrotehničkih konstrukcija u kanalizaciji, zbog vrednosti objekata, nego na problemima hidraulike. Publikovanjem ove knjige, želja mi je bila da se afirmiše oblast građevina – ovim dugovečnim i skupim objektima – koji se obično „ne vide“.

Ovako obiman posao mogao sam da ostvarim i zahvaljujući pomoći recenzenata, lektora knjige i tehničkoj obradi.

Posebnu zahvalnost izražavam prof. dr M. Milojeviću koji je pored recenzije, obavio i deo uređenja i lektorisanja knjige. Takođe želim da izrazim zahvalnost kolegama Dušku Markoviću dipl. ing građ., glavnom inženjeru u Sidnejskom vodovodu, na obezbeđenim podacima o kanalizaciji Sidneja, i Žerardu Lovedanu, šefu u firmi ONDEO iz Bordoa, na obezbeđenim podacima o kanalizaciji Bordoa.

Na izdavanju ove publikacije uložen je ogroman rad. U kojoj meri je uspešan, očekujem ocenu čitalaca i korisnika ove knjige. Unapred se zahaljujem svima koji mi budu ukazali na eventualne nedostatke ove knjige.

Dipl. inž. građ. Branislav Kujundžić

Sadržaj

I DEO OSNOVI TEHNIKE KANALISANJA NASELJA

1. UVOD

1.1. Cilj
1.2. Higijenizacija naselja i zaštita čovekove životne sredine
1.3. Hronološki pregled razvoja kanalizacije

2. OTPADNE VODE

2.1. Sastav i svojstva otpadnih voda
2.2. Normativi za ispuštanje otpadnih voda
2.3. Kvantitet (količina) otpadnih voda

3. SISTEMI KANALISANJA

3.1. Opšti sistem
3.2. Separacioni sistem
3.3. Varijanta opšteg i separacionog sistema
3.4. Nepotpuni sistem
3.5. Odvođenje podzemnih voda
3.6. Izbor sistema kanalizacije
3.7. Izbor prirodnog prijemnika
3.8. Ekološka, tehno-ekonomska ocena sistema za odvođenje otpadnih voda i izbor projektnog perioda

4 DISPOZICIJA I OBJEKTI KANALIZACIJE

5. OSNOVI HIDRAULIČKOG PRORAČUNA

5.0. Osnovni računski elementi za proračun kanalizacije
5.1. Računski protok
5.2. Režim tečenja
5.3. Poprečni preseci kanala i njihove hidrauličke karakteristike
5.4. Minimalni prečnici
5.5. Stepen punjenja
5.6. Dozvoljene brzine, nagibi i pronošenje nanosa
5.7. Hidraulički proračun kanalizacione mreže

6. KANALIZACIONA MREŽA

6.1. Objekti za prikupljanje otpadnih voda
6.2. Tipovi poprečnih profila kanala
6.3. Uslovi za izbor materijala za kanalizacione objekte
6.4. Dubina polaganja kanalizacione mreže

7. OBJEKTI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

7.1. Revizioni silazi
7.2. Kaskade
7.3. Spojne građevine
7.4. Ventilacije
7.5. Prelivi
7.6. Ustave
7.7. Sifoni
7.8. Retenzioni bazeni
7.9. Ispusti

8. SPECIJALNI SISTEMI KANALIZACIJE
8.1. Vakuumski kanalizacioni sistemi
8.2. Pneumatski sistemi
8.3. Rad kanalizacionih sistema u vanrednim prilikama

9. KANALIZACIONE CRPNE STANICE

10. POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

10.1. Stanje otpadnih voda
10.2. Metode prečišćavanja
10.4. Obrada mulja
10.5. Neka iskustva – domaća i inostrana

11. UPRAVLJANJE KANALIZACIONIM SISTEMIMA

11.1. Merenja u kanalizaciji
11.2. Automatizacija kanalizacionih sistema

12. EKONOMIKA KANALIZACIONOG SISTEMA

12.1. Ekonomski mehanizam kroz projektovanje, izvođenje i održavanje objekta
12.2. Elementi ekonomije kanalizacionog objekta

LITERATURA

II DEO IZGRADNJA KANALIZACIONIH OBJEKATA

UVOD

Glava 1: INVESTICIJE, PRETHODNI RADOVI, GRADNJA OBJEKATA I NJIHOVA PRIMOPREDAJA

1.1. Pojam investicija
1.2. Organizacione forme vođenja investicionog objekta kanalizacije
1.3. Vođenje i praćenje investicionih objekata kanalizacije
1.4. Programiranje i planiranje
1.5. Prethodni radovi
1.6. Operativna priprema za građenje
1.7. Ustupanje radova, ugovaranje, građenje i stručni nadzor na građenju kanalizacionih objekata
1.8. Građevinska regulativa
1.9. Tehnički pregled i primopredaja radova
1.10. Garantni rok i osmatranje objekta u upotrebi

Glava 2: TEHNOLOGIJA GRADNJE KANALIZACIONIH OBJEKATA

2.1. Opšte o gradnji kanalizacionih objekata
2.2. Karakteristike radova i osnove građevinskog poslovanja pri gradnji kanalizacionih objekata
2.3. Struktura građevinske proizvodnje
2.4. Vrste radova
2.5. Cevi i kolektori za kanalizaciju
2.6. Ostali objekti kanalizacije
2.7. Rad u zimskim i letnjim (vrućim) uslovima

Glava 3: GRAĐEVINSKI PODUHVATI PRIMERI IZGRAĐENIH VELIKIH KANALIZACIONIH OBJEKATA

3.1. BEOGRAD
3.2. BEČ
3.3. BERLIN
3.5. BUKUREŠT
3.6. PARIZ
3.7. MOSKVA
3.8. SIDNEJ (AUSTRALIJA)
3.9. ŠTOKHOLM
3.10. PRAG
3.11. BUDIMPEŠTA
3.12. BANJA LUKA
LITERATURA

III DEO TEHNIKA ODRŽAVANJA KANALIZACIONIH OBJEKATA

UVOD

3.0. ZADACI EKSPLOATACIJE KANALIZACIONOG SISTEMA
3.1. OSNOVNI PRINCIPI ORGANIZACIJE EKSPLOATACIJE KANALIZACIJE
3.2. VRSTE RADOVA NA ODRŽAVANJU
3.3. TEHNIČKA OPREMLJENOST POGONA KOJI SE BAVE ODRŽAVANJEM KANALIZACIJE
3.4. PLANIRANJE U ORGANIZACIJAMA KANALIZACIJE
3.5. ZAŠTITNE MERE PRI EKSPLOATACIJI KANALIZACIONIH OBJEKATA
LITERATURA

IV DEO PRILOZI

4.1. ZAKONI I DRUGA DOKUMENTA KOJA SE ODNOSE NA DELATNOST KANALIZACIJE
4.2.0. UNAPREĐENJE GRADSKE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE U OBLASTI TEHNIČKE REGULATIVE
4.2.1. PREGLED – NORMATIVI, PRAVILNICI I JUS STANDARDI
4.2.2. PREGLED EVROPSKIH STANDARDA EN
4.2.3. DIREKTIVA EVROPSKOG SAVETA (OD 21.MAJA 1991.GODINE) – prečišćavanje gradskih otpadnih voda – 91/27/EEC sa dodacima (I i II)
4.2.4. UPUTSTVA U OBLASTI KANALIZACIJE

V DEO TEHNIČKO – STATISTIČKI PODACI O KANALIZACIONIM SISTEMIMA NEKIH VELIKIH GRADOVA

Uvodno obrazloženje

V1 Tehničko-statistički podaci o kanalizacionim sistemima inostranih gradova (sa Beogradom)

5.1. Beograd
5.2. Beč
5.3. Berlin
5.4. Bordo
5.5. Bukurešt
5.6. Moskva
5.6a. Moskva – Zelenograd
5.7. Prag
5.8. Roterdam
5.9. Sidnej
5.10. Skopje
5.11. Solun
5.12. Podaci većih kanalizacionih sistema naselja i gradova u Češkoj (1999)
5.13. Tehničko-statički podaci Australiske asocijacije-kanalizacija
5.14. Banja Luka

V2 Tehničko statistički podaci nekih kanalizacionih sistema u Jugoslaviji

5.2.1. Bjelo Polje
5.2.3. Čačak
5.2.2. Horgoš
5.2.4. Loznica i Banja Koviljača
5.2.5. Niš
5.2.6. NoviSad
5.2.7. Podgorica
5.2.8. Pirot
5.2.9. Sombor
5.2.10. Užice
5.2.11. Zrenjanin
5.2.12. Tehničko-statički pregled nekih gradova (kraća verzija)

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">