Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način numerisanja, skraćenice i simboli na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala.

Član 2.

Ambalaža se identifikuje prema fizičko-hemijskim osobinama ambalažnih materijala.

Sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala zasniva se na numerisanju (označavanje brojevima) i upotrebi slovnih skraćenica za svaki ambalažni materijal (plastika, papir i karton, metal, drveni materijali, tekstilni materijali, staklo i višeslojni materijali).

Sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala dat je u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ambalaža koja se može ponovno upotrebiti ili je ponovno iskoristiva reciklažom materijala označava se posebnim simbolima.

Simboli označavanja amabalaže koja se ponovo upotrebljava ili je ponovno iskoristiva reciklažom dati su u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj: 110-00-95/2009-05 U Beogradu, 21. avgusta 2009. godine

MINISTAR

Dr Oliver Dulić

Prilog 1. – Sistem identifikacije i označavanja ambalaže

Brojčana oznaka i skraćenica za plastiku

SKRAĆENICA* BROJČANA OZNAKA
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilen velike gustine HDPE 2
Polivinil hlorid PVC 3
Polietilen male gustine LDPE 4
Polipropilen PP 5
Polistiren PS 6

Brojčana oznaka i skraćenica za papir i karton

SKRAĆENICA BROJČANA OZNAKA
Valovita lepenka (karton) PAP 20
Ravna lepenka (karton) PAP 21
Papir PAP 22

Brojčana oznaka i skraćenica za metale

SKRAĆENICA BROJČANA OZNAKA
Èelik FE 40
Aluminijum ALU 41

Brojčana oznaka i skraćenica za drvene materijale

SKRAĆENICA BROJČANA OZNAKA
Drvo FOR 50
Pluta FOR 51

Brojčana oznaka i skraćenica za tekstilne materijale

SKRAĆENICA BROJČANA OZNAKA
Pamuk TEX 60
Juta TEX 61

Brojčana oznaka i skraćenica za staklo

SKRAĆENICA BROJČANA OZNAKA
Bezbojno staklo GL 70
Zeleno staklo GL 71
Smeðe staklo GL 72

Brojčana oznaka i skraćenica za višeslojne(kompozitne**) materijale

SKRAĆENICA* BROJČANA OZNAKA
Papir i karton/raznovrsni metali 80
Papir i karton/plastika 81
Papir i karton/aluminijum 82
Papir i karton/beli lim 83
Papir i karton/plastika/aluminijum 84
Papir i karton/plastika/aluminijum/beli lim 85
Plastika/aluminijum 90
Plastika/beli lim 91
Plastika/raznovrsni metali 92
Staklo/plastika 95
Staklo/aluminijum 96
Staklo/beli lim 97
Staklo/raznovrsni metali 98

* Skraćenice se pišu samo velikim slovima. ** Višeslojna (kompozitna) ambalaža: C / skraćenica preovladavajućeg materijala

Prilog 2. – Simboli označavanja ambalaže

a) Ambalaža koja se može ponovno upotrebiti

b) Ambalaža koja je ponovno iskoristiva reciklažom materijala

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">