Reklama

Savetovanje inženjera tehnologije 2012.

Poštovani članovi Tehnologije hrane,

Kao što Vam je poznato osnovni cilj Tehnologije hrane je okupljanje inženjera tehnologije i svih ljudi zainteresovanih za prehrambenu industriju. Posle 5 godina postojanja i preko 9.000 registrovanih članova došao je momenat da i realizujemo svoju prvu aktivnost, a to je organizovanje savetovanje inženjera tehnologije.

Plan nam je da svake godine, u vreme održavanja Novosadskog sajma, pravimo okupljanje inženjera tehnologije.

Savetovanje organizujemo uz pomoć Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Udruženja inženjera tehnologije Srbije. Savetovanje će biti održano u subotu 12. maja 2012. godine (na dan otvaranja Novosadskog sajma). Satnica će biti tako organizovana da ćete moći odabrati teme koje želite da slušate i ostati dovoljno vremena da posetite Sajam. Naravno, nisu samo pozvani inženjeri tehnologije već svi ljudi zainteresovani za teme Savetovanja.

Savetovanje je besplatno.

Na samom Savetovanju će biti organizovano i učlanjivanje u Udruženje. Ovo nam je veoma bitno jer preko Udruženja možemo da ostvarimo i neka sredstva za organizovanje ovakvih Savetovanja, kao i da dugoročno imamo telo koje će se boriti za ostvarenje naših prava kao struke.

Pošto je broj mesta ograničen na 190, molimo vas, da prijavite svoj dolazak na telefon 063-839-8439 ili putem maila predragdupalo@gmail.com Prijava je neophodna i zbog pripreme potvrde o prisustvovanju savetovanju.

U nastavku sledi Program:

1. Tema: Održiva proizvodnja hrane (pregled svih zahteva da bi proizvodnja sa ekonomskog, ekološkog, socijalnog i tehnološkog aspekta bila održiva – sumarni pregled o čemu sve proizvođač hrane mora da vodi računa da bi proizvodnja bila dugoročno održiva)
Predavač: Naučni savetnik Dr Jasna Mastilović, Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

2. Tema: Primena Zakona o upravljanju otpadom.
Predavač: Doc. dr Dragoljub Šević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

3. Tema: Upravljanje hemikalijama.
Predavač: Snežana Raković, Agencija za hemikalije

4. Tema: Primena Zakona o zaštiti potrošača.
Predavač: Vesna Novaković, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača

5. Tema: Maksimalno dozvoljene koncentracije pesticida u hrani, primena i tumačenje rezultata u skladu sa pravilnicima.
Predavač: prof. dr Mira Pucarević, Fakultet za zaštitu životne sredine Univerziteta Educson

6. Tema: Sledljivost u lancu hrane.
Predavač: prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

7. Tema: Novi pravilnik o mikrobiološkoj kontroli namirnica.
Predavač: prof. dr Siniša Markov, Tehnološki fakultet u Novom Sadu.

8. Tema: Pregled inspekcijske kontrole primene HACCP sistema.
Predavač: Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Načelnik inspektorata poljoprivredne inspekcije

S poštovanjem,
Zdravko Šumić, dipl. inž.