Reklama


Udruženje studenata tehnike Evrope BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna i apolitička studentska organizacija koju sačinjavaju i vode isključivo studenti. Čini je 89 Lokalnih BEST Grupa na isto toliko univerziteta u 30 zemalja širom Evrope. Svaka od ovih grupa ima svoj lokalni izvršni odbor i organizuje brojne lokalne i internacionalne BEST aktivnosti. U BEST-u je angažovano približno 900 000 studenata sa oko 2000 aktivnih članova širom Evrope. Studentima se pruža mogućnost da postanu internacionalno orjentisani kroz lično usavršavanje u kulturološki raznolikom okruženju. Glavni prioritet BEST-a je povezivanje univerziteta, studenata i kompanija.

Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Novi Sad osnovano je 2005. godine sa akcentom na međunarodnoj saradnji sa drugim lokalnim BEST grupama. Preko 150 naših studenata posetilo je neki od evropskih univerziteta kako bi pohađali akademske kurseve i seminare, ili prisustvovali nekom od neformalnih skupova namenjenih razmenjivanju iskustava i upoznavanja sa drugim kulturama. Doveli smo preko 250 stranih kolega u Novi Sad, uverili ih u kvalitet našeg obrazovanja, lepote Novog Sada i Srbije. Takođe, ostvarena je saradnja sa mnogim studentskim organizacijama na Univerzitetu.

Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Novi Sad, od 22. do 29. maja 2011. godine, organizuje međunarodni akademski kurs na temu prehrambene tehnologije “MEET WHAT YOU EAT”. Učesnici kursa će kroz niz interaktivnih predavanja, radionica i stručnih poseta kompanijama imati priliku da se upoznaju sa osnovama funkcionalnih i nutritivnih svojstava hrane koja se svakodnevno konzumira. Takođe, želja nam je i da učesnicima prikažemo našu zemlju kao jednu modernu sredinu, u kojoj mladi ljudi vode računa o stilu sopstvenog života, a samim tim i o svojoj budućnosti. Na kursu će učestvovati 25 studenata sa više od 15 evropskih univerziteta, kao i studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Realizacijom ovog projekta studenti sa našeg Univerziteta imaće priliku da od svojih inostranih kolega saznaju na koji način se na evropskim univerzitetima pristupa problematici proizvodnje hrane, koji su novi trendovi u ovoj oblasti u zemljama iz kojih učesnici dolaze, kao i da kroz timski rad uoče prednosti rada u multikulturalnoj sredini.

Predavanja će izvoditi tim eminentnih profesora sa Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Više informacija možete naći na internet sajtu organizacije – www.bestns.org.rs, ili putem e-mailanovisad@best.eu.org