EHEDG sekcija Srbije u saradnji sa FINS-om i Tehnološkim fakultetom
organizuje predavanje-infodan

„EVROPSKE GRUPE ZA HIGIJENSKI INŽINјERING I DIZAJN“ (EHEDG)

EHEDG je svetski konzorcijum proizvođača opreme, prehrambene industrije, istraživačkih organizacija, a osnovan je 1989. godine sa cilјem da promoviše higijensku proizvodnju tokom prerade i pakovanja prehrambenih proizvoda. Glavni cilј je promovisanje zdravstveno bezbedne hrane kroz pobolјšanjehigigijenskoginženjerstvaidizajna usvimaspektimaproizvodnjehrane.Aktivnopodržava evropske zakone koji zahtevaju da rukovanje, priprema, prerada i pakovanje hrane budu pod uticajem najvišeg stepena higijenskihmerazamašineiobjekte.

Prezentacija će se održati 27. septembra 2013. godine (petak) u prostorijama FINS-a Bulevar cara Lazara 1, u prostorijama edukacionog centra (III) sprat sa početkom u 11.00 časova.

EHEDG

Molim Vas da prisustvo potvrdite do 26.septembra (četvrtak) na sledeće kontakte:
EHEDG Srbije: miomir.niksic@gmail

FINS: ivana.cabarkapa@fins.uns.ac.rs, bojana.kokic@fins.uns.ac.rs ili telefon 021/ 485-3822
Tehnološki fakultet,: cveled@uns.ac.rs