Posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Srbiji predstoje sveobuhvatne pripreme i pregovori o pristupanju ujedinjenoj Evropi.
iskustva 12 zemalja koje su u Evropsku uniju ušle 2004. i 2008. godine, i Hrvatske koja će 2013. godine postati 28. članica evropske porodice naroda, ukazuju da je agroprivreda oblast u kojoj su pregovori najsloženiji i najdelikatniji, a pripreme najtemeljnije – od popisa u poljoprivredi, preko harmonizacije regulative, izgradnje institucija, edukacije kadrova, do korišćenja pretpristupnih IPA fondova.

Da bi se što adekvatnije prilagodila zajedničkoj agrarnoj politici EU i bolje pozicionirala na međunarodnom tržištu, Srbiji su, pre svega, neophodni nova strategija razvoja agroprivrede, kao krovni dokument koji bi usvojio parlament, i podsticajniji agrarni budžet.

Stoga je ovogodišnji, drugi, Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu” posvećen dosadašnjim tendencijama, sadašnjem stanju, predstojećim izazovima, rizicima i perspektivama prilagođavanja agroprivrede Srbije u najzahtevnijoj fazi perioda pristupanja Evropskoj uniji.

UČESNICI FORUMA:

Članovi upravnih i nadzornih odbora, generalni direktori i menadžeri poljoprivrednih, prehrambenih kompanija i zadruga, individualni poljoprivredni proizvođači, predstavnici države i struke, trgovinskih lanaca, banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih kuća.

TEME:

Koji su glavni pravci reformi i tranzicije agroprivrede u zemljama Evropske unije i kako da se Srbija što bolje uklopi u zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP) EU?
Kakva je strategija razvoja agroprivrede i kakva je agrarna politika potrebna Srbiji od 2013?
Šta su iskustva tranzicionih zemalja u oblasti agroprivrede u pregovorima na putu od kandidata do člana EU?
Kako da agroprivreda Srbije uspešnije nego do sada primeni sporazume sa Evropskom unijom?
Kako što bolje iskoristiti proizvodne potencijale za veći izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i bolje pozicioniranje na regionalnom i evropskom tržištu?
Kako da porodična gazdinstva udružena u zadružnom sektoru povećaju obim proizvodnje i konkurentnost robe?
Kako da domaći proizvođači osvoje evropske trgovinske lance?
Kako privući što više investicija u poljoprivredu?
Kako objediniti aktivnosti državnih institucija, sektorskih organizacija i različitih grupa proizvođača u nastupu srpske agroprivrede na međunarodnom tržištu?
Kako poboljšati finansiranje zadruga i malih i srednjih preduzeća u agrobiznisu?
Na koliki i kakav agrarni budžet može da računa poljoprivreda Srbije u narednim godinama?
Kako osiguranjem u poljoprivredi stvoriti uslove za sigurnije privređivanje?

ORGANIZATOR FORUMA:

Ekonomski institut i Društvo agrarnih ekonomista Srbije

OČEKIVANJA:

Da zajednički analiziramo stanje, izazove, šanse i perspektive i, koristeći najbolju praksu, predložimo rešenja u cilju davanja preporuka za kreiranje nove strategije i agrarne politike Srbije, a radi adekvatnijeg prilagođavanja, što boljeg korišćenja potencijala i jačeg pozicioniranja agroprivrede Srbije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i na tržištu EU.

Kontakt:

Za programska pitanja
Vesna Jeličić
Specijalni savetnik za komunikacije
vesna.jelicic@ecinst.org.rs
+381 11 3613 562

Za marketing
Tanja Paunović
Saradnik za komunikacije
tanja.paunovic@ecinst.org.rs
+381 11 3613 049

Za prijave
Darija Sušić
Saradnik za komunikacije
darija.susic@ecinst.org.rs
+381 11 3613 049