Reklama

Poštovane dame i gospodo,
Posebno nam je zadovoljstvo da najavimo

20. SAJAM EKOLOGIJE

U organizaciji Jadranskog sajma, koji će se održati od 3. do 5. aprila 2014 godine u Budvi. Izložba u svom jubilarnom izdanju nastavlja tradiciju promocije zdrave hrane, naprednih tehnologija, zdravih stilova života, te prezentovanja inovativnih rješenja, strategija, projekata, proizvoda, opreme i uređaja za očuvanje životne sredine.

Specijalizovana poslovna manifestacija, koja već dvije decenije promoviše ekološku svijest namijenjena je kompanijama i institucijama u čijem fokusu je održivi razvoj i zaštita životne sredine, te proizvođačima i ponuđačima opreme za reciklažu, zbrinjavanje i selektovanje otpada, zaštitu prirode i upravljanje prirodnim resursima.

U saradnji sa kreatorima politike ekologije – resornim ministarstvima, agencijama, institucijama i stručnim pojedincima kreiraćemo tematske programe koncipirane kao podrška Vašem učešću i poboljšanju poslovnih rezultata.

Jadranski sajam učesnicima nudi povoljne uslove izlaganja koji su naglašeni u prijavi-ugovoru.

Za dodatne informacije, sugestije i predloge saradnje možete nas kontaktirati na telefon, 033-410-405 ili na e-mail marketing@jadranskisajam.co.me

Želeći Vam uspješan nastup na 20. Sajmu ekologije srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,
Nada Mirjanić
Projekt menadžer

A.D. JADRANSKI SAJAM, 85310 Budva, Trg Slobode 5, Crna Gora | Tel: +382 33 410 405, Fax. +382 33 452 132,
e-mail: marketing@jadranskisajam.co.me

EKOLOGIJA 2014. PRIJAVA