Reklama

U cilju jačanja međunarodne konkurentnosti srpske privrede kroz snažnu podršku procesu internacionalizacije i jačanju konkurentnih kapaciteta domaćih preduzeća i udruženja, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) šestu godinu zaredom dodeljuje bespovratna finansijska sredstava za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.

U 2011. godini dodeljuju se bespovratna finansijska sredstva pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima.

Pojedinačnim privrednim subjektima sredstva se dodeljuju za sledeće aktivnosti:

 • Individualni nastup kompanija na inostranim sajmovima,
  Otvaranje predstavništva na stranim tržištima,
  Nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija/poseta/B2B na inostranim tržištima,
  Internacionalizaciju proizvoda kroz jačanje konkurentnosti (istraživanje tržišta, sertifikacija proizvoda i sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom),
  Jačanje marketinških kapaciteta.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem u u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su pozitivno poslovali u 2009. ili 2010. godini,
 • da su tokom 2009. ili 2010. godine ostvarili minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu ili su ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 50.000 evra u sektoru proizvodnje ili 25.000 evra u sektoru usluga, osim za usluge industrijskog i tekstilnog dizajna gde je za podnošenje prijave uslov realizovan izvozni posao bilo koje vrednosti u godini koja prethodi podnošenju prijave,
 • da imaju izmirene obaveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije,
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Udruženjima privrednih subjekata sredstva se dodeljuju za sledeće aktivnosti:

 • zajednički nastup na inostranim sajmovima,
 • učešće u organizovanim privrednim misijama/posetama/B2B na međunarodnim tržištima,
 • otvaranje predstavništva na inostranim tržištima.

Pravo na dodelu sredstava imaju udruženja sa sedištem u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • imaju minimalno 5 članica,
 • da su članice u 2009. ili 2010. godini ostvarile ukupan promet u visini od minimalno 5 miliona evra,
 • da su članice tokom 2009. ili 2010. godine ostvarile minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu,
 • da članice zapošljavaju minimalno 100 zaposlenih,
 • da članice imaju izmirene obaveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije.

Podnosioci prijave koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava ostvaruju pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti bez poreza na dodatu vrednost, do iznosa utvrđenih Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, po pravu prvenstva podnošenja prijave.

Programom se finansiraju aktivnosti realizovane u 2011. godini do 5.12.2011. godine, osim za sajamske aktivnosti koje će se finansirati i ako će se realizovati tokom 2012. godine ukoliko je plaćanje izvršeno u 2011. godini do 5.12.2011. godine.

Sva neophodna dokumentacija koja treba da se dostavi navedena je u Pravilniku.

Javni poziv

U skladu sa Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisuje
Javni poziv

za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i iznose 150.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za pojedinačne privredne subjekte“
ili
„Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za udruženja privrednih subjekta“

na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Na koverti naznačiti: naziv, matični broj i adresu podnosioca prijave, kontakt osobu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijava je 13. jun 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir. Sva neophodna dokumentacija koja treba da se dostavi navedena je u Pravilniku.

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti na ovoj stranici, u levoj koloni. Preuzmite prijavu za pojedinačne privredne subjekte (privredna društva/preduzetnici) ili udruženja privrednih subjekata i prijavu za članice udruženja (popuniti prijavu za svaku članicu koja učestvuje u aktivnosti).

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484, 3398 243 ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Refundacija sredstava

Svu neophodnu dokumentaciju za refundaciju sredstava moći ćete blagovremeno da preuzmete na ovoj stranici.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484, 3398 243 ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">