Reklama

Izvor: SIEPA

U skladu sa Programom dodele bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim društvima, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finaisiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti proizvoda i usluga srpskih kompanija, i to:

•dizajn novog proizvoda,
•testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
•sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
•samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
•sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine,
•dizajn novog pakovanja proizvoda,
•dizajn promotivnih materijala – brošura i veb sajt,
•organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
•organizovane posete stranim tržištima.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu i iznose 35.000.000,00 dinara. Navedene aktivnosti ne mogu biti započete pre objavljivanja ovog poziva. Rok za završetak aktivnosti je 15. decembar 2010. godine.
Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

•da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
•da im u roku od dve godine npe podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
•da im u predhodnih godinu dana pre podnošenja prijave nije smanjen iznos upisanog kapitala za više od 50%,
•da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
•da ne ispunjavaju uslove za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u godini koja predhodi podnošenju prijave, broja zaposlenih u trenutku podnošenja prijave, značaja rezultata aktivnosti, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda, ekomomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000.00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu i sticanje i potvrđivalje prava industrijske svojine. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.500.000,00 dinara.

Rok za podnošenja prijava je 3. novembar 2010.godine

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti sa internet prezentacije Agencije (www.siepa.gov.rs).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona Mirjani Aleksić, 011 3398 550 ili elektronskom poštom (mirjana.aleksic@siepa.gov.rs)

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">