Pravilnik o aromama

Službeni glasnik RS, 52/2018

Pravilnik o prehrambenim enzimima

Službeni glasnik RS, 51/2018

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane

Službeni glasnik RS, 51/2018

Pravilnik o neautomatskim vagama

Sl. glasnik RS, 29/2018

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Sl. glasnik RS, 29/2018 i 30/2018

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Sl. glasnik RS, 36/2017 i 26/2018.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Sl. glasnik RS, 46/2015 i 26/2018

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje

Sl. glasnik RS, 23/2018

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti

Sl. glasnik RS, 23/2018

Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost

Sl. glasnik RS, 94/2013, 101/2016 i 22/2018

Pravilnik o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina

Sl. glasnik RS, 110/2016 i 20/2018

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu

Sl. glasnik RS, 20/2018

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu

Sl. glasnik RS, 19/2018

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Sl. glasnik RS, 18/2018

Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Sl. glasnik RS, 24/2015 i 111/2015, 110/2016 i 16/2018

Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

Sl. glasnik RS, 13/2018

Pravilnik o metrološkoj ekspertizi

Sl. glasnik RS, 13/2018

Uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju

Sl. glasnik RS, 3/2018

Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti

Sl. glasnik RS, 111/2017

Zakon o pivu

Sl. glasnik RS, 30/2010