Reklama

Literatura za Tehnologiju mlinarstva i pekarstva

Tehnologija proizvodnje i prerade brašna

Gavra Kaluđerski, Milan Žeželj, Milena Gavrilović, Smiljka Kaluđerski, Borislava Tošić, Zavod za izdavanje udžbenika i zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad, Beograd, Titograd, 1989.

Pekar u kući

Višnja Ogrizović (urednik), ČGP Delo, OOUR Globus, Ljubljana, 1980.

Osnovi pekarstva

Branko Mićić, TIPP Ognjen Prica, Virovitica, Beograd, 1976.

Hemija i tehnologija pšenice

Simo L. Jelača, Jugosl. Institut za prehrambenu industriju, Zavod za tehnologiju žita i brašna , Novi Sad, 1972.

Osnovi tehnologije mlinarstva

Ivan Kristoforović, Stručni časopis Udruženja industrije za proizvodnju i preradu brašna Jugoslavije, Beograd, 1961.

Mlinarstvo

J. F. Lokvud, Naše mlinarstvo, Subotica, 1956.