UAP raspisala Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelјa za 2013. godinu
Objavlјeno 8. oktobar 2013.
Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelјa za 2013. godinu.

Raspisanim Konkursom raspodelјuju se podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, bilјnog materijala, održavanje kolekcija i drugo u cilјu sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelјa, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju, i to:

izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelјa, predosnovne i osnovne kategorije, nabavku odnosno uvoz bilјaka predosnovne kategorije, kao i kupovinu opreme, reagenasa i indikator bilјaka za njihovo testiranje i retestiranje prema Spisku opreme i drugih neophodnosti koji se finansiraju programom sertifikacije, (koji je sastavni deo ovog konkursa kao Prilog 1, oglašenog na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja) a sve u cilјu dobijanja i održavanja sadnog materijala predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelјa;
jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelјa, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) prema Spisku aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije (koji je sastavni deo ovog konkursa kao Prilog 2, oglašenog na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja).
Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja, kao i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs definisani su Konkursom koji je objavlјen u „Službenom glasniku RS“ broj 87/2013.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15.10.2013. Prijave na konkurs, u pisanoj formi, slati na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Velјkova 4-6, 15 000 Šabac, sa naznakom: „Konkurs za programe sertifikacije i klonske selekcije – 2013”.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">