Reklama

Organizatori Forum Kvaliteta i Privredna komora Srbije

Pod pokroviteljstvom

Ministarstva pravde
Ministarstva rudarstva i energetike
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
Ministarstva za infrastrukturu

održava se druga regionalna naučno-stručna
Konferencija pod nazivom:

Eko Justus II

Pravo
i zaštita životne sredine
u privredi i praksi

Osnovne teme i ciljevi

U cilju uspešne razmene saznanja i iskustava iz ove oblasti, na Konferenciji će se obrađivati sledeće teme:

I Pravna nauka i praksa, stub održivog razvoja

II Osnovna regulativa EU u oblasti zaštite životne sredine kao uslov približavanja i pridruživanja EU

III Uloga pravosuđa u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine

IV Značaj i uloga državne uprave, bankarstva i osiguranja u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine

V Stepen i obim potreba za regulativom u oblasti zaštite životne sredine i njena primena u:
• elektroprivredi,
• rudarstvu,
• građevinarstvu,
• poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu,
• petrohemijskoj i hemijskoj industriji,
• farmaceutskoj industriji,
• industriji gasa,
• industriji metala i nemetala,
• zdravstvu i dr.

VI Iskustva država članica EU i zemalja u tranziciji u primeni regulative u oblasti zaštite životne sredine

VII Mesto i uloga velikih privrednih sistema u radu na regulativi u oblasti zaštite životne sredine

VIII Regulativa o upravljanju otpadnim materijalima sa osvrtom na njihovu primenu u infrastrukturnim projektima

IX Okrugli sto: Primena novih zakona u oblasti životne sredine – dejstva zakona na privredne subjekte i problemi u njihovoj primeni; iskustva pravosudnih organa i organa državne uprave

PRELIMINARNI PROGRAM

Ponedeljak, 14. jun 2010. godine

12 00 – 18 00 h Registracija učesnika
18 30 h Koktel dobrodošlice
20 00 h Zajednička večera

Utorak, 15. jun 2010. godine

09 00 – 09 30 h Pozdravni govori
09 30 – 10 00 h Uvodni referati
10 00 – 10 30 h Pauza za kafu
10 00 – 12 30 h Izlaganja odabranih radova
13 00 h Izlet sa ručkom u Hajdukovu na «Majkinom salašu»
20 00 h Zajednička večera

Sreda, 16. jun 2010. godine

08 00 – 12 00 h Izlaganja odabranih radova
12 00 h Segedin, Mađarska – Obilazak znamenitosti grada i poseta prehrambenoj kompaniji «PICK Szeged»

Četvrtak, 17. jun 2010. godine

09 00 – 11 00 h Izlaganje odabranih radova
11 00 – 11 30 h Pauza za kafu
11 30 – 14 00 h Izlaganje odabranih radova
14 00 – 16 00 h Pauza za ručak
16 00 – 19 00 h Izlaganje odabranih radova
20 00 h Svečana večera

Petak, 18. jun 2010. godine

09 00 – 11 00 h Izlaganje odabranih radova
11 00 – 11 30 h Pauza za kafu
11 30 – 13 00 h Izlaganje odabranih radova
13 00 – 13 30 h «Okrugli sto»
13 30 – 14 00 h Donošenje zaključaka
14 00 h Zatvaranje Konferencije

Organizatori

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Konferenciju organizuju:
• Forum Kvaliteta sa svojim članicama
• Privredna komora Srbije
• JP Elektroprivreda Srbije
• MH Elektroprivreda Republike Srpske

Poziv autorima

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike zakonodavstva, pravnih institucija, ekologe, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i ostale eksperte koji se bave sistemom zaštite životne sredine, da svojim saopštenjima o dosadašnjem radu i istraživanjima, kao i aktivnim učešćem u radu Konferencije, doprinesu uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Imajući u vidu aktuelne društvene promene i globalizaciju s jedne strane, a sa druge, tehničko-tehnološki razvoj, uloga prava, finansija i osiguranja u sistemu zaštite životne sredine u privredi i praksi uopšte, svakim danom postaje sve dominantnija i praktično neizbežna, bilo da se radi o potrebi ili pak o “nametnutoj” obavezi.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Prijava radova i dostava apstrakta do 15. april 2010,
Dostava kompeltnih radova do 15. maj 2010,
Kompletne radove slati isključivo elektronskom poštom na adresu: forumkvaliteta@eunet.rs

Prijava učešća

Zainteresovani predstavnici zakonodavstva, pravnih institucija, ekolozi, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i ostali eksperti koji se bave ukupnim sistemom bezbednosti i zaštite, svojim učešćem u radu Konferencije doprineće uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Prijave učešća dostavljaju se elektronskom poštom
na adresu Sekretarijata FORUMA KVALITETA:
forumkvaliteta@eunet.rs

Ostale informacije

1. Vreme održavanja
Od 14 do 18. juna 2010. godine.

2. Mesto održavanja
Palić, garni hotel “PARK” i depandans hotel “JEZERO”.

3. Rezervacija smeštaja
«KOLUBARA-TURS»
tel/fax: 011 8122 183; 011 8123 323
e-mail: kolturs@sezampro.rs

4. Troškovi boravka
Cenovnik boravka u hotelima*

Soba Cena po osobi, RSD Cena se odnosi na pun pansion, boravišnu taksu i osiguranje po osobi za 5 dana i 4 nocenja.
1/1 20.880
1/2 17.828
Apartman 1/2 24.820

5. Kotizacija

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Konferenciej i iznosi:

5.1 za uplate do 15. maja 2010. godine: ………………………… 120 EUR
5.2 za uplate posle 15. maja 2010. godine: ……………………… 140 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate)

Plaćanje u RSD ili EUR (za inostrane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat FORUMA KVALITETA.

Uplaćena kotizacija učesnicima obezbeđuje:
• Učešće u radu Konferencije
• Identifikacioni bedž
• Zbornik referata (CD, dostava nakon održane Konferencije)
• Učešće na koktelu dobrodošlice
• Izlet sa zajedničkom večerom na «Majkinom salašu», Hajdukovo
• Segedin, Mađarska – Obilazak grada i poseta kompaniji «PICK Szeged»
• Osveženje u pauzama

Sekretarijat:

FORUM KVALITETA
Tel/fax: 011 355 9106
Mob: 063 8757 934
e-Mail: forumkvaliteta@eunet.rs