Novosadski sajam, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Evropskom mrežom preduzetništva u Srbiji – Privrednom komorom Srbije i Univerzitetom u Novom Sadu Vas pozivaju da uzmete učešće u međunarodnim poslovnim susretima – AgroB2B@NSFair koji će se organizovati u okviru Sajma polјoprivrede u Novom Sadu, 22. maja 2013. godine na Novosadskom sajmu.

Međunarodni poslovni susreti imaju za cilј da dodatno pomognu domaćim firmama da lakše i brže dođu do ino-partnera u okviru sajma. Firme koje se prijave, dobijaju mogućnost da sami izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju. Na osnovu ovog izbora, organizator svakom od učesnika dodelјuje spisak sastanaka, sa tačno određenim mestom, vremenom i informacijom o potencijalnim partnerom, nekoliko dana unapred.

Osnovna cilјna grupa jesu proizvođači i trgovci hrane i piće, međutim događaj je otvoren i za povezane sektore poput: polјoprivredna mehanizacija, đubrivo i zaštita bilјa, pakovanja, polјoprivreda kao izvor obnovlјivih izora energije, oprema za proizvodnju i preradu hrane, primenjene nauke i istraživanja itd. AgroB2B@NSFair želi da podstakne poslovnu saradnju izraženu kroz veći obim razmene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i saradnju u oblasti razmene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

Međunarodni polјoprivredni sajam u Novom Sadu je najveći agrobiznis događaj u Srbiji i regionu. Jedan je od 5 vodećih sajmova u Evropi i 10 u svetu, prema podacima Eichberg Ag Trade Show Report iz 2010. godine. Ovogodišnji sajam proslaviće osam decenija uspešnog rada okuplјanjem najznačajnijih pojedinaca, udruženja i kompanija iz oblasti polјoprivrede i povezanih grana koji će predstaviti proizvode i usluge iz više od 50 zemalјa sveta. Zemlјa partner je Hrvatska.

Učešće na događaju je besplatno, a učesnici moraju sami sebi obezbediti ulaznicu za sajam i pokriti eventualne troškove prevoza i smeštaja u Novom Sadu.

Dnevni red

09,30 – 10,00 Registracija
10,00 – 10,30 Pozdravni govori organizatora
10,30 – 11,45 Plenarni deo: “Međunarodni projekti u službi podizanja nivoa konkurentnosti
12,00 – 14,30 Poslovni susreti – prvi deo
14,30 – 15,30 Pauza za ručak
15,30 – 18,00 Poslovni susreti – drugi deo

Prijavu za međunarodne poslovne susrete

AgroB2B@NSFair

možete izvršiti preko linka u tekstu ispod:

http://agrob2b-nsfair.talkb2b.net/home/index/Home
Više informacija i registracija za potencijalne izlagače na Međunarodnom polјoprivrednom sajmu možete pronaći na veb stranici sajma.

Kontakt osoba: Marko Kovačević
Privredna komora Srbije
Tel: +381 11 3300 928
E-mail: een@pks.rs