Reklama

Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
i
Federalne službe za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu (Ruska Federacija)
o bezbednosti proizvoda biljnog porekla koji se isporučuju iz Republike Srbije u Rusku Federaciju
(u delu koji se odnosi na sadržaj pesticida, nitrata i nitrita)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Federalna služba za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu (Ruska Federacija),

Radi obezbeđenja bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla po zdravlje ljudi, (u daljem tekstu: biljni proizvodi) koji se izvoze iz Republike Srbije u Rusku Federaciju u skladu sa zahtevima utvrđenim ruskim zakonodavstvom dogovorili su se o sledećem:

1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (u daljem tekstu: srpska strana) obaveštava Federalnu službu za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu (Ruska Federacija) (u daljem tekstu: ruska strana) o rezultatima monitoringa sadržaja pesticida, nitrata i nitrita u prehrambenim proizvodima biljnog porekla iz Republike Srbije. Uz svaku partiju prehrambenih proizvoda biljnog porekla koja se isporučuje iz Republike Srbije u Rusku Federaciju moraju biti priloženi podaci o pesticidima koji su korišćeni za vreme njihove proizvodnje i skladištenja, uz navođenje datuma poslednjeg tretiranja.

2. Ruska strana obaveštava srpsku stranu o rezultatima monitoringa bezbednosti biljnih proizvoda koji se isporučuju iz Republike Srbije u Rusku Federaciju u pogledu sadržaja pesticida, nitrata i nitrita.

3. Ruska strana potvrđuje da će se, ako ruskim zakonodavstvom za neke vrste proizvoda nije utvrđen maksimalno dozvoljen nivo (MDN) sadržaja pesticida, nitrata i nitrita, primenjivati MDN za najsličnije proizvode koji su svrstani u istu robnu grupu određenu ruskim zakonodavstvom, ako nije određen MDN za robnu grupu – primenjivati MDN Kodeksa alimentarijusa, a ako ne postoji MDN utvrđen Kodeksom alimentarijusom – primenjivati MDN utvrđen zakonodavstvom Republike Srbije.

4. Ruska strana može posećivati Republiku Srbiju da bi se na licu mesta upoznala sa srpskim sistemom kontrole ostataka pesticida, sadržaja nitrata i nitrita u prehrambenim proizvodima biljnog porekla namenjenim izvozu u Rusku Federaciju, uključujući proveru laboratorija koje obavljaju ispitivanja navedenih proizvoda.
Ove posete obavljaju se pod uslovom da ruska strana prethodno uputi obaveštenje o njima i da na njih srpska strana da saglasnost.

5. Ako ruska strana utvrdi da se ponavljaju slučajevi da partije prehrambenih proizvoda biljnog porekla određene vrste iz Republike Srbije ne zadovoljavaju kriterijume bezbednosti u skladu sa zahtevima ruskog zakonodavstva u pogledu sadržaja pesticida, nitrata i nitrita, onda ona može preduzeti odgovarajuće ograničavajuće mere, uključujući zahtev da uz svaku partiju odgovarajućih prehrambenih proizvoda biljnog porekla koji se isporučuju u Rusku Federaciju iz Republike Srbije mora biti priložen sertifikat o njenoj bezbednosti po pokazateljima sadržaja pesticida, nitrata i nitrita, s priloženim zapisnikom o ispitivanju na ove pokazatelje, saglasno maksimalno dozvoljenim nivoima sadržaja pesticida, nitrata i nitrita u njima koji su utvrđeni ruskim zakonodavstvom, prema obrascu u skladu s prilogom.
Sertifikat o bezbednosti izdaju ovlašćene državne ili privatne laboratorije koje ruska strana može proveravati. Dve strane usaglasiće spisak laboratorija do 15. avgusta 2009. godine.
U slučaju da ruska strana utvrdi značajne nedostatke u metodici ispitivanja proizvoda ili da otkrije činjenice koje ukazuju na to da sertifikat bezbednosti ne odslikava stvarno stanje proizvoda, onda ona ima pravo da ne prihvati sertifikate bezbednosti koje je izdala laboratorija koja je dozvolila da dođe do kršenja. Ruska strana obaveštava o tome srpsku stranu u najkraćem mogućem roku.

6. Na zahtev srpske strane, obe strane vrše procenu situacije u pogledu efikasnosti mera koje se preduzimaju u skladu sa stavom 5. ovog memoranduma kako bi odredile mogućnost ukidanja ovih mera u najkraćem mogućem roku.

7. Ruska strana ukida mere koje su preduzete u skladu sa stavom 5. kada su postupci koje je srpska strana preduzela u skladu sa stavom 6. završeni i kada su neusklađenosti otklonjene.

8. Obe strane smatraju svrsishodnim održavanje prema potrebi konsultacija o pitanjima koja su obuhvaćena važenjem ovog memoranduma i koja su u nadležnosti obe strane.

9. Pripremni period koji je neophodan da bi srpska strana organizovala obezbeđenje navedenih mera mora biti okončan do 15. avgusta 2009. godine.

10. Ovaj memorandum stupa na snagu na dan potpisivanja obe strane. Svaka od strana ima pravo da jednostrano otkaže ovaj memorandum pisanim putem obavestivši o tome drugu stranu najmanje šest meseci unapred.

Spisak laboratorija koje su akreditovane za ispitivanje sadržaja pestiida u proizvodima biljnog porekla ( voću i povrću )

R.b. Naziv akreditovane organizacije Akreditacioni broj
1 SP Laboratorija Akcionarsko društvo Bečej Bečej, Industrijska zona bb 01-018
2 „Bio-Ekološki Centar“ d.o.o. Laboratorija Zrenjanin, Petra Drapšina 15 01-020
3 Zavod za javno zdravlje Vranje Vranje, Jovana Jankovića Lunge 1 01-025
4 Gradski Zavod za javno zdravlje Beograd Beograd, Bulevar despota Stefana 54 a 01-036
5 Jugoinspekt Beograd A.D., Zavod Topčider, Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i
zdravstvene ispravnosti proizvoda, Beograd, teodora Drajzera 11
01-040
6 Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Sektor laboratorije Beograd, Kaćanskog 13 01-049
7 Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz Miloš“ a.d.,
Sektor kvaliteta, laboratorija „Knjaz Miloš“ Aranđelovac, Južna industrijska zona bb
01-083
8 Zavod za javno zdravlje Čačak, Centar za higijenu i humanu ekologiju Čačak, dr Dragiše Mišovića 25 01-118
9 Zavod za javno zdravlje „Pomoravlje“ Ćuprija, Miodraga Novakovića 78 01-145
10 Institut za javno zdravlje Niš, centar za higijenu i humanu ekologiju Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 60 01-147
11 D.O.O. Preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga Alfa Lab Aleksandrovac, Kruševačka 36 01-149
12 A BIO TECH LAB DOO Sremska Kamenica, Vojvode Putnika bb 01-251
13 Zavod za javno zdravlje Leskovac Leskovac, Maksića Kovačevića 11 01-260
14 Anahem d.o.o., Laboratorija Beograd, Mocartova 6 01-261

Spisak laboratorija koje su akreditovane za ispitivanje sadržaja nitrata u proizvodima biljnog porekla ( voću i povrću )

Naziv akreditovane organizacije Akreditacioni broj
1 SP Laboratorija Akcionarsko društvo Bečej Bečej, Industrijska zona bb 01-018
2 Gradski Zavod za javno zdravlje Beograd Beograd, Bulevar despota Stefana 54 a 01-036
3 Jugoinspekt Beograd A.D., Zavod Topčider, Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i
zdravstvene ispravnosti proizvoda, Beograd, teodora Drajzera 11
01-040
4 Institut za javno zdravlje Niš, centar za higijenu i humanu ekologiju Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 60 01-147
5 D.O.O. Preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga Alfa Lab Aleksandrovac, Kruševačka 36 01-149

Spisak laboratorija koje su akreditovane za ispitivanje sadržaja nitrita u proizvodima biljnog porekla ( voću i povrću )

Naziv akreditovane organizacije Akreditacioni broj
1 SP Laboratorija Akcionarsko društvo Bečej Bečej, Industrijska zona bb 01-018
2 Gradski Zavod za javno zdravlje Beograd Beograd, Bulevar despota Stefana 54 a 01-036
3 Jugoinspekt Beograd A.D., Zavod Topčider, Laboratorija za ispitivanje kvaliteta
i zdravstvene ispravnosti proizvoda, Beograd, teodora Drajzera 11
01-040
4 Institut za javno zdravlje Niš, centar za higijenu i humanu ekologiju Niš, Bulevar
dr Zorana Đinđića 60
01-147
5 Naučni institut za veterinarstvo Srbije Beograd, Vojvode Toze 14 01-175
Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">