Reklama

Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrsta i godišnja količina ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje amablažnim otpadom.

Član 2.

Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi propisano upravljanje ambalažnim otpadom, ako ukupna količina ambalažnih sirovina (staklo, papir, karton i višeslojna ambalaža sa pretežno papir­kartonskom komponentom, metal, plastika, drvo, ostali ambalažni materijali) korišćenih za upakovanu robu koju stavljaju u promet, u toku jedne kalendarske godine ne prelazi količinu od 1000 kg.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-97/2009-05 U Beogradu, 21. avgusta 2009. godine

MINISTAR

Dr Oliver Dulić

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">