Na osnovu čl. 41. 42 i 43 Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10), u skladu sa Prilogom br. 1 Sporazuna o administraciji, zaključenog između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Programom br. 1 uz Ugovor o IPA grantu EK broj TF011257 (Grant Agreement) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koja postupa u svojstvu Administratora u ime Evropske komisije shodno Povereničkom fondu instrumenata Evropske unije za pretpristupnu pomoć, a prema Priručniku za Program ranog razvoja pripremljenog za Projekat podrške inovacijama u Srbiji

11. maja 2012. godine
Fond za inovacionu delatnost

Objavljuje
Nastavak Javnog poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Cilj Programa je da se podstiče stvaranje inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatne start-up ili spin-off kompanije, tako što će se obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga koje poseduju veliki potencijal komercijalizacije.

Ranije objavljeni rok za podnošenje prijava produžen je do

31. avgusta 2012. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na:

www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima
Fonda za inovacionu delatnost na:

minigrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za Pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Razlozi prijave za Program ranog razvoja:

U cilju proširivanja mogućnosti za mlade istraživače, preduzetničke kompanije zasnovane na tehnologiji i stimulisanju komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju kroz start-up ili spin-off kompanije, Fond za inovacionu delatnost sa zadovoljstvom objavljuje pokretanje Programa ranog razvoja.

Važna napomena: Osoblje Fonda za inovacionu delatnost će biti na raspolaganju do krajnjeg roka za dostavljanje Prijava za sva pitanja u vezi pripreme relevantnih dokumentata neophodnih za Prijavu.

O Programu
Poziv za podnošenje Prijava za Program ranog razvoja je kontinuirano otvoren. Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije za sledeći ciklus Programa ranog razvoja je 31.8.2012. do 17 časova.

Program ranog razvoja je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima. Podnosilac Prijave mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom.Za više detalja o Programu ranog razvoja i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru Programa, molimo vas da pogledate listu dokumenata na desnoj strani ove internet stranice.

Razlozi prijave za Program ranog razvoja:

U cilju proširivanja mogućnosti za mlade istraživače, preduzetničke kompanije zasnovane na tehnologiji i stimulisanju komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju kroz start-up ili spin-off kompanije, Fond za inovacionu delatnost sa zadovoljstvom objavljuje pokretanje Programa ranog razvoja.

Važna napomena: Osoblje Fonda za inovacionu delatnost će biti na raspolaganju do krajnjeg roka za dostavljanje Prijava za sva pitanja u vezi pripreme relevantnih dokumentata neophodnih za Prijavu.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">