Poštovana gospodo,

Pozivamo Vas da uzmete učešće na 10. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa, ECOFair 2013 koji će se održati u periodu od 9 -12. oktobra 2013. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije.

Na sajmu ECOFair već tradicionalno učestvuju najvažnije firme i institucije iz oblasti zaštite životne Srbije a učvršćena je i njegova pozicija kao regionalnog lidera i mesta okupljanja firmi iz regiona jugoistočne Evrope.

Pored izlagačkog dela Sajam ECOFair ima izuzetno bogat i aktuelan Prateći stručni program sastavljen od konferencija, aktuelnih predavanja, okruglih stolova.

U prilogu Vam dostavljam izlagački materijal i molimo da, ukoliko donesete odluku da izlažete, Prijavu za učestvovanje čitko popunite i pročitate odredbe na njenoj poleđini. Nakon overe, zajedno sa profakturom, poslaćemo Vam jedan primerak Prijave koji predstavlja naš međusobni ugovor.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na E-mail: visnja.zivulj@sajam.rs; aleksandra.nikolic@sajam.rs; kao i na telefone: 00 381 11 2655 202 i tel./fax 2655 305.
Zahvaljujem na saradnji i srdačno Vas pozdravljam,

POSLOVNICA SAJMOVA ENERGETIKEI EKOLOGIJE
Višnja Živulj Šef proslovnice

Ecofair 2013 – prijava

Prospekt Ecofair 2013