Predmet: Program privredno-kulturne manifestacije

„Hrana i proizvodnјa Srbije“

Vreme održavanja :

Period od 19.11.2013. do 23.11.2013. godine
Svečani koncert i akademija 25.11.2013. godine ( završetak manifestacije i obeležavanje dana prisajedinjenja Vojvodine Srbiji )

1. ponedelјak 18.11.2013. godine , pripreme štandova za izlagače i organizovanje manifestacije u saradnji sa organizatorima i učesnicima manifestacije FESTIVAL ZIMNICE ( Javno preduzeće SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA )

2. utorak 19.11.2013. godine , u prpodnevnim satima svečano otvaranje manifestacije uz prikladan kulturni program sa temom kulture i tradicije Srbije . U večernjim satima predavanje za izlagače i goste na temu proizvodnja hrane i njena priprema u Srbiji. U okviru predavanja i kulturno umetnički program sa predstavlјanjem kulture i tradicije zemalјa prijatelјa ( sa kojima grad Novi Sad ima specijalne veze gradovi prijatelјstva ) i kulture i tradicije Srbije

3. sreda 20.11.2013. predstavlјanje proizvoda izlagača i učesnika na manifestaciji , tokom dana i kulturno umetnički program ( kultura , istorija i običaji Srbije i drugih zemalјa prijatelјa ) . U popodnevnim satima stručno predavanje na temu proizvodnje i prerade hrane , zakonska regulativa kod prodaje i izvoza ) , kulturno obrazovni program u okviru predavanja .

4. četvrtak 21.11.2013. predstavlјanje proizvoda izlagača i učesnika na manifestaciji , uzorkovanje proizvoda iz ponude izlagača da bi se izvršila procena i stručno mišlјenje komisije , vezano za autentično poreklo , kvalitetu i sugestije za pobolјšanje proizvodnje i kvalitete proizvoda . Kulturni program ( dokumentarni film iz opusa festivala BDENјE DUŠE , muzičko censki program iz opusa dela srpskih pisaca i kompozitora ) . U popodnevnim satima stručno predavanje od strane profesora Novosadskog Univerziteta i predavača od strane gostiju . U okviru predavanja i kulturni program ( muzika , stvaralaštvo i tradicija Srbije i zemalјa prijatelјa )

5. petak 22.11.2013. predstavlјanje proizvoda izlagača i učesnika na manifestaciji , Kulturni program za posetioce manifestacija i učesnika izlagače ( mini koncert muzike iz Srbije i zemalјa prijatelјa ) , Audio-video prezentovanje turističke i geografske karakteristike Srbije . Pregled proizvoda od strane stručne komisije iz domena zanatske proizvodnje malih serija sa velikom kvalitetom proizvoda , sugestije na pobolјšanju kvaliteta i autentičnosti ponude . Pregled i uzorkovanje će izvršiti stručna komisija . U popodnevnim satima predavanja na temu proizvodnje i prerade hrane , proizvodnja iz domena zanatske proizvodnje malih serija sa velikom kvalitetom proizvoda , zakonska osnova i uslovi za plasman proizvoda u zemlјi i inostranstvu . U okviru predavanja kulturno umetnički program ( izložba NAŠA FRUŠKA GORA – manastiri Fruško Gore nekad i sad ) , muzički program sa delovima muzičke predstave KO SU SRBI ILI SEOBE , deo opusa kulture drugih naroda i zemalјa .

6. subota 23.11.2013. predstavlјanje proizvoda izlagača i učesnika na manifestaciji , odabir proizvoda koji predstavlјaju najautentičniji proizvod iz Srbije , odabir proizvoda i izlagača koji su postigli najveći domen u kvaliteti ponude , odabir i proglašenje proizvoda i izlagača sa najbolјom ponudom u domenu izvoznog potencijala , odabir najbolјe turističke destinacije sa stanovništva autentičnosti Srbije , odabir destinacije sa najvećim istorijsko – kulturnim znamenitostima , odabir turistčko –kulturne manifestacije sa najbolјom ponudom i autentičnosti iz Srbije ( kao što su razne manifestacije u spremanju hrane i pića , održanje tradicije i običaja , kulturno-istorijske znamenitosti ) . Dodela priznanja učesnicima manifestacije i nagrađenim učesnicima . U toku prepodneva kulturni program za učesnike i posetioce manifestacije ( kultura i tradicija Srbije i zemalјa prijatelјa ) . U popodnevnim satima svečana Akademija sa uvodnim predavanjima na temu organizovanja proizvođača i nastupa na trećim tržištima . U okviru akademije kulturni program ( dokumentarni film iz opusa festivala BDENјE DUŠE , muzički deo , pozorišni deo , literalni deo ) Zatvaranje izložbenog programa manifestacije i uručenje nagrada i plaketa za učestvovanje na manifestaciji .

7. 25.11.2013. U večernjim satima svečana akademija posvećena danu prisajedinjenja Vojvodine Srbiji i odluka Velike Narodne skupštine od 25.11.1918. Kulturno istorijski program sa motivima kulture , istorije i tradicije Vojvodine i Srbije
( dokumentarni film sa pomenutom tematikom , muzički deo , pozorišni i literalni )

Uručenje zahvalinica gostima manifestacije i zaslužnim pojednicima koji su omogućili organizovanje i održavanje manifestacije HRANA I PROIZVODNјA SRBIJE .

NAPOMENA:

Celokupna manifestacija je takođe prodajnog sadržaja gde učesnici mogu ponuditi svoje proizvode posetiocima manifestacije .
Program manifestacije biće snimlјen i pripremlјen katalog učesnika a taj materijal poslat u ministarstvo za trgovinu zemalјa gostiju . Na ovaj način namera nam je da se uspostave što brži kontakti između potencijalnih ino kupaca i naših proizvođača .

Program osmišlјen i biće realizovan od strane Udruženja „OMLADINSKI POKRET SRBIJE“ i GRADSKE UPRAVE ZA PRIVREDU GRADA NOVOG SADA a u saradnji sa Javnim preduzećem SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA .

S poštovanjem ,

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU NOVI SAD “OMLADINSKI POKRET SRBIJE”
Dušan Tubić Jovica Petrović

„OMLADINSKI POKRET SRBIJE“
Ul.Milenka Grčića 11
NOVI SAD

Tel.021/6519 102 ; 061/236 03 79
e-mail: omladinski.pokret.srbije@gmail.com

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU NOVI SAD

Ul. Rumenačka 110
Tel.021/6614 085 ; 6624 282

Poziv-sajam hrane (opšti)