I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za alkoholna pića (u daljem tekstu: proizvodi) moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Čl. 2-74*

(Prestalo da važi)

Član 75

Pod nazivom voćno vino može se stavljati u promet piće dobijeno alkoholnom fermentacijom voćnog soka ili koncentrisane voćne kaše, i šećera, po tehnološkom postupku koji se primenjuje u proizvodnji vina propisanom Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za vino. Voćnim vinom se smatra i alkoholno piće od meda. Voćnim vinom u smislu ovog pravilnika ne smatra se vino od grožđa.

Član 76

Voćnom vinu mogu se dodavati nefermentisani voćni sok ili nefermentisani voćni sokovi i stavljaju se u promet kao Mešana voćna vina.

Voćno vino koje nosi naziv jedne vrste voća mora da je proizvedeno od najmanje 70% od te vrste voća.

Član 77

Voćna vina i mešana voćna vina mogu se proizvoditi sa dodatkom ugljen dioksida, sa sadržajem najviše 6 g/l.

Voćna vina i mešana voćna vina iz stava 1 ovog člana stavljaju se u promet kao gazirana voćna vina, odnosno gazirana mešana voćna vina.

Član 78

Voćna vina i mešana voćna vina moraju ispunjavati sledeće zahteve:

1) da su senzorske karakteristike svojstvene vrsti proizvoda i vrsti voća od koga su dobijena;
2) da je sadržaj etanola 2 do 6% v/v, a kod vina od kupine najviše 13% v/v;
3) da je sadržaj ukupnih kiselina najmanje 3,5 g/l, izražen kao jabučna kiselina;
4) da je sadržaj isparljivih kiselina najviše 1,2 g/l, izražen kao sirćetna kiselina;
5) da je sadržaj ukupnog ekstrakta bez šećera najmanje 15 g/l;

6) da je sadržaj ukupnog sumpor dioksida najviše 200 mg/l za voćna vina i mešana voćna vina sa sadržajem šećera do 10 g/l, odnosno najviše 300 mg/l, za voćna vina i mešana voćna vina sa sadržajem šećera preko 10 g/l;
7) da je sadržaj pepela najmanje 1 g/l;
8) da sadržaj šećera može biti do 10% m/m u gotovom proizvodu;
9) da je sadržaj metanola najviše 250 mg/l;
10) da je sadržaj sorbinske kiseline najviše 150 mg/l.

Čl. 79-81*

(Prestali da važe)

III Završne odredbe

Član 82

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jaka alkoholna pića i ostala alkoholna pića („Službeni list SRJ“, br. 4/2003).

Član 83

Ovaj pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SCG“.

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 10.895

  Koji zakoni važe sada 2019.-e godine, kada su u pitanju vina koja se prave od nekog voća ( kupina na primer )?

  Koji zakoni važe za vina koja nisu ni od grožđa, a ni od voća, da bi se mogli proizvoditi legalno i deklarisati?

  U inostranstvu, postoje mnoga vina koja nisu ni od voća, ni od grožđa ( koje je takođe voće ).

Odgovor na: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">