Rashladne komore : proizvođača „Soko“, režim rada 0˚C do 4˚C, dva komada, dimenzija 7,0 m x 14,5m x 6,0 m (zapremine 609 m3), ukupne zapremine 2 komada komora 1218 m3.
Komore su montirane u građevinskom objektu, duple panel (poliuretanske) ploče, obložene limom ukupne debljine 120 mm, sa po jednim kliznim hladioničkim vratima na svakoj komori.
Treba istaći da je 2004.god. izvršena rekonstrukcija komora i ugradnja NOVIH isparivača, kompresora i ventilatora. Novi kompresori su marke „Frischold“, tip S739Y, fabrički brojevi 3A000383, 3A000222, 3A00057A i 3A000776.

Cijena 65.000 EUR.

Advokatska kancelarija Rato Runjevac
ul. Vuka Karadžića br.39.
89101 Тrebinje, RS, BiH
Tel. +387 (0) 59 / 260 – 035
Tel. +387 (0) 65 / 520 – 014
E – mail: ratorunjevac@gmail.com

scan0325
.
scan0326