Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o obavlјanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti polјoprivrede, Obuka i usavršavanje polјoprivrednih savetodavaca i polјoprivrednih proizvođača pored ostalog, obuhvata i Organizovanje edukacije-treninga polјoprivrednih savetodavaca u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima. Institut za primenu nauke u polјoprivredi (IPN), kao ovlašćena organizacija, po rešenju Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 119-01-220/2010-03 od 08.09.2010. godine., kao i na osnovu Uredbe o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u polјoprivredi za 2013. godinu i Godišnjeg plana usavršavanja polјoprivrednih savetodavaca i polјoprivrednih proizvođača i plana održavanja godišnjeg seminara savetodavaca, organizuje gore navedenu edukaciju savetodavaca.

INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLjOPRIVREDI OBJAVLjUJE, DANA 11.10.2013.

POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJU SAVETODAVACA

Modul 1. Savremene tehnologije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji – mere u prevenciji suše u ratarstvu i povrtarstvu s aspekta bezbednosti proizvoda

Oblast: melioracijepreuzeti poziv
Oblast: mikotoksini u ratarskim i povrtarskim proizvodimapreuzeti poziv
Oblast: mikotoksini u stočnoj hranipreuzeti poziv
Oblast: tehnologija u ratarskoj proizvodnjipreuzeti poziv
Oblast: tehnologija proizvodnje u povrtarstvupreuzeti poziv

Modul 2. Savremena tehnologija u stočarskoj proizvodnji – kvalitet stočne hrane s osvrtom na bezbednost animalnih proizvoda i mere pobolјšanja kvaliteta mleka

Oblast: ishrana domaćih životinja 1preuzeti poziv
Oblast: ishrana domaćih životinja 2preuzeti poziv
Oblast: ishrana domaćih životinja 3preuzeti poziv

Modul 3. Savremene tehnologije u proizvodnji voća – mere u prevenciji suše u voćarstvu sa aspekta bezbednosti proizvoda

Oblast: agrotehnika u voćarskoj proizvodnjipreuzeti poziv
Oblast: navodnjavanje u voćarskoj proizvodnjipreuzeti poziv
Oblast: mikotoksini u voćupreuzeti poziv

Modul 4. Savremena tehnologija u zaštiti bilјa. Mere zaštite bilјa u uslovima suše

Oblast: zaštita bilјapreuzeti poziv
Oblast: zaštita bilјa – Fitopatologija – preuzeti poziv
Oblast-zaštita bilјa – Entomologija – preuzeti poziv

Modul 1,2,3 i 4. Modul 1: Savremena tehnologija u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Mere u prevenciji suše u ratarstvu i povrtarstvu s aspekta bezbednosti proizvoda. Modul 2: Savremena tehnologija u stočarskoj proizvodnji. Kvalitet stočne hrane s osvrtom na bezbednost animalnih proizvoda i mere za pobolјšanje kvaliteta mleka. Modul 3: Savremena tehnologija u voćarskoj proizvodnji. Mere u prevenciji suše u voćarstvu s aspekta bezbednosti proizvoda. Modul 4: Savremena tehnologija zaštite bilјa. Mere zaštite bilјa u uslovima suše.

Oblast: klimatologija/agrometeorologijapreuzeti poziv

Modul 7. Savetodavne veštine. Prezentacione veštine u radu sa proizvođačima

Oblast: Opšta pravila ponašanja u poslovnom okruženju – poslovni bonton – preuzeti poziv

Oblast: Prezentacione veštine u radu sa proizvođačimapreuzeti poziv

Prijavu sa biografijom – CV – preuzeti ovde (format za lakšu popunu obrasca CV preuzeti ovde na sajtu www.pssss.rs) dostaviti najkasnije do 20.10.2013. godine, na sledeću imejl adresu: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs. ili pismenim putem na adresu Institut za primenu nauke u polјoprivredi, 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, P.fah 43.

Ovim pozivom se obaveštavaju potencijalni učesnici, da se navedena edukacija u celosti finansira od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te da u slučaju da Ministarstvo iz bilo kog razloga ne izvrši uplatu sredstava namenjenih za edukaciju, edukacija će biti odložena a o svemu će izabrani predavači biti obavešteni blagovremeno.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/2751 622. Kontakt-osobe: dr Nataša Tolimir, dr Janja Kuzevski i dr Slavica Čolić.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">