Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se veterinarsko-sanitarni uslovi u pogledu: lokacije, uslova izgradnje, opreme, uslova prodaje i uslova za rad veterinarske inspekcije u objetima za prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari i sl.).

Član 2.

Lokacija za izgradnju objekata iz člana 1. ovog pravilnika mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je na izdvojenom prostoru pijace, odnosno vašara,
2) da je zaštićena od zagađivanja materijama i mirisima koje nose glavni vetrovi i
3) da ima objekte za prodaju proizvoda životinjskog porekla i prostoriju za rad veterinarske inspekcije.

Član 3.

Objektima za prodaju proizvoda životinjskog porekla, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se:

1) stalni objekti na pijacama i
2) privremeni objekti na vašarima, ulicama, izletištima i sl.

Član 4.

Stalni objekti na pijacama mogu biti:

1) zatvorene prostorije sa odgovarajućom opremom;
2) vitrine na otvorenim prostorijama i
3) tezge na otvorenim prostorijama.

Privremeni objekti mogu biti, kiosci, autoprikolice i sl.

Član 5.

Prodaja proizvoda životinjskog porekla i to: mesa, mleka i proizvoda od mesa i mleka koji nisu u originalnom pakovanju, može se obavljati samo u zatvorenim prostorijama ili u vitrinama.

Prodaja proizvoda životinjskog porekla iz stava 1. ovog člana u originalnom pakovanju kao i prodaja ostalih proizvoda životinjskog porekla, može se vršiti i na tezgama.

Član 6.

Originalnim pakovanjem proizvoda životinjskog porekla u smislu ovog pravilnika smatra se određena količina proizvoda upakovana u proizvodnom objektu pod propisanim uslovima i na propisani način.

Član 7.

Zatvorene prostorije za prodaju proizvoda životinjskog porekla moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) podovi treba da su od čvrstog nepropustljivog materijala otpornog na so, organske kiseline i sredstva za dezinfekciju, da nisu klizavi i da imaju padove prema slivnicima;
2) zidovi treba da budu obloženi vodootpornim materijalom bele boje do visine najmanje 2 metra. Iznad ove visine površine zidova i tavanice moraju biti glatke i obojene svetlim bojama;
3) prozori i vrata moraju biti izgrađeni od materijala otpornih na vlagu i sredstva za dezinfekciju;
4) da imaju zaštitu od prodora insekata koja se sastoji od uređaja za automatsko zatvaranje vrata i zaštitnih mreža na prozorima koji se otvaraju;
5) da imaju potreban broj uređaja za pranje ruku, sa tekućom hladnom i toplom vodom, sredstvima za pranje ruku, papirnim ubrusima i posudom za sakupljanje upotrebljenih ubrusa;
6) da imaju slivnike na podu za sakupljanje otpadnih voda sa uređajima za sprečavanje vraćanja neprijatnih mirisa i prodora glodara iz kanalizacije;
7) izvori veštačkog osvetlenja treba da omogućavaju intenzitet svetla od 550 luksa na visini proizvoda izloženih prodaji;
8) da imaju tezge koje ispunjavaju uslove iz člana 8. ovog pravilnika.

Član 8.

Vitrine sa ili bez uređaja za hlađenje, treba da budu izgrađene od materijala koji ne korodira, otpornog na vlagu i sredstva za dezinfekciju i da ima glatke površine. Unutrašnjost vitrine treba da bude zaštićena od spoljašnjih uticaja.

Zidovi vitrine treba da budu od providnih materijala koji se lako održavaju i obezbeđuju zaštitu od spoljašnjih uticaja.

Tezge moraju da budu glatkih površina i da se lako održavaju.

Član 9.

Objekti iz člana 3. ovog pravilnika, ukoliko su postavljeni na otvorenim prostorima, moraju da imaju zaštitu od atmosferskih padavina. Ova zaštita (krov) mora da štiti površinu tezge odnosno vitrine u uvećanju za 0,75 m sa obe uzdužne strane objekta.

Član 10.

Privremeni objekti iz člana 3. ovog pravilnika (kiosci, autoprikolice i sl.) treba da imaju ravne podne i zidne površine od materijala otpornih na vlagu i sredstva za dezinfekciju.

Oprema objekata iz stava 1. ovog člana mora biti izrađena od materijala koji ne korodira, glatkih površina i koji je otporan na vlagu i sredstva za dezinfekciju.

Član 11.

Posude sa poklopcima u kojima se proizvodi životinjskog porekla izlažu prodaji moraju biti izrađene od materijala pogodnog za pranje i dezinfekciju (nerđajući čelik, emajlirane, termostabilna plastika, staklo i porcelan) neoštećene, glatkih površina i bez rubova i površina teško pristupačnih za čišćenje.

Uslove iz stava 1. ovog člana treba da ispuni i pribor za razmeravanje (hvataljke, nož, kašika, oprema za merenje).

Član 12.

Objekti za prodaju proizvoda životinjskog porekla na pijaci, odnosno na vašarištu moraju da ispunjavaju uslove za rad veterinarske inspekcije, i to:

1) da imaju prostoriju za rad inspektora, koja se može zaključavati, i
2) da imaju posuda sa poklopcima.
Prostorija iz stava 1. tačka 1. ovog člana mora da ima:
1) kancelarijski sto sa 2 stolice;
2) frižider za čuvanje uzoraka;
3) najmanje 2 slobodna električna priključka;
4) dvodelni garderobni ormar;
5) lavabo za pranje ruku sa toplom i hladnom vodom, sredstvima za pranje, papirnim ubrusima i posudom za otpatke (sa poklopcem);
6) sredstva za dekarakterizaciju proizvoda životinjskog porekla neupotrebljivih za javnu potrošnju;
7) izvor veštačkog osvetljenja jačine 550 luksa i
8) peć, odnosno uređaj za zagrevanje prostorije.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">