Reklama

Ko prati aktivnosti Mlinpek zavoda u oblasti izdavaštva, verovatno se seća da smo na prošloj konferenciji 17. Pekarski dan, najavili novo izdanje – Vademekum 3 u roku od šest meseci. Dakle, sa ponosom izjavljujemo da smo rok ispunuli i predstavljamo vam nov priručnik Vademekum 3 (od ukupno 5) koji se bavi tehnikama trasnporta.

Predgovor

Pre 27 godina, viši studijski savetnik K. H. Gerecke († 2011) je kod izdavača Moritz Schäfer, Detmold, objavio treći deo tehničkog priručnika „Vademekum“ sa temom “Transportna tehnika”. Kao i nedavno objavljeni delovi 1 i 2 i ovaj je potpuno prerađen. Zadržane su osnovne vrednosti, kao i principi rada uređaja, ali su dodati podaci o novim materijalima, propisima i savremenim transportnim sredstvima. Proračuni u ovoj knjizi su izvedeni za praktičare, pri čemu se nije uvek vodilo računa o naučnim principima!

Poglavlja 1-8 bave se mehaničkim transportom, dok je u poglavlju 9 obrađen transport vazduhom.

Unutrašnji transport je veoma važna komponenta pogona za proizvodnju brašna i stočne hrane i može biti izvor visokog utroška električne energije. Cilj ove knjige je da predupredi greške prilikom izbora i dimenzionisanja transportnih uređaja. Današnji uređaji za monitoring (EDV) omogućavaju kontinualni nadzor svih transportnih uređaja i pomažu da se spreče nepravilnosti u njihovom radu. Ovde su obuhvaćeni samo prehrambeni proizvodi i postrojenja: silosi, mlinovi (za žito) i fabrike stočne hrane. U poređenju sa neprehrambenom industrijom, satni kapacitet (t/h) i odgovarajuća potrošnja električne energije (kW) su relativno mali. Od posebnog značaja je standardizacija (na minimalno moguće dimenzije) pojedinačnih komponenata velikog broja uređaja npr. širina tranportnog kaiša, kvalitet i broj slojeva kaiša itd. Ovde se projektanti i proizvođači nalaze uvek pred novim izazovom. Kako su operateri odgovorni za rad postrojenja, danas se zahteva, odnosno podrazumeva da opremljenost i funkcionisanje postrojenja bude usaglašeno sa uputstvima EX-zaštite, ATEX, zonama opasnosti, kao i sa propisima o nivou buke i prašine (TA-buka, TA-prašina) i preveniciji hazardnih situacija (UVV).

Na kraju, postaje jasno zašto je ovaj priručnik potrebno povremeno obnavljati najnovijim sadržajima. Želim da se zahvalim svim kolegama, izdavaču i firmama koje su mi pružile podršku u radu. A sada, vratimo se naslovu knjige “Vademekum – ide sa mnom” gde su opisane savremene tehnologije transporta.

Braunschweig, Jun 2012, Wolfgang Meißner

Da ukratko ponovim hronologiju događanja; nakon sklapanja ugovora i obezbeđenja licence od izdavača – Verlag Moritz Schäfer (Detmold), Mlinpek zavod se upustio u realizaciju dugogodišnje želje: Vademekum priručnici na srpskom jeziku. Plan je da se na svakih 6 meseci pojavi po jedan priručnik: oktobar 2011 – Vademekum 1, april 2012. – Vademekum 2, oktobar 2012. – Vademekum 3.

I ovom prilikom se zahvaljujemo kompanijama, koje su pomogle da naša ideja uspešno nastavi da živi u praksi, a to su (po redu kako su se odazivali našem pozivu): Kikindski mlin – Kikinda, Ocrim – Cremona, Libraco – Beograd, predstavništvo Bühler AG Beograd, Vreko – Sremska Mitrovica, Mlin Petrović – Vlaška i Julia mlin – Feketić.
Na kraju, beskrajno hvala pokojnom Milenku Martinovu i neka mu je večna slava! Bez njega bi čitav projekat Vademekum bilo skoro nemoguće ostvariti. Vademekum 3 je poslednja knjiga koju je preveo.

Knjigu možete poručiti kod izdavača:
MLINPEK ZAVOD Novi Sad
office@mlinpekzavod.com

Sadržaj

1. Transportna tehnika

1.1 Vrste i osobine transportnih materijala
Vrste i osobine transportnih materijala
1.1.1 Nasipna težina
1.1.2 Ugao zasipanja s
1.1.3 Brzina lebdenja vs
1.1.4 Srednje nasipne mase i uglovi klizanja
1.2 Podela transportnih sredstava
1.3 Mehanika – osnovni pojmovi
1.3.1 Kapacitet transportovanja
1.3.2 Sila F, Rad W i Snaga P
1.3.3 Instalisana snaga i snaga motora Pzu, Pmot

2.Komore i protočne cevi

2.1 Komore – (ćelije); izvedba
2.2 Zapremina komora
2.2.1 Osnovne jednačine za proračun
2.2.1 Korisna zapremina QNutz
2.3 Proračun pojedinih geometrijskih oblika tela
2.3.1 Prizma, ili stub, cilindar, ili valjak
2.3.2 Piramidalni i konusni oblik
2.3.3 Cela komora (prav i kos deo)
2.4 Uglovi na izlaznom košu
2.4.1 Piramidalni izlazni koš
2.4.2 Kupasti izlazni koš
2.5 Izlazni koš (levak)
2.5.1 Usipni levak
2.5.2 Komore levkastog oblika
2.6 Čelični protočni cevovodi
2.6.1 Protočne cevi
2.6.2 Sistemi cevovoda
2.6.3 Zaštita od habanja
2.7 Protočne cevi od lakog materijala, konstrukcije Sallhofer
2.8 Tabela kapaciteta za čelične protočne cevi, t/h (max)
2.9 Stvarni nagib g i stvarne dužine i dijagonalno postavljenih cevi

3. Elevator sa trakom i koficama (Elevator)

3.1 Uopšteno
3.2 Uopšteni podaci
3.3 Konstrukcija
3.3.1 Kućište glave i stope (podnožja) elevatora
3.3.2 Trake i remenice za trake
3.3.3 Kofice
3.4 Elevatorske cevi
3.5 Proračuni
3.5.1 Kapacitet
3.5.2 Pogonska snaga kW
3.5.3 Obimna sila
3.5.4 Povlačenja traka i sila prednaprezanja
3.6 Pogon
3.7 Tabela kapaciteta i tehničkih podataka
3.8 Lančasti elevatori
3.9 Elevatori sa klatnastim koficama
3.10 Sistem elevatora „sanfon“

4. Pužni transporteri po DIN 15262

4.1 Uvod
4.1.1 Smer okretanja, smer zavojnice i smer kretanja
4.1.2 Pužne zavojnice
4.2 Proračuni
4.3 Tehnički podaci

5. Koritasti lančani transporter (Redler)

5.1 Uvod
5.2 Konstrukcija i sastavni delovi
5.3 Proračuni

6. Trakasti transporter

6.1 Uvod
6.2 Noseći valjci
6.3 Pogonski doboš
6.4 Uređaji za zatezanje trake
6.5 Transportna traka
6.6 Kapaciteti transportovanja u m3/h
6.6.1 Proračun kapaciteta transporta
6.7 Pogonska snaga u kW
6.8 Povlačenje trake T1 i T2 i broj obloga na traci

7. Vibracione transportne cevi

7.1 Vibracione transportne cevi
7.1.1 Princip transportovanja
7.1.2 Konstrukcija i konstruktivni oblici
7.1.3 Kapacitet transporta
7.2 Primeri
7.2.1 Vibracione cevi, konstrukcija Vibra
7.2.2 Vibracione transportne cevi, konstrukcija Rhewum

8. Mlinske dizalice, transportna korita, klizaljke za vreće

8.1 Mlinske dizalice
8.2 Mlinske dizalice/kočione platforme
8.3 Teretne dizalice
8.4 Klizaljke za vreće
8.5 Pneumatski transportni žljeb

9. Pneumatski transport

9.1 Uopšteno (Uvod)
9.1.1 Podela različitih sistema pneumatskog transporta
9.1.2 Brzina vazduha
9.1.3 Proizvođači vazdušne struje (generatori vazduha)
9.2 Šematski prikaz različitih sistema pneumatike
9.2.1 Usisni sistemi
9.2.2 Potisni sistemi
9.2.3 Kombinovana instalacija usisno – potisna
9.3 Delovi instalacije
9.3.1 Uređaji za napajanje
9.3.2 Sistem cevovoda
9.3.3 Odvajač materijala
9.3.4 Generatori vazdušne struje
9.4 Osnove proračuna
9.4.1 Fizičke osnove: Termodinamika i jednačine bilansa energije i strujanja gasova
9.4.2 Mešavinski odnos – vazduh za transport i materijal za transport
9.4.3 Proračunske vrednosti
9.5 Primeri proračuna
9.5.1 Primer proračuna za potisni pneumatski transport
9.5.2 Napomena za proračun pneumatskog transporta prolazišta u mlinu za pšenicu – raž – durum
9.5.3 Primer proračuna za pneumatski istovar brodova
9.6 Osnovne informacije o visini habanja u instalacijama pneumatskog transporta
9.7 Pneumatski transport guste struje
9.7.1 Postupak
9.7.2 Karakteristike transportne instalacije
9.7.3 Područje primene u mlinovima
9.7.4 Brzine materijala vM
9.7.5 Potrebne količine vazduha, pritiska i snage u odnosu na uobičajeni leteći pneumatski transport

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">