Javni poziv

Na osnovu člana 20. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS“ broj 20/2012, 123/2012 i 14/2013), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) objavljuje 19. februara 2013. godine XVIII JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne Investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja, lista strateških projekata iz oblasti turizma i obrazac prijave mogu se preuzeti ovde ili lično u prostorijama Agencije.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je do 1. marta 2013. godine. Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Otvaranje pristiglih prijava obaviće se 8. marta 2013. godine u prostorijama Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

O Programu privlačenja direktnih investicija

Pored postojećih prednosti, kao što su: strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima. SIEPA je do sada objavila 17 poziva, a do 16. kruga dodeljeno je 252 miliona evra za otvaranje 40.046 radnih mesta u Srbiji.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i za strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja, niti sledećim privrednim društvima:

 1. kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
 2. protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
 3. koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
 4. kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,
 5. čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Za projekte od posebnog značaja – investicije čija vrednost iznosi najmanje 200 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 17% ukupne vrednosti investicije.

Za velike investicione projekte – investicije čija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% ukupne vrednosti investicije za investicije od 50 do 100 miliona evra, odnosno u iznosu od 17% ukupne visine investicije za investicije čija je vrednost veća od 100 miliona evra.

Za srednje investicione projekte – investicije čija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 10% ukupne vrednosti investicije.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja, i ispunjenosti uslova i kriterijuma predviđenih uredbom, i to prema priloženoj tabeli:

Finansijska podrška
Investicioni projekt za koje se odobravaju sredstva Projekti od posebnog značaja Veliki investicioni projekti
Visina sredstava (u evrima) do 17% od ukupne visine investicije do 17% od ukupne visine investicije do 20% od ukupne visine investicije
Minimalni iznos ulaganja 200 miliona evra 100 miliona evra i više od 50 do 100 miliona evra 50 miliona evra
Minimalni broj novih radnih mesta 1000 300 150
Direktna ulaganja
Investicioni projekt za koje se odobravaju sredstva Proizvodni sektor Usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine Strateški projekti iz oblasti turizma
Investicije u 4. grupi lokalnih samouprava i devastiranim područijima Investicije u 1,2. i 3. grupi lokalnih samouprava Na celoj teritoriji Republike Srbije Na celoj teritoriji Republike Srbije
Visina sredstava (u evrima) 4000-10000/po novom radnom mestu 4000-10000/po novom radnom mestu 4000-10000/po novom radnom mestu 4000-10000/po novom radnom mestu
Minimalni iznos ulaganja 0,5 miliona evra 1 milion evra 0,5 miliona evra 5 miliona evra
Minimalni broj novih radnih mesta 50 50 10 50

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava, a u roku koji je naveden u javnom oglasu. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti odobrena kompanijama u skladu sa konačnom bodovnom ocenom.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku. Uz prijavu se podnosi:

 1. investicioni projekat / biznis plan za čiju realizaciju se traže sredstva,
 2. original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno
 3. lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik,
 4. projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave,
 5. original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, koji nije
 6. stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,
 7. pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta nisu dodeljena, a ako jesu, po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije,
 8. dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji za prethodnu godinu od dana podnošenja prijave

Investicioni projekti se ocenjuju i boduju na osnovu sledećih kriterijuma:

 • reference investitora
 • udeo domaćih dobavljača
 • održivost investicije / trajnost poslovanja
 • nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače
 • efekat investicija na ljudske resurse
 • obim međunarodnog prometa
 • ekonomski efekti projekta
 • efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

 1. da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,
 2. da se broj radnih mesta kod korisnika sredstava ne smanjuje u periodu od tri godine nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom,
 3. u slučaju da se investicija realizuje u zakupljenim poslovnim prostorijama, zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon predviđenog datuma završetka investicionog projekta za mala i srednja privredna društva, a za velika privredna društva pet godina.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u zavisnosti od vrste investicije na sledeći način:

I za Greenfield investicije – u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

 1. po zaključenju kupoprodajnog ugovora/dostavljanjem izvoda iz katastra i zemljišnjih knjiga,
 2. po dobijanju dozvole za izgradnju, ne starije od tri godine od dana podnošenja zahteva za isplatu,
 3. po dobijanju upotrebne dozvole,
 4. po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

II za Brownfield investicije koje ne podrazumevaju rekonstrukciju – u dve tranše:

 1. 30% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po zaključenju kupoprodajnog ugovora odnosno vlasničkog lista i upotrebne dozvole ili ugovora o zakupu objekta i upotrebne dozvole za objekat,
 2. 70% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ostvarenju pune zaposlenosti.

III za Brownfield investicije koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju

 1. u četiri jednake tranše ukoliko se radi o rekonstrukciji objekta, a po dostavljanju dokumentacije koja je predviđena za greenfield investicije,
 2. u tri jednake tranše ukoliko se radi o adaptaciji objekta, pri čemu se umesto građevinske i upotrebne dozvole kao dokaz za isplatu druge tranše podnosi resenje o odobrenju radova.

IV za projekte u sektoru usluga koji podrazumevaju zakup poslovnih prostorija

 1. 30% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po zaključenju ugovora o zakupu objekta,
 2. 70% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ostvarenju pune zaposlenosti.
Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">