Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro i malih preduzeća i strateških partnera (na primer, privatnog sektora, organizacija za istraživanje i razvoj i investicionih i fondova rizičnog kapitala), kao i investicionih i fondova rizičnog kapitala, sa ciljem povećanja ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode i usluge.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je da pomogne preduzećima koja se bore da obezbede značajna finansijska sredstva za razvojni ciklus i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Pored toga, Program sufinansiranja inovacija će pomagati preduzećima u razvoju aktivnosti vezanih za istraživanje i razvoj, u uspostavljanju saradnje sa strateškim partnerima iz privatnog sektora i partnerima za istraživanje i razvoj, privlačenju investitora i u plasiranju njihovih inovacija na tržište.

Podnosioci Prijava su privatna, mikro i mala preduzeća, osnovana u Srbiji, koja poseduju tehnološku inovaciju ili potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou i jasnu tržišnu potražnju.

Za više detalja o Programu sufinansiranja inovacija i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru Programa, molimo Vas da pogledate listu dokumenata na desnoj strani ove internet stranice.

Javni poziv

Na osnovu čl. 41, 42. i 43. Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10), u skladu sa Prilogom br. 1 Sporazuma o administraciji, zaključenog između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Programom br. 1 uz Ugovor o IPA grantu EK broj TF011257 (Grant Agreement) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koja postupa u svojstvu Administratora u ime Evropske komisije shodno Povereničkom fondu instrumenata Evropske unije za pretpristupnu pomoć, a prema Priručniku za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija pripremljen za

Projekat podrške inovacijama u Srbiji

28. juna 2013. godine

Fond za inovacionu delatnost
Objavljuje

Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i
Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

Cilj Programa sufinansiranja inovacija je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i dalji razvoj postojećih inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Rok za podnošenje prijava je
30. septembar 2013. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na:

www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima

Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Prijava

Pozivamo sve kompanije u Srbiji koje poseduju inovaciju ili razvijaju novi proizvod ili uslugu da se prijave za Program sufinansiranja inovacija. Fond finansijski podržava i podstiče komercijalizaciju istraživanja i razvoja, saradnju sa strateškim i međunarodnim partnerima, kao i novim investitorima a sve sa ciljem plasiranja novih proizvoda ili usluga na tržišta.

Važna napomena: Zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost će biti na raspolaganju do krajnjeg roka za dostavljanje Prijava za sva pitanja u vezi pripreme relevantnih dokumentata neophodnih za Prijavu.

Prijava

Finansirani projekti

  • ”BSK” d.o.o. Obrenovac

”BSK” d.o.o. Obrenovac je preduzeće koje se bavi projektovanjem, proizvodnjom i prodajom inovativnih proizvoda zasnovanih na tehnologijama iz oblasti hidrodinamike. Vazdušni berač jagodastog voća poseduje jedinstvenu i inovativnu tehnologiju vazdušnog branja koja, oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i na prirodan način, bez fizičkog kontakta sa samom biljkom, vrši branje samo tehnološki zrelih plodova bez oštećenja. Vazdušni berač jagodastog voća, pored značajnih prednosti u procesu branja, imaće i nižu prodajnu cenu u odnosu na konkurenciju.

  • Desing

Desing је kоmpаniја iz Beograda sа prеkо 20 gоdinа iskustvа u oblasti prerade hrаnе. Plan kompanije je da otpočne sa korišćenjem inovativne tehnologije prerade voća u aseptičnim uslovima, što će omogućiti kompaniji da proizvodi voćne preparacije visokog kvaliteta, proširi svoje poslovanje na regionalno tržište i prodre na tržište voćnih jogurta. Osnova inovacije leži u novom procesu “inkapsulacije” koji omogućava da se u toku procesa prerade voda zadrži unutar ploda, što za rezultat ima bolji izgled, svežinu i ukus voća. Radi neprestanog poboljšanja proizvoda, kompanija ima aktivnu saradnju u oblasti razvoja proizvoda sa Institutom za prehrambene tehnologije i biohemiju, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i velikim brojem internacionalnih saradnika u cilju poboljšanja poslovanja.

  • Duochem

Duochem, kompanija iz Beograda koja više оd dеcеniје pоsluје nа globalnom tržištu biоcidа, osnovana je radi praktične primene rezultata istraživanja osnivača dr. Surena Husineca. Savremena fabrika se nalazi u industriјskој zоni u Nоvој Pаzоvi. Cilј prојеktа je razvoj ekološki prihvatljivog biоcida, proizvoda čija je svrha dа еliminišе larve kоmаraca uz pоmоć pаžlјivо odabranog nosača i оptimаlnе mеšаvinе prihvatljivih hеmiјskih аgеnаsа, nudeći mаksimаlnu еfikаsnоst uz gоtоvо zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Za razliku od postojećih proizvoda iste namene očekuje se da larvicid efikasnije deluje u uslovima kada primena bioloških agenasa ne daje zadovoljavajuće rezultate. Duochem sarađuje u oblasti istraživanja sa Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu i sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu.

  • Tajfun HIL

Tajfun HIL, osnovan u Novom Sadu, je tehnološki lider u oblasti razvoja, testiranja i obezbeđenja kvaliteta uređaja energetske elektronike. Vertikalno integrisana platforma naših uređaja postavlja nove standarde u brzini i lakoći korišćenja na tržištu rešenja hardvera u kontrolnoj petlji. Inovativna tehnologija kompanije je bazirana na numeričkim algoritmima, kao i na procesorskoj arhitekturi i softverskim rešenjima koje kompanija samostalno razvija. Cilj je da se kroz ovaj projekat razvije internet tehnologija koja će omogućiti kompaniji da svoje proizvode i usluge ponudi širokoj grupi potencijalnih korisnika u formi Prve svetske internet laboratorije za obnovljive izvore energije. Ključna prednost nove tehnologije je omogućavanje pristupa proizvodima i uslugama kompanije Tajfun HIL velikom broju potencijalnih korisnika pod izuzetno povoljnim uslovima. Aktivna saradnja kompanije Tajfun HIl sa akademskim i tehnološkim institucijama uključuje i saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i Masačusets Institutom za tehnologiju u Kembridžu, država Masačusets (SAD).

  • Vizus

Vizus је kоmpаniја iz Niša kоја se bavi proizvodnjom vrаtа i prоzоrа od aluminijuma i u kombinaciji aluminijum-drvo. Prојеkаt nudi inоvаciоnо rеšеnjе zа prоizvоdnju visоkо-еfikаsnih prоzоrа i оvrаtа nаprаvlјеnih оd аluminiјumа i drvеtа, koji se koriste u pasivnoj gradnji. Upotrebom ove tehnologije, novi proizvodi će imati niži koeficijent propustljivosti toplote, duži vek trajanja, veću otpornost na prodor vode i vetra i uvećanu stabilnost. Najvažniji deo inovacije je obloga za termalnu izolaciju na spoljnoj strani i originalno rešenje termo-prekida profilom od poliamida.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">