Beograd, 11. april 2012.
Domaćin: Privredna komora Srbije ‐ PKS
NTPS program
Akademija inženjerskih nauka Srbije ‐ AINS

NTPS forum 3
NACIONALNE TEHNOLOŠKE
PLATFORME SRBIJE
INDUSTRIJA ZNANJA
novi scenario ZA i SA za 2030

Akademija inženjerskih nauka Srbije, Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd, SRBIJA;
Telefon: +381 11 2620385; e‐mail: sekretar@ntp.rs

Sveobuhvatna i sistemska reindustrijalizacija ekonomije je jedini, dugoročno održiv scenario za izlazak Srbije iz krize i pokretanje nove spirale društvenog razvoja. Srbija mora da deblokira svoje kreativne potencijale i okrene
se stvaranju i proizvodnji. Društvo bazirano na znanju je prazan koncept bez ekonomije bazirane na znanju, a ekonomija bazirana na znanju je neostvariva bez industrije bazirane na znanju. Zato proces obnove i transformacije industrijskog sistema Srbije treba da bude usmeren ka izgradnji industrije znanja. Osnova industrije znanja nalazi se u drugačijem razumevanju tehnologije. Suština je u tome da tehnologija poseduje dualnu prirodu: tehničku i društvenu. Prvu smo odbacili, a druga je ostala neotkrivena. Industrija znanja prepoznaje i koristi ovaj dualizam, odnosno ona počiva na konceptu suma tehnologije.

Naša kolektivna nesposobnost da koristimo tehnologiju za rešavanje društvenih izazova i prioriteta je ishodište značajnog ekonomskog i društvenog zastoja u razvoju Srbije. Nacionalne tehnološke platforme Srbije – NTPS. Program, je zasnovan na konceptu suma tehnologije. To je sveobuhvatni program Akademije inženjerskih nauka Srbije za oporavak i transformaciju tehnoloških osnova domaće industrije kroz intenziviranje interaktivnih procesa u trouglu razvoja, koji čine: istraživanje – industrija – investicije. NTPS program je izveden iz programa Evropskih tehnoloških platformi i ima dugoročni strateški karater. NTPS program je uključen u aktuelnu strategiju i politiku razvoja industrije Srbije do 2020. godine.

Program:

10:30 – 11:30 Registracija učesnika
11:30 – 12:00 Pozdravne reči, otvaranje skupa Kovacevic, B., Rektor BU, Predsednik Akademije inženjerskih nauka Srbije
Bugarin, M., Predsednik Privredne komore Srbije
Otvaranje foruma: Predstavnik Vlade Republike Srbije
Sesija 01 REFERATI PO POZIVU
12:00 – 12:30 UR-01 Petrović, P.B., Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademija inženjerskih nauka Srbije,
AINS NTPS PROGRAM – Tehnološki okvir za stvaranje industrije znanja
12:30 – 13:00 UR-02 Djuričin, D., Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Savez ekonomista Srbije,
SZS HARMONIJA ZA PROIZVODNJENJE I TROŠENJE
13:00 – 13:30 UR-03 Spasojević, T., Predsednik Holding kompanije ITM Group, Udruženje korporativnih direktora Srbije
MENADŽMENT SUMA TEHNOLOGIJE
13:30 – 14:00 UR-04 Džagić, V., Podpredsednica Privredne komore Srbije,
PKS TRANSFORMACIJA INDUSTRIJSKOG SISTEMA SRBIJE
14:00 – 14:30 Kafe pauza
Sesija 02 NTPS Radionica: INDUSTRIJA HRANE STRATEŠKO REŠENJE ZA AGRAR
Moderator sesije: Prof. dr Dragan Marković
14:30 – 15:00 IP-01 Stanković, V., Privredna komora Srbije
PRESEK KROZ AKTUELNO STANJE AGRARA
15:00 – 15:30 IP-02 Marković, D., Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Akademija inženjerskih nauka Srbije,
AINS INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA – Stanje, potencijali, kako dalje
Sesija 03 NTPS Proizvodnja
Moderator sesije: Vidosava Džagić, dipl. maš. inž.
15:30 – 15:45 Inicijativa za formiranje konzorcijuma zainteresovanih strana
Individualne tehnološke platforme NTPS Proizvodnja
15:45 – 16:25 Diskusija
16:25 – 16:30 Završna reč organizatora skupa

NTPS Program je koncipirao i koordinara Odbor za Nacionalne tehnološke platforme, koji je Akademija inženjerskih nauka Srbije‐ AINS formirala 2010. godine sa zadatkom sprovođenja dugoročnih istraživačkih i koordinacionih aktivnosti na jačanju i reinženjeringu tehnoloških osnova industrije Srbije, bazirajući se na svojim ekstenzivnim multidisciplinarnim inženjerskim resursima i čvrstom spregom sa naučnoobrazovnim institucijama, industrijskim kompanijama i industrijskim strukovnim asocijacijama. Drugi zadatak koji je postavljen pred NTPS program je stvaranje novog formalnog okvira za podršku integracionih procesa industrije Srbije u tehnološki prostor Evropske unije.